Hayvan Hücresi ile Bitki Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir? Madde Madde Açıklamalar

25

Bitki ve Hayvan hücreleri arasındaki farkları gösteren şemalar / diyagramlar. Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farkları aşağıdaki şekiller üzerinden ulaşabilirsiniz…

Basit bir mikroskop altında dahi basitçe yapılacak bir gözlem de dahi hayvan ve bitki hücreleri arasındaki farklar izlenebilecektir. Öncelikle hayvan hücresinin çeperinde kesinlikle selüloz çeper bulunmamaktadır. Bitki hücresinde ise selüloz bulunmaktadır. Selüloz sayesinde bitki hücresinin belli bir şekli vardır ve hayvan hücresine göre daha dayanıklıdır. Hayvan hücresi ise selüloz bulunmadığından değişken ve sabit olmayan bir şekle sahiptir.

  • Her iki hücre türünde de genellikle aynı organel yapı bulunmakla birlikte çift tabakalı plastit membranı sadece bitki hücresinde yer alır.
  • Büyük koful bitki hücresinde olup da hayvan hücresinde bulunmayan bir diğer organeldir.
  • Hayvan hücresinde bulunupda bitki hücresinde yer almayan organel ise sentriyoldür.
  • Lizozom, endoplazmik retikulum, nükleus gibi organeller her iki hücre tipinde yer almaktadır. Detayları aşağıda yer alan şema/şekillerden öğrenebilirsiniz.

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı

Hayvan ve Bitki Hücresi Arasındaki Farklar

Hayvan ve bitki hücreleri ökaryotik hücrelerdir , yani prokaryotların aksine çekirdeğe veya organellerin çoğuna sahip olmayan çekirdeğe sahip hücrelerdir. Bununla birlikte, her ikisi de ökaryot olmalarına rağmen , örneğin bitki hücresinde kloroplast ve hücre duvarı olması ve hayvan hücresinde olmaması gibi çok net farklılıkları vardır. Ancak tek fark bunlar değil, açıklayacağımız daha pek çok şey var.

Hayvan hücresi , adından da anlaşılacağı gibi hayvanlarda olduğu gibi tek hücreli organizmalar olan protozoa ve amiplerde de bulunur. Bitki hücresi bitkilerde ve alglerde bulunur. Kompozisyon ve yapı bakımından bulabildiğimiz farklılıklar, temel olarak hücre tipine (hayvan veya bitki) bağlı olarak organellerin yokluğu ve varlığına ve bazı durumlarda ayrıca bazı organellerin veya yapıların bileşimine dayanmaktadır. Bitki ökaryot hücrelerinde hücre duvarı bulunurken hayvan hücrelerinde yoktur.

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı

Hücre duvarı esas olarak hücreyi bir dış iskelet olarak çevreleyen ve hücreye sertlik veren ve ozmotik kuvvetleri destekleyen selülozdan oluşur. Birkaç istisna dışında hayvan hücrelerinde koful bulunmazken bitki hücrelerinde bulunur . Rezerv maddeleri, özsuyu, boyaları, zehirleri ve ayrıca atık maddeleri depolama işlevini yerine getirirler.

Ayrıca bitki hücresinin şeklini ve fonksiyonlarını yerine getirmesi için hayati önem taşıyan şişkinliğini korumaya yardımcı olarak bitki hücresine şekil verirler. Bitki hücresinin vakuol kümesine vakuol denir ve %90’a ulaşabilir. Bitki hücrelerinde kloroplast bulunurken hayvan hücrelerinde yoktur. Kloroplastlar, bitki hücresinde fotosentezin gerçekleştiği yerdir.

Kloroplastlar mitokondriye benzer. Bunlar, lamel adı verilen dallanmalar oluşturan iç kısımlara doğru invaginasyonlarla çift zarla çevrili organellerdir. Lamellerde, fotosentezin yapılmasını sağlayan pigment olan klorofilin bulunduğu keseler olan thylakoidler bulunur. Glioksizomlar , bitki hücrelerinde, özellikle tohumlar gibi lipid depolama dokularında bulunan bir tür peroksizomdur .

Özel bir peroksizom türüdür çünkü işlevleri tohum rezerv dokularında biriken lipitleri harekete geçirmek ve çimlenmede kullanılabilecek karbonhidratlara dönüştürmektir. Bu dönüşümü gerçekleştiren metabolik reaksiyonlara, hayvan hücresinde meydana gelmeyen glioksilat döngüsü denir .

Plazmodesmata da hayvan hücrelerinde bulunmaz ve bitki hücrelerinde bulunur . Moleküllerin doğrudan bir hücreden diğerine geçmesine izin vermek için hücre duvarından geçen ince sitoplazmik kanallardır. Bunun nedeni, bir bitki hücresinin plazmodezmasının komşu hücreninkiyle süreklilik içinde olmasıdır .

Hayvan ve bitki hücresi arasındaki ve bu durumda da hayvan hücresinin özelliği olan diğer bir fark , hayvan hücresinde merkezcillerin bulunması ve bitki hücresinde bulunmamasıdır. Aynı şekilde sentrozom, sentriyoller tarafından oluşturulduğundan bitki hücresinde de bulunmaz.

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı

Centrioles, mitoz ve mayoz sırasında kromatik iğ oluşturma rolünü yerine getirir ve ayrıca silia ve flagella’nın oluşturulduğu organeldir. Bitki hücrelerinde silia ve flagella varlığı bazı algler ve erkek gametler dışında çok sık görülmezken, hayvan hücrelerinde daha sıktır.

Öte yandan, bitki hücrelerinde sentriyol yoksa mitozla ne olur diye sormak mümkün… Mitotik iğ nasıl oluşur? Bu durumda mikrotübüllerin organize edici merkezlerinden oluşur ve anastral iğ olarak adlandırılır . Mitotik ve anastral iğler arasındaki bir fark, anastral iğciklerin mitotik iğ durumunda olduğu gibi kutuplara iyi yerleştirilmemesidir. Bitki kirpikleri ve kamçı, merkezcillerle aynı yapıya sahip olan bazal gövdeden oluşur.

Lizozomlar sadece hayvan hücrelerinde bulunur . Bunlar, maddeleri sindirebilen hidrolitik enzimler içeren ve bu nedenle hücre içi sindirimin gerçekleştiği zarla çevrili veziküllerdir.


25 yorum

Leave A Reply