DDT (Diklorodifeniltrikloretan) Nedir? Tarihi, Kimyasal Özellikleri ve Çevresel Etkileri

0

DDT (Diklorodifeniltrikloretan), etkili bir böcek ilacı olarak tanınmış ancak çevresel ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yasaklanmıştır. Bu yazıda, DDT’nin kimyasal özellikleri, kullanım alanları ve uzun vadeli etkileri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

DDT

DDT, tam adıyla diklorodifeniltrikloretan, organik bir kimyasal bileşiktir. İlk olarak 1874 yılında keşfedilmiş, ancak 1939’da Paul Hermann Müller tarafından böcek ilacı olarak kullanımı keşfedilmiştir. Müller, bu keşfi sayesinde 1948’de Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü kazanmıştır. DDT, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında sivrisinek ve diğer hastalık taşıyan böceklerle mücadelede yaygın olarak kullanılmıştır.

Kimyasal Özellikler

 • Kimyasal Adı: Diklorodifeniltrikloretan
 • Kimyasal Formül: C14H9Cl5
 • Yapısal Formül: DDT’nin yapısal formülü, iki fenil halkası (benzen halkası) ve üç klor atomunun bağlandığı bir merkez karbon atomundan oluşur. Molekülün iki ucu da klor atomlarıyla süslenmiştir.
 • CAS Numarası: 50-29-3

Moleküler Özellikler

 • Molekül Ağırlığı: 354.48 g/mol
 • Erime Noktası: 108.5 °C
 • Kaynama Noktası: DDT, normal atmosferik basınçta kaynama noktasına ulaşmadan önce bozunur, bu nedenle kaynama noktası yoktur.
 • Çözünürlük: DDT, suda çok az çözünür (1.2 µg/L, 25 °C’de), ancak organik çözücülerde (örneğin yağlar ve karbon tetraklorür gibi) yüksek oranda çözünür.

Fiziksel Durum

 • Oda Sıcaklığında Hali: Beyaz kristal katı
 • Yoğunluk: 1.56 g/cm³ (20 °C’de)

Kimyasal Yapısı

DDT, klorlu hidrokarbonlar sınıfına ait bir bileşiktir ve yapısında klor atomları içerir. Bu yapı, DDT’nin lipofilik (yağda çözünür) özelliklere sahip olmasını sağlar ve bu da biyolojik sistemlerde, özellikle yağ dokularında birikmesine neden olur.

İzomerleri

DDT’nin kimyasal yapısı nedeniyle izomerleri bulunur. En yaygın izomerleri:

 • p,p’-DDT (başlıca aktif bileşen)
 • o,p’-DDT

Her iki izomer de farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olabilir, ancak genel toksikolojik etkileri benzerdir.

Reaktivite ve Stabilite

DDT oldukça stabil bir bileşiktir ve çevrede uzun süre kalabilir. Bu stabilite, onun doğada bozunmasını zorlaştırır ve çevresel kalıcılığına (persistans) katkıda bulunur. DDT, asitler ve bazlarla reaksiyona girmese de güçlü oksidasyon ajanlarıyla reaksiyona girebilir.

DDT

Çevresel ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

DDT, çevrede kalıcı olduğu için ekosistemlere zarar verir. Özellikle:

 • Biyobirikim: DDT’nin yağda çözünür olması, organizmaların yağ dokularında birikmesine neden olur. Bu biyobirikim, besin zinciri boyunca biyomagnifikasyona (konsantrasyon artışı) yol açar.
 • Ekotoksisite: DDT, özellikle kuşların yumurta kabuklarını inceltir, bu da üreme başarısızlıklarına yol açar. Bald eagle (kel kartal) ve peregrine falcon (gökdoğan) gibi türler bu etkiden ciddi şekilde zarar görmüştür.
 • İnsan Sağlığı: İnsanlarda DDT maruziyeti karaciğer, üreme ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Ayrıca, bazı çalışmalar DDT’nin kanserojen olabileceğini göstermiştir.

DDT’nin kimyasal özellikleri, hem etkili bir böcek ilacı olmasına hem de çevresel ve sağlık açısından ciddi sorunlara yol açmasına neden olmuştur. Bu nedenle, DDT’nin kullanımı dünya genelinde büyük ölçüde yasaklanmış veya kısıtlanmıştır.

Kullanım Alanları

DDT, özellikle tarımda ve halk sağlığı alanında kullanılmıştır:

 • Tarım: Tarımsal zararlılara karşı kullanılmıştır.
 • Halk Sağlığı: Sivrisinekler gibi hastalık taşıyan böceklere karşı (özellikle sıtma kontrolünde) kullanılmıştır.

Çevresel ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Zamanla, DDT’nin çevresel ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlaşılmıştır:

 • Biyolojik Birikim: DDT, yağ dokularında birikerek besin zincirinde biyomagnifikasyona neden olur.
 • Ekotoksisite: Kuşların üreme yeteneğini olumsuz etkileyerek popülasyonlarını azaltmıştır. Özellikle, yırtıcı kuşların yumurta kabuklarını incelterek kırılmalarına sebep olmuştur.
 • İnsan Sağlığı: Karaciğer hasarı, üreme bozuklukları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yasaklanma ve Alternatifler

Çevresel ve sağlık etkileri nedeniyle birçok ülkede DDT kullanımı yasaklanmıştır. 1970’lerde ABD ve birçok Avrupa ülkesi DDT’yi yasaklamış, 2001 yılında Stockholm Sözleşmesi ile dünya çapında kullanımı büyük ölçüde kısıtlanmıştır.

DDT’nin yerine daha güvenli ve çevre dostu alternatifler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Biyolojik kontrol yöntemleri, biyoteknolojik ilerlemeler ve daha az toksik kimyasal pestisitler bu alternatifler arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, DDT geçmişte tarım ve sağlık alanında önemli bir yer tutmuş bir kimyasal olmasına rağmen, uzun vadeli çevresel ve sağlık etkileri nedeniyle kullanımı büyük ölçüde sınırlanmış veya yasaklanmıştır.


Leave A Reply