Rutenyum Nedir? Rutenyum Elementinin Kullanım Alanları, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

1
Advertisement

Rutenyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları. Bu yazıda rutenyumun fiziksel ve kimyasal özelliklerini keşfedin, endüstriyel kullanım alanlarına göz atın ve neden bu metal kataliz ve diğer uygulamalarda tercih ediliyor öğrenin.

Rutenyum

Rutenyum, kimyasal sembolü Ru olan ve atom numarası 44 olan bir geçiş metalidir. Rutenyum, platin grubu elementlerinden biridir ve doğada genellikle platin ve diğer platin grubu metallerle birlikte bulunur. Fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle özellikle katalizörlerde kullanılır. Ayrıca, elektronik ve kimya endüstrilerinde de çeşitli uygulamalara sahiptir. Rutenyum ayrıca bazı biyomedikal uygulamalarda da kullanılmaktadır.

 • Sembolü: Ru
 • Atom Numarası: 44
 • Atom Ağırlığı: 101,7
 • Elemet serisi:
 • Maddenin Hali: Katı
 • Görünümü: Gümüşi

Rutenyum havada kolayca oksitlenerek, SmO ile eşbiçimli olan rutenyum oksiti RuO2 verir. Rutenik asit H2RuO4 ile perrutenik asit HRu04 bilinen öteki oksijenli bileşikleri olup, bu asitlere de, manganatları ve pergamanatları andıran tuzlar karşılık düşer. Rutenyumun, portakal renginde billursu bir katı olan ve ısıtılınca patlayan bir peroksidi RuO4 vardır. Ayrıca, klorürlü, amonyumlu ve nitrolu çeşitli karmaşık bileşikler verebilen, RuCl3 ve RuCl4 formülünde iki klorürü bilinir. Rutenyum, altın suyunun platin grubu madenlerine etkimesiyle elde edilen iridyum osmiyürden çıkarıldıktan sonra sodyum peroksit etkisiyle rutenat’a dönüştürülür. RuO4 peroksidinin uçuculuğundan yararlanarak, kendisine eşlik eden öbür madenlerden ayrılır. RuO4’de magnezyumla indirgenerek klorüre dönüştürülür.

Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Rutenyum, geçiş metalleri arasında yer alan ve platin grubuna ait bir elementtir. İşte rutenyumun bazı temel fiziksel özellikleri:

 1. Atom Numarası (Z): 44
 2. Atom Ağırlığı: Yaklaşık 101.07 g/mol.
 3. Yoğunluk: 12.37 g/cm³ (oda sıcaklığında, 20°C)
 4. Erime Noktası: 2,334°C
 5. Kaynama Noktası: 4,927°C
 6. Kristal Yapısı: Hexagonal kaplama (hcp)
 7. Renk: Gümüşi beyaz
 8. Elektriksel Özellikler: İyi bir iletken
 9. Manyetik Özellikler: Manyetik özelliklere sahiptir.

Bu özellikler, rutenyumun katı, metalik bir madde olduğunu ve yüksek erime ve kaynama noktalarına sahip olduğunu gösterir. Rutenyumun ender bir metal olması ve bazı özel özelliklere sahip olması, onu özellikle katalizörler ve bazı endüstriyel uygulamalarda kullanışlı kılar.

Advertisement

Kimyasal Özellikleri

Rutenyumun kimyasal özellikleri, genellikle bir geçiş metalinin tipik özelliklerini yansıtır. İşte rutenyumun bazı kimyasal özellikleri:

 1. Oksidasyon Durumları: Rutenyum, farklı oksidasyon durumlarında bulunabilir, ancak en yaygın olarak +2, +3, ve +4 oksidasyon durumlarında bulunur. Özellikle Ru(II) ve Ru(III) oksidasyon durumları önemlidir.
 2. Reaktivite: Rutenyum, yüksek erime ve kaynama noktalarına sahip olmasına rağmen, genel olarak diğer metallerle reaktif değildir. Ancak, belirli koşullarda oksidasyon durumlarına göre çeşitli bileşikler oluşturabilir.
 3. Katalitik Özellikler: Rutenyum, katalizörlerde kullanım için özellikle uygun olan katalitik özelliklere sahiptir. Özellikle organik sentezlerde ve hidrojenasyon reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılır.
 4. Çözünürlük: Rutenyum, asitlere karşı genellikle dayanıklıdır, ancak belirli koşullarda çözünebilir. Suda çözünürlük genellikle düşüktür.
 5. Bileşikler: Rutenyum, çeşitli bileşikler oluşturabilir, özellikle oksitler, klorürler, sülfatlar ve kompleks bileşikler gibi.

Bu kimyasal özellikler, rutenyumun özellikle katalitik uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Katalitik özellikleri, organik kimyada ve endüstriyel süreçlerde kullanılabilirliğini artırır.

Kullanım Alanları Nelerdir?

Rutenyumun çeşitli kullanım alanları vardır, özellikle katalitik özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. İşte rutenyumun bazı kullanım alanları:

 1. Kataliz: Rutenyumun katalitik özellikleri, organik sentezlerde ve diğer kimyasal reaksiyonlarda kullanımını popüler kılar. Hidrojenasyon reaksiyonları, hidrojenin bir molekülün kimyasal yapısına entegrasyonu, rutenyum katalizörleriyle kolayca gerçekleştirilebilir.
 2. Elektronik Endüstri: Rutenyum, mikroelektronik ve yarıiletken endüstrisinde kullanılabilir. Özellikle platin grubu metalleri arasında yer alması ve elektriksel iletkenliği sayesinde bazı elektronik cihazlarda ve bileşenlerde kullanışlı olabilir.
 3. Biyo-tıp ve Diğer Tıbbi Uygulamalar: Rutenyum, biyo-tıp alanında ve tıbbi görüntüleme uygulamalarında kullanılabilir. Radyoaktif izotopları, tümörlerin tespiti ve tedavisi gibi tıbbi uygulamalarda kullanılabilir.
 4. Kimya Endüstrisi: Rutenyum ve rutenyum bileşikleri, kimya endüstrisinde çeşitli uygulamalarda kullanılır. Özellikle kataliz ve organik sentezlerdeki rolleri önemlidir.
 5. Yakıt Hücreleri: Rutenyum, bazı yakıt hücrelerinde katalizör olarak kullanılabilir. Hidrojen yakıt hücrelerinde, elektrik enerjisi üretiminde rutenyum bazlı katalizörler etkili olabilir.
 6. Aerospace ve Malzeme Bilimi: Rutenyum bazlı alaşımlar, özellikle yüksek sıcaklık ve aşınma direnci gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Bu, havacılık ve malzeme bilimi alanlarında kullanım potansiyeline işaret eder.

Bu kullanım alanları, rutenyumun çeşitli endüstrilerde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ancak, rutenyumun pahalı bir metal olması nedeniyle bazı uygulamalarda yerine daha ekonomik alternatifler tercih edilebilir.

Rutenyum

Nerelerde Bulunur? Nasıl Elde Edilir?

Rutenyum, doğada genellikle platin grubu metalleriyle birlikte bulunur ve genellikle platin, palladyum ve osmiyum gibi diğer metallerle birleşik halde bulunur. Rutenyumun doğal olarak saf halde bulunması oldukça nadirdir.

Advertisement

Rutenyum, genellikle platin grubu metal minerallerinden çıkarılır. Rutenyum içeren mineraller arasında laurit (RuS2), osmiridyum ve iridosmin gibi mineraller bulunabilir. Rutenyum, genellikle platin ve diğer platin grubu metallerinin çıkarılması ve rafine edilmesi sırasında elde edilir.

Rutenyumun elde edilmesi genellikle karmaşık bir süreçtir ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Madencilik: Rutenyum içeren cevherler maden ocaklarından çıkarılır.
 2. Zenginleştirme: Çıkarılan cevherler, zenginleştirme işlemleriyle içerdikleri metal miktarı artırılır.
 3. Oluşturma ve Ayırma: Zenginleştirilmiş malzeme, kimyasal işlemlerle diğer metallerden ayrılır.
 4. Rafinasyon: Rutenyum daha sonra rafine edilir ve istenilen saflık seviyesine getirilir.

Bu işlemler genellikle karmaşık ve enerji yoğun olabilir. Rutenyum, genellikle platin ve diğer metallerle birlikte çıktığından, rafinasyon süreçleri genellikle bir dizi kimyasal ayırma ve rafinasyon adımını içerir.

Rutenyumun endüstriyel ölçekte elde edilmesi, genellikle madencilik ve metalürji uzmanlığı gerektiren özel proseslere dayanır. Bu, rutenyumun yüksek maliyetli bir metal olmasına katkıda bulunur.


1 Yorum

 1. Ender Sefer on

  Ender Sefer on 12 Mayıs 2017 13:44

  Verilen bilgileri Çok anlamlı buldum ! Özetle çeşitli karmaşık bileşikler verebilen maddenin örnekleri Çok faydalı buldum ! Tüm Bilim adamların buluşlarına ve Sizin öncelikle verdiğiniz emekler için teşekkürler !
  Your comment is awaiting moderation.

Leave A Reply