Polimerleşme Nedir? Neden Olur? Polimerleşme Kimyasal Süreci Nasıldır?

0
Advertisement

Polimerleşme nedir? Monomer de denilen polimerlerin oluşturduğu bir kimyasal süreç olan polimerleşme hakkında genel bilgiler. Özellikleri nelerdir?

Polimerleşme
Polimerleşme, monomer adı verilen küçük moleküllerin birbirleriyle birleşerek polimer denen ağsı ya da düz zincirli büyük molekülleri oluşturduğu kimyasal süreç. Polimerler esneklik, yüksek çekme gerilimi ve lif oluşturabilme gibi bazı önemli özelliklere sahip bileşiklerdir; bunun için de poli-mer yapısındaki bir ürünün bu özelliklerle donanabilmesi için yapısında en az 100 monomer molekülü bulunması gerekir. Aslında polimer molekülleri genellikle binlerce monomer molekülünden oluşur. Monomerler arasında kararlı ortaklaşım bağlarının oluştuğu bu süreç, moleküller arası zayıf güçlerin etkisiyle çok sayıda molekülün bir araya yığıştığı kristallenme gibi öbür kimyasal süreçlerden tümüyle farklıdır.

Polimerleşme süreçleri genellikle yoğunlaşma ve katılma polimerleşmesi olmak üzere iki grupta toplanır. Yoğunlaşma polimerleşmesinde işlemin çeşitli evrelerinde su gibi basit moleküller açığa çıkmasına karşılık katılma polimerleşmesinde hiçbir yan ürün oluşmaz. Katılma polimerleşmeleri çoğunlukla katalizörler eşliğinde yürür; katalizörler bazen polimerlerin özellikleri üzerinde çok önemli etkileri olan yapısal ayrıntıları denetler.

Zincir biçiminde dizilmiş moleküllerden oluşan polimerler ağdalı sıvılar ya da kristallenme dereceleri farklı katılar halinde bulunur. Bazı çözücülerde çözünebilen bu bileşikler ısıtıldıklarında yumuşar ya da erirler. Buna karşılık ağsı yapıdaki çapraz bağlı polimerler hiçbir çözücüde çözünmeyen termoset reçinelerdir; ısıyla oluşurlar, bir kez oluştuktan sonra da tekrar ısıtılarak yumuşatılamaz ve eritilemezler. Gerek düz zincirli, gerekse çapraz bağlı her iki tip polimerler de katılma ya da yoğunlaşma polimerleşmesiyle hazırlanabilirler.


Leave A Reply