Filoksera (Asma biti) Özellikleri Nelerdir? Nasıl Ürer, Zararları Nelerdir?

0
Advertisement

Filoksera nedir, özellikleri nelerdir? Filoksera (asma biti) hakkında bilgiler. Filoksera nasıl bir canlıdır nasıl ürer ve nasıl zarar verir.

filoksera

Kaynak: commons.wikimedia.org

Filoksera (Asma biti) Hakkında Bilgi

Bitkilere zarar veren bir böcek çeşididir. Yarımkanatlılardan olan filokseranın 30 kadar türü vardır. Bunların bir çeşidi meşe ağaçlarına dadanarak yapraklarına zarar verir. Fakat en tanınmış çeşidi asma kütüklerine musallat olan “phylloxera vastatrix“‘dir.

Filoksera yüzyıllar boyunca kuzey Amerika’daki yabani asmaları kırıp geçirmiş, XIX. yüzyılın ortalarında da Avrupa’ya atlamıştır. O tarihte Fransa’nın güneyinde görülen hastalık bu çevredeki bağların üçte birini harap ettiği gibi Avrupa’nın başka bölgelerinde de büyük zararlara yol açmıştır. Filoksera asmaların hem yaprağına, hem de köküne zarar verir.

Bu böceğin hayatı kısaca şöyledir:

Döllenmiş dişi asma dalının kabuğu içine irice bir yumurta bırakır. Bu yumurtadan ilkbaharda kanatsız dişi çıkar. Bu dişi taze yapraklara yumurtalar bırakır. Yumurtadan çıkan kanatsız böcekler hızla çoğalırlar. Yaz sonuna doğru bunların bir kısmı köke iner. Bunlar kökte de üremeye devam ederler. Kışı kökte geçiren filokseraların kanatlı olanları toprak üstüne çıkar ve başka asmalara uçarlar.

Filokseranın verdiği zarar yapılan çalışmalar sayesinde gittikçe azalmıştır. Bazı durumlarda toprağa karbon bisülfit karıştırmak, kök filokserasını yok eder. Bundan beher hektara 200-250 kg. karıştırılır.

asma biti

Kaynak: commons.wikimedia.org

Filokserayı yok etmenin bir başka yolu da bağı devamlı ve pek bol bir şekilde sulamak, kısa bir müddet su altında bırakmaktır. Böylece bütün kök filokseraları boğulur. Ancak bu her zaman kolay olmayan bir yoldur.

Advertisement

Kumlu toprakta asma yetiştirmek de filokserayı önlemesi bakımından faydalı görülmüştür. % 60-70 oranında ince kumlu bir toprakta yetiştirilen asmalarda asla filoksera görülmez, çünkü kumlu toprak suyu sızdırdığı için böcekler boğulur.

Ekonomik Zararı

Filokseritler hastalıkları bitkilere aktarabilir. Önemleri tarihsel olarak daha da anlaşılır. Aslında, üzüm filoksera olarak bilinen Daktulosphaira vitifoliae, dünya çapında ticari üzüm bağları Vitis’in ekonomik açıdan en önemli böcek zararlısı olarak kabul edilir. 19. yüzyılın sonlarında, filoksera salgını neredeyse tüm Avrupa üzümlerini yok etti ve sorunu ancak ABD’den üzüm asmaları ekip ardından Avrupa üzümlerini Amerikan köklerine aşılayarak çözebildiler.


Leave A Reply