Kimyasal Denklem Nedir? Nasıl Yazılır? Denklem Dengesi Nedir?

0
Advertisement

Kimyasal denklem nedir, ne işe yarar? Kimyasal denklemlerde neler bulunur, nasıl yazılır, nasıl gösterilir? Kimyasal denklem hakkında bilgi.

Kimyasal Denklem Nedir? Nasıl Yazılır?

Kimyasal denklem, her gün kimyada karşılaşacağımız bir şeydir. Kimyasal tepkime sırasında meydana gelen sürecin rakam ve sembolleri kullanarak yazılan halidir.

Kimyasal Denklem Nasıl Yazılır?

Okun sol tarafındaki reaktanlar ve sağdaki kimyasal reaksiyon ürünleri ile kimyasal bir denklem yazılır. Okun başı tipik olarak denklemin sağına veya ürün tarafına doğru işaret eder, ancak bazı denklemler aynı anda her iki yönde ilerleyen reaksiyonla dengeyi gösterebilir.

Bir denklemdeki elementler sembolleri kullanılarak gösterilir. Sembollerin yanındaki katsayılar stokiyometrik sayıları gösterir. Bir kimyasal türdeki bir elementin atom sayısını belirtmek için indisler kullanılır.

Metan yanması olan bir kimyasal denklem örneği şöyledir:

\displaystyle C{{H}_{4}}+2{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

Advertisement

Kimyasal Reaksiyondaki Katılımcılar: Element Sembolleri

Kimyasal reaksiyonda neler olduğunu anlamak için elementlerin sembollerini bilmeniz gerekir. Bu reaksiyonda, C, karbon, H, hidrojendir ve O, oksijendir.

Denklemin Sol Tarafı: Reaktanlar

Bu kimyasal reaksiyondaki reaktanlar metan ve oksijen: \displaystyle C{{H}_{4}} ve \displaystyle {{O}_{2}}‘dir.

Denklemin Sağ Tarafı: Ürünler

Bu reaksiyonun ürünleri karbon dioksit ve su: \displaystyle C{{O}_{2}} ve \displaystyle {{H}_{2}}O‘dur.

Advertisement

Reaksiyonun Yönü: Ok09

Reaktanları kimyasal denklemin sol tarafına ve ürünler sağ tarafına yerleştirilir. Reaktanlar ve ürünler arasındaki ok soldan sağa doğru işaret etmeli veya reaksiyon her iki yönde ilerliyorsa, her iki yöne de işaret etmelidir (bu yaygındır).

kimyasal reaksiyon

Kaynak: pixabay.com

Denklem Dengesi

Kimyasal denklemler dengesiz veya dengeli olabilir. Dengesiz bir denklem, reaktanları ve ürünleri listeler, ancak aralarındaki oranı listelemez. Dengeli bir kimyasal denklem, okun her iki tarafında aynı sayıda ve atom türüne sahiptir. Eğer iyonlar mevcutsa, okun her iki tarafındaki pozitif ve negatif yüklerin toplamı da aynıdır.

Maddenin Halini Gösterme

Kimyasal bir denklemde maddenin halini, parantez ve kimyasal bir formülün hemen ardından bir kısaltma dahil ederek belirtmek yaygındır. Bu aşağıdaki denklemde görülebilir:

\displaystyle 2{{H}_{2}}\left( g \right)+{{O}_{2}}\left( g \right)\to 2{{H}_{2}}O\left( s \right)

Hidrojen ve oksijen (g) ile gösterilir, yani bunlar gazlardır. Su (s) ile işaretlenmiştir, yani bir sıvıdır. Görebileceğiniz başka bir sembol de (aq) ‘dır, bu da kimyasal türün su içerdiği anlamına gelir – ya da sulu bir çözeltidir. (Aq) sembolü, sulu çözeltiler için bir tür kestirme notasyon olup, suyun denkleme dahil edilmesine gerek yoktur. Bir çözelti içinde iyonlar mevcut olduğunda özellikle yaygındır.


Leave A Reply