Nüfus Artışının Neden ve Sonuçları (Maddeler Halinde)

0
Advertisement

Ülkemizde nüfus artışının neden ve sonuçları nelerdir? Nüfus sayımı niçin yapılır, nüfus artışı ne sonuçlar doğurur, maddeler halinde.

ÜLKEMİZDE NÜFUS ARTIŞININ NEDEN VE SONUÇLARI

Nüfus; belirli bir alanda yaşayan toplam insan sayısıdır. Bir yerin nüfusu, belirli zamanlarda yapılan genel nüfus sayımlarıyla belirlenir.

Nüfus Sayımları Niçin Yapılır?

• Bir ülkede yaşayan insanların sayısını ve niteliklerini belirlemek için yapılır.

• Yapılan nüfus sayımlarıyla ülkemizdeki kadın ve erkeklerin, iş sahibi ve işsizlerin, okur yazar olan ile olmayanların, kırsal kesimde ve kentlerde yaşayanların sayılar, belirlenir.

• Yurdumuzda nüfus sayımlarını yapan Türkiye istatistik Kurumu Kurumu’dur (TÜİK).

Advertisement

• Ülke kalkınması için alınacak önlemlerin, yapılacak yatırımların belirlenmesi için nüfus sayımları gereklidir. Bu sayede nerede kaç okul açılacak, ne kadar öğretmen, doktor vb. ihtiyaç, var. Bunlar nüfus sayımları ile belirlenir.

• Yapılacak fabrikaların, açılacak tesislerin yerlerinin belirlenmesinde de nüfus sayımları önemlidır. Çünkü bu yatırımlar için iş gücü gereklidir. İş gücünün kaynağı da insandır.

• İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi için de nüfus sayımı gereklidir. Çünkü iller çıkaracağı milletvekili sayısı illerin nüfus durumuna göre belirlenir.

Ülkemizde Nüfus Artışının Nedenleri

• Bir ülkede nüfus artışının temel nedeni doğumlar ve göçlerdir. Bir ülkede doğumların artması, ölümlerin azalması ülke nüfusunu arttırır. Ülkemizde nüfus artışı dünya ortalamasının üzerindedir. Çünkü doğumlar fazla, ölümlerse azalmıştır. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişmesi, salgın hastalıkların önlenmesi, beslenme koşullarının iyileşmesi doğal nüfus artışında etkili olmuştur.

• Nüfus artışının bir diğer nedeni göçlerdir. İnsanlar savaşlar, doğal afetler, ekonomik nedenlerle bir yerden bir yere göç etmektedir. Örneğin; Bulgaristan’da baskıya uğrayan Türkler İran ve Irak’ta savaş ve kaos ortamından kaçan insanlar ülkemize göç etmiştir. Bu da Ülkemizde nüfus artışına neden olmuştur.

• Göçlerin bir diğer nedeni de ekonomiktir. İşsizliğin yoğun olduğu kırsal bölgelerden, saniyeleşmenin yoğun olduğu büyük kent merkezlerine doğru bir göç olmakta ve kent nüfusları hızla artmaktadır.

Advertisement

Nüfus Artışının Sonuçları

• Nüfus artışına paralel olarak ekonomik kalkınma sağlanamamışsa ülkede işsizlik artar.

• Nüfus artışına bağlı olarak beslenme ve eğitim sorunları ortaya çıkar.

• Nüfus artışı ülkede refah seviyesini düşürür ve kişi başına düşen milli gelir azalır.

• Nüfusun, özellikle de genç nüfusun fazla olması ülkedeki kaynakların tüketimini arttırır.

•Nüfus artışının olumsuz sonuçlarının yanı sıra olumlu sonuçları da vardır. Ülke genç ve dinamik nüfusa sahip olur. Nüfus artışına paralel olarak ekonomik yatırımlar gerçekleştirilebilirse üretim artar, vergi gelirleri artar.


Leave A Reply