Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır? Nasıl Elde Edilir? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Göztaşı ne demektir? Göztaşı nasıl hazırlanır, nasıl elde edilir, özellikleri, kullanım alanları ile ilgili bilgi.

Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Göztaşı; (bakır (II) sülfat, pentahidrat)
Formülü \displaystyle CuS{{O}_{4}}{{H}_{2}}O
Göztaşı; mavi vitriyol; Roma vitriyolü; Salzburg vitriyolüdür. Doğada kalkantit minerali olarak bulunur. Büyük, mavi ya da ultramerin triklinal kristaller ya da açık mavi toz. Havada yavaşça çiçeklenir. 30°C’de 2 molekül, 110°C’de 2 molekül ve 250°C’de son kalan suyunu yitirerek susuz biçime geçer. Suda çok, metanol ve gliserinde oldukça çözünür.

Elde Edilmesi:

Bakır sülfat pirit küllerinden ya da metalik bakırdan yola çıkılarak elde edilir.

Bakırlı piritlerden

Demirli piritler çoğu kez biraz bakır içerirler ve bakır piritlerin kavrulması sonucunda geriye kalan oksitlerde birikir. Kavurma artığı oksitlerin seyreltik sülfat asidiyle işleme sokulmaları sonucu bakırın tümü ve demirin bir bölümü sülfat biçiminde çözünür. Daha sonra bu çözeltiye demir parçaları atılarak balar ele-mentel bakıra, demir (III) sülfat da, demir (II) sülfata indirgenir. Demir (II) sülfat kristallendirmeyle ayrılır. Çöken elementel bakır sıcakta sülfat asidinde çözülür ve içinden hava geçirilir. Ele geçen çözeltinin kristallendirilmesiyle pek saf olmayan bakır sülfat ele geçer. Başka bir yöntemde (Milberg yöntemi) kavurma artığı oksitlerin çözülmesiyle ele geçen çözeltiye kireç katılarak demir bazik sülfat biçiminde çöktürülür, çözeltide kalan bakır sülfat çözelti derişikleştirilerek çöktürülür.

Metalik bakırdan:

Bakır taneleri özel kaplarda üstten sıcak sülfat asidi, alttan hava gönderilerek çözülür. Ele geçen çözelti kristallendirme kaplarına gönderilir ve burada soğuma sonucunda bakır sülfat kristallenir. Kristallenme artığı asitli sular yeniden asit katılıp ısıtılarak bakırın çözüldüğü kaba gönderilir.

Advertisement

Kullanım Alanları:

Susuz bakır sülfat alkoller ve öteki organik bileşiklerdeki suyun varlığının belirlenmesinde ve giderilmesinden kullanılır. Su varlığında pennahidrat oluşumu nedeniyle beyaz renkteki susuz bakır sülfatın rengi maviye döner. Pentahidratı (göztaşı) tarım alanında herbisit, gungisit, bakterisit, kimyasal gübre katkısı olarak; böcek öldürücü karışımlarının hazırlanmasında; öteki bakır tuzlarının elde edilmesinde; kumaş boyacılığında mordan olarak; azo boyarmaddelerinin hazırlanmasında; dericilikte; ahşap malzemenin korunmasında; elektrolitik kaplama banyolarında; pillerde, petrol arıtılmasında, yağlıboyalarda pigment olarak; maden cevherlerinin zenginleştirilmesinde yüzdürücü olarak; fotoğrafçılıkta piroteknide; suyu dayanıklı ağaç tutkallarının hazırlanmasında; metal renklendirmelerinde; radyatör ve ısıtma sistemlerinde paslanmayı önleyici olarak kullanılır. Eczacılıkta kusturucu, antifenigisit ve fosforun antidotu olarak; veterinerlikte geviş getiren hayvanlarda bakır eksikliğine karşı kullanılır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply