Üre Çözeltisi Nedir? Üre Çözeltisi Nasıl Hazırlanır? Adım Adım Tarifi

0

Üre çözeltisi nedir? Üre çözeltisi hazırlamak için kullanılacak yollar ve yapılacak hesaplamalar nelerdir? Adım adım üre çözeltisi hazırlama.

Üre Çözeltisi

Üre Çözeltisi Hazırlama

Üre, kimyasal formül H2N-CO-NH2, böbrekler tarafından yok edilen bir metabolit veya atık üründür. Renksiz bir katıdır ve gübrelerde önemli bir azot kaynağıdır. Toprağa katı olarak uygulanabilse de, genellikle belirli konsantrasyonda su bazlı bir çözelti olarak uygulanır. Bir kişinin gereken minimum ekipmana sahip olması ve moleküler ağırlık kavramına aşina olması durumunda böyle bir çözelti hazırlamak zor değildir. Çözeltideki üre konsantrasyonunu tanımlamanın iki yöntemi vardır: ağırlıkça yüzde – üre veya “azot olarak” – ve molarite.

Gerekli Bilgileri Araştırın ve Hesaplayın ve İstediğiniz Çözüm Türünü Seçin

Üre içindeki elementlerin atomik ağırlıklarına bakın ve molekül ağırlığını hesaplayın. Bunu yaparsanız hidrojen, 1; azot, 14; karbon, 12; ve oksijen, 16 olduğunu göreceksiniz. Dört hidrojen atomu, iki azot atomu, bir karbon atomu ve bir oksijen atomu olduğundan, ürenin molekül ağırlığı şu şekilde hesaplanır: (4 x 1) + (2 x 14) + 12 + 16 = 60.

Üre içindeki azot yüzdesini hesaplayın ve molarite tanımına bakın. Üre’nin 60 moleküler ağırlığından 28’i azottur ve üre içindeki azot yüzdesi şu şekilde hesaplanır: (28/60) x yüzde 100 = yüzde 47.

Molaritenin tanımı, “konsantrasyon, litre çözelti başına çözünen mol sayısı ile ölçülür.”

Mol sözcüğü, bir maddenin gram cinsinden moleküler ağırlığının kısaltmasıdır. Üre için bu, litre çözelti başına 60 g’dır.

Çözümü üç yoldan biriyle yapın (örnekler aşağıda verilmiştir):

1. Yol

Ağırlık yüzdesi:

Örneğin, yüzde 4’lük bir çözelti istenirse, beher ölçeğin içine yerleştirin ve kepçe kullanarak 40 g üre ve 960 g su tartın. İyice çözülene ve üniform olana kadar bunları karıştırın. İşte bu kadar.

2. Yol

Molarite göre:

Bir çeyrek molar çözelti istenirse (0.250 molar), 15 gram üre (üre’nin bir moleküler ağırlığının dörtte biri) içine tartın ve behere ekleyin. 1 litrelik işaretine ulaşana kadar su ekleyin. İyice karıştırın.

3. Yol

Ağırlıkça azot yüzdesi:

Örneğin ağırlıkça yüzde 3’lük azot içeren bir çözelti istenirse, ilk önce yüzde üre olarak yüzde kaç olacağını hesaplayın: ağırlıkça yüzde 3 azot x (60/28) = yüzde 6,5 üre .

Böylece madde 1’deki metodolojiyi kullanarak 935 g suya 65 g üre ekleyin. İyice karıştırın.

İhtiyacınız Olan Şeyler

  • Üre
  • Su
  • Tartım kepçesi
  • Ölçek
  • Kademeli beher (örneğin 1 litrelik dereceli beher)
  • Huni
  • Manyetik karıştırma çubuğu ile karıştırma çubuğu veya karıştırma plakası

Leave A Reply