Asit Yağmuru Nedir? Neden ve Nasıl Oluşur? Etkileri Zararları Nelerdir?

0
Advertisement

Asit yağmuru nedir, ait yağmurları neden ve nasıl oluşur? Asit yağmurunun etkileri ve zararları nelerdir? Asit yağmurları hakkında bilgi.

asit yağmuru

Kaynak: commons.wikimedia.org

Asit Yağmuru Nedir? Etkileri Nelerdir?

Asit Yağmuru Nedir?

Asit yağmuru, havada asılı durmakta bulunan kirletici kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde düşmesine denir.

Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, termik santrallerdeki faaliyetler sonucunda hava kirlenmekte ve kükürtdioksit, azot oksit, partikül madde ve hidrokarbon çevreye yayılmaktadır. Daha sonra bunlar yağışlarla yeryüzüne iner.

► Asit Yağmurların Etkileri

  • – Hayvan ve bitkilere zarar verir. Bitki yapraklarında büyüme ve gelişme engellenir.
  • – Su ve toprağın yapısını değiştirerek, canlıların zarar görmesine neden olur.
  • – Taşınmaz kültür varlıkları zarar görür.
  • – İnsanlarda solunum yolları hastalıklarına neden olur.

Atmosferdeki ozon gazı belli bir oranda bulunur. Ozon gazı, atmosferin üst katmanlarında bir tabaka oluşturarak, Güneş’ten gelen öldürücü ışınları süzerek canlılar için yararlı hâle getirir. Ancak bu gaz tabakasının seyrelmesi ya da delinmesi söz konusu olduğunda kendisinden beklenen işlevleri yerine getirmez ve güneş ışınları canlılar için tehlike halini alır.

Bunun yanında güneş ışığı fotokimyasal tepkimeye giren egzoz gazları, kirli havadaki duman bulutlarında ozon ve azot dioksit oluşturmaktadır. Böylece atmosferin yeryüzüne yakın alt kısımlarında da bir ozon kirliliği meydana gelmektedir. Son yıllarda Dünya’daki en önemli çevre sorunlarının başında ozon kirliliği ile ozon tabakasındaki seyrelmeler ve delinmeler gelmektedir.

asit yağmuru

Kaynak: http://www.epa.gov

Asit Yağmuru Nasıl Oluşur?

Fosil yakıtların yapısında karbon (C) ve hidrojenin (H) dışında kükürt (S) ve azot (N) da olabilmektedir. Yanan maddedeki elementlerin oksitlerini oluşturur. Yani karbon yandığında ortama C02, hidrojen yandığında H20, kükürt yandığında S02 ve azot yandığında N02 gazlarını verir.

Advertisement

Bu gazlar gökyüzüne doğru yükselir. Rüzgârla birlikte oluştukları bölgenin uzağına da taşınabilir. Şekilde de görüldüğü gibi kükürt ve azot içeren yakıtların yakılmasıyla oluşan S02 ve N02 gazları bulutlarda suyla etkileşip asite dönüşürler. Oluşan bu asitler yağmur, kar veya dolu ile birlikte yeryüzüne iner. Asitlerin nasıl tahrip edici olduklarını düşündüğümüzde bu asit yağmurlarının insanlara, hayvanlara, bitkilere, metal ve mermer yüzeylere nasıl zararlar verebileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur.


Leave A Reply