Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir? Kısa Yol Görev Listesi

0
Advertisement

Klavye kısayolları nelerdir? Bilgisayarda, klavyedeki tüm kısa yollar ve görevleri listesi, windows ve Mac OS için tüm kısayollar.

Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir? Kısa Yol Görev Listesi

Kaynak : Pixabay.com

TEMEL KISAYOLLAR

Tanım Windows Mac OS
Edit menu / Düzenle menü Alt + E Ctrl + F2 + F
File menu / Dosya menü Alt + F Ctrl + F2 + E
View menu / Görünüm Alt + V Ctrl + F2 + V
Select all text / Hepsini seç Ctrl + A Cmd + A
Copy text / Kopyala Ctrl + C Cmd + C
Find text / Bul Ctrl + F Cmd + F
Find and replace text / Bul ve değiştir Ctrl + H Cmd + F
New Document / Yeni Belge Ctrl + N Cmd + N
Open a file / Dosya aç Ctrl + O Cmd + O
Print options / yazdır Ctrl + P Cmd + P
Save file / Kaydet Ctrl + S Cmd + S
Paste text / Yapıştır Ctrl + V Cmd + V
Cut text / Kes Ctrl + X Cmd + X
Redo text / Tekrarla Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Undo text / Geri al Ctrl + Z Cmd + Z
Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir? Kısa Yol Görev Listesi

Kaynak : Pixabay.com

METİN DÜZENLEME

Tanım Windows Mac OS
İmleç Hareketleri
Sağa ilerle yada satır sonuna git Sağ Ok Sağ Ok
Sola ilerle yada satır başına git Sol Ok Sol Ok
Bir sıra yukarı çık Yukarı Ok Yukarı Ok
Bir sıra aşağı in Aşağı Ok Aşağı Ok
Mevcut satırın başına git Home Cmd + Sol Ok
Mevcut satırın sonuna git End Cmd + Sağ Ok
Belgenin başına git Ctrl + Home Cmd + Yukarı Ok
Belgenin sonuna git Ctrl + End Cmd + Aşağı Ok
Sayfa başına git Page Up Fn + Yukarı Ok
Sayfa sonuna git Page Down Fn + Aşağı Ok
Mevcut kelimenin başına git Ctrl + Sol Ok Option + Sol Ok
Bir sonraki kelimenin başına git Ctrl + Sağ Ok Option + Sağ Ok
Satır başına git Ctrl + Yukarı Ok Cmd + Sol Ok
Satır sonuna git Ctrl + Aşağı Ok Cmd + Sağ Ok
Metin Seçimi
Soldaki harfleri seç Shift + Sol Ok Shift + Sol Ok
Sağdaki harfleri seç Shift + Sağ Ok Shift + Sağ Ok
Yukarıdaki satırı seç Shift + Yukarı Ok Shift + Yukarı Ok
Aşağıdaki satırı seç Shift + Aşağı Ok Shift + Aşağı Ok
Soldaki kelimeleri seç Shift + Ctrl + Sol Shift + Opt + Sol
Sağdaki kelimeleri seç Shift + Ctrl + Sağ Shift + Opt + Sağ
Soldaki paragrafı seç Shift + Ctrl + Yukarı Shift + Opt + Yukarı
Sağdaki paragrafı seç Shift + Ctrl + Aşağı Shift + Opt + Aşağı
Satır başı ile imleç arasındaki yazıları seç Shift + Home Cmd + Shift + Sol Ok
Satır sonu ile imleç arasındaki yazıları seç Shift + End Cmd + Shift + Sağ Ok
Belgenin başı ile imleç arasındaki yazıları seç Shift + Ctrl + Home Cmd + Shift + Yukarı Ok Yada Cmd + Shift + Fn + Sol Ok
Belgenin sonu ile imleç arasındaki yazıları seç Shift + Ctrl + End Cmd + Shift + Aşağı Ok yada Cmd + Shift + Fn + Sağ Ok
İmleçten önceki / üstündeki sayfayı seç Shift + Page Up Shift + Fn + Yukarı Ok
İmleçten sonraki / altındaki sayfayı seç Shift + Page Down Shift + Fn + Aşağı Ok
Hepsini seç Ctrl + A Cmd + A
Bul Ctrl + F Cmd + F
Yazı Formatı
Seçili yazıyı koyu yap Ctrl + B Cmd + B
Seçili yazılı italik yap Ctrl + I Cmd + I
Seçili yazının altını çiz Ctrl + U Cmd + U
Yazı Düzenleme
Soldaki harfleri sil Backspace Backspace
Sağdaki harfleri sil Delete Fn + Backspace
Sağdan kelime kelime sil Ctrl + Del Cmd + Backspace
Soldan kelime kelime sil Ctrl + Backspace Cmd + Fn + Backspace
Girinti bırak Tab Tab
Kopyala Ctrl + C Cmd + C
Bul ve değiştir Ctrl + H Cmd + F
Yapıştır Ctrl + V Cmd + V
Kes Ctrl + X Cmd + X
Tekrarla Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Geri al Ctrl + Z Cmd + Z
Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir? Kısa Yol Görev Listesi

Kaynak : Pixabay.com

WEB TARAYICILARI

Tanım Windows Mac OS
Yer Belirleme
Ekran boyu kadar aşağı kay Space or Page Down Space or Fn + Aşağı Ok
Ekran boyu kadar yukarı kay Shift + Space or Page Up Shift + Space or Fn + Yukarı Ok
Sayfanın sonuna git End Cmd + Aşağı Ok
Sayfanın başına git Home Cmd + Yukarı Ok
Backward / Geri git Alt + Sol Ok yada Backspace Cmd + Sol Ok
Forward / İleri git Alt + Sağ Ok yada Shift + Backspace Cmd + Sağ Ok
Refresh webpage / Websayfasını yenile F5 Cmd + R
Çıkış Esc Esc
Tam ekrana geç F11 Cmd + Shift + F
Zoom in / Yakınlaştır Ctrl + + Cmd + +
Zoom out / Uzaklaştır Ctrl + – Cmd + –
Zoom 100% (default) / Tam boyuna getir Ctrl + 0 Cmd + 0
Open homepage / Ana sayfayı aç Alt + Home Option + Home yada Option + Fn + Sol Ok
Bul Ctrl + F Cmd + F
Tab / Window Yönetimi
Yeni tab aç Ctrl + T Cmd + T
Mevcut tabı kapat Ctrl + W Cmd + W
Tüm tabları kapat Ctrl + Shift + W Cmd + Q
Mevcut tab haricindeki tüm tabları kapat Ctrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
Bir sonraki taba geç Ctrl + Tab Control + Tab yada Cmd + Shift + Sağ Ok
Bir önceki taba geç Ctrl + Shift + Tab Shift + Control + Tab yada Cmd + Shift + Sol Ok
Numarası belli olan taba git Ctrl + 1-8 Cmd + 1-8
Son taba git Ctrl + 9 Cmd + 9
Son kapatılan tabı aç Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T
Yeni pencere aç Ctrl + N Cmd + N
Mevcut pencereyi kapat Alt + F4 Cmd + W
Bir sonraki pencereye geç Alt + Tab Cmd + Tab
Bir önceki pencereye geç Alt + Shift + Tab Cmd + Shift + Tab
Son kapatılan pencereyi aç Ctrl + Shift + N
Linkleri yeni bir tab olarak arkada aç Ctrl + Tıkla Cmd + Tıkla
Linkleri yeni bir tab olarak önünde aç Ctrl + Shift + Tıkla Cmd + Shift + Tıkla
Mevcut web sayfasını yazdır Ctrl + P Cmd + P
Mevcut web sayfasını kaydet Ctrl + S Cmd + S
Bookmarks/ Yer imleri
Open the bookmarks menu / Bookmark menüsünü aç Ctrl + B Cmd + B
Add bookmark for current page / Mevcut sayfa için yer imi ekle Ctrl + D Cmd + Opt + B yada Cmd + Shift + B
Browsers / Tarayıcı geçmişini aç Ctrl + H Cmd + Shift + H yada Cmd + Y
Download / İndirme geçmişini aç Ctrl + J Cmd + J yada Cmd + Shift + J


Leave A Reply