Evropiyum Nedir? Evropiyum Elementinin Özellikleri, Kullanım Alanları ve Elde Edilmesi

0
Advertisement

Evropiyum nedir? Evropiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, bulan bilim insanı ve Evropiyum elementi ile detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz sayfamız.

Evropiyum

Kaynak: wikipedia.org

Evropiyum (simge: Eu) periyodik tablonun 63. elementidir. Adını Avrupa kıtasından almıştır. Evropiyum, nadir toprak metalleri olarak bilinen elementler grubunda yer alır.

Evropiyum, gümüş-beyaz renkte bir metaldir. Kimyasal olarak oldukça reaktiftir ve havada hızla oksitlenir. Bu nedenle, saf formda bulunması zordur. Evropiyum, manyetik özellikleri nedeniyle özellikle manyetik malzemeler ve manyetik depolama cihazları için önemlidir.

Evropiyum, fosforla birlikte kullanılarak televizyon ekranlarında ve bilgisayar monitörlerinde görüntü oluşturmak için kullanılan fosforlu bileşiklerin üretiminde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda cam ve seramik üretiminde de renk verici olarak kullanılır. Evropiyum bazlı bileşikler, enerji tasarruflu ampullerde ve radyoaktif izotopları kullanılarak tıbbi görüntüleme tekniklerinde de kullanılabilir.

Evropiyumun doğal olarak bulunan izotopları arasında en yaygın olanı Evropiyum-153’tür, bu izotop tıbbi uygulamalarda kullanılır. Ayrıca Evropiyum-151 ve Evropiyum-155 gibi diğer izotopları da bulunur.

Evropiyum, birçok uygulama alanı ve endüstri için önemli bir elementtir. Elektronik, manyetizma, optik ve tıbbi alanlarda kullanımı bulunur. Ayrıca araştırma ve geliştirme çalışmaları, Evropiyumun potansiyel uygulamalarını genişletmek için devam etmektedir.

Advertisement

Evropiyum Elementi Periyodik Tablodaki Yeri ve Değerleri

Evropiyum, periyodik tabloda “lanthanid” grubunda yer alan 63. elementtir. İşte Evropiyumun periyodik tablodaki bazı özellikleri:

 • Atom numarası: 63
 • Atom ağırlığı: 151.964 u
 • Simge: Eu
 • Grup: Lanthanid grubu (Grup 3)
 • Periyot: 6. periyot
 • Blok: f-blok
 • Elektron dizilimi: [Xe] 4f^7 6s^2

Evropiyum, lantanitler olarak bilinen nadir toprak elementlerinin bir üyesidir. Bu elementler, içten dışa doğru elektronları dolduran 4f orbitaline sahip olan elementlerdir. Evropiyumun 4f orbitalinde 7 elektronu bulunur.

Evropiyum, diğer lantanit elementleri gibi nadir bulunan bir elementtir ve genellikle nadir toprak mineral cevherlerinde bulunur. Kimyasal özellikleri ve reaktivitesi diğer lantanit elementlerine benzer.

Evropiyum, çeşitli oksidasyon durumlarına sahip olabilir, en yaygın olarak +2 ve +3 oksidasyon durumları görülür. Evropiyum bileşiklerinde genellikle +3 oksidasyon durumu bulunur. Bu değerler, Evropiyumun periyodik tablodaki yeri ve elektron dizilimi hakkında bilgi verir.

Evropiyum Sembolü

Evropiyum Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Evropiyumun kimyasal özellikleri şunlardır:

Advertisement
 1. Oksidasyon Durumu: Evropiyum, +2 ve +3 oksidasyon durumlarında bulunabilir. En yaygın olarak +3 oksidasyon durumuna sahip olur.
 2. Reaktivite: Evropiyum, havadaki oksijenle hızla reaksiyona girerek oksitlenir. Bu nedenle, atmosferde uzun süre dayanamaz ve hava ile temas ettiğinde yüzeyi hızla paslanır.
 3. Kimyasal Bağlar: Evropiyum, diğer elementlerle çeşitli kimyasal bağlar oluşturabilir. Özellikle oksijen, kükürt, flor, fosfor ve karbon gibi elementlerle bileşikler oluşturur.
 4. Fosforlu Bileşikler: Evropiyum, fosforla birleşerek fosforlu bileşikler oluşturur. Bu bileşikler, televizyon ekranları, bilgisayar monitörleri ve enerji tasarruflu ampuller gibi aydınlatma cihazlarında kullanılan fosforlu kaplamalarda önemli bir rol oynar.
 5. Renk Verme Yeteneği: Evropiyum bileşikleri, cam ve seramik üretiminde renk verici olarak kullanılır. Özellikle kırmızı ve mavi renklerde etkili olurlar.
 6. Manyetik Özellikler: Evropiyumun bazı bileşikleri manyetik özelliklere sahiptir. Bu nedenle manyetik malzemelerin üretiminde ve manyetik depolama cihazlarında kullanılabilir.
 7. Işınım Özellikleri: Evropiyum, radyoaktif izotopları kullanılarak tıbbi görüntüleme tekniklerinde ve nükleer endüstride de kullanılabilir.

Bu kimyasal özellikler, Evropiyumun çeşitli endüstrilerde ve uygulama alanlarında kullanılmasını sağlar ve onu önemli bir element haline getirir.

Evropiyum Nasıl Elde Edilir? Nerelerde Bulunur?

Evropiyum, doğada nadiren saf formda bulunur. Bunun yerine, nadir toprak mineral cevherleri içinde bulunur. Evropiyumun en yaygın olarak bulunduğu mineral cevherleri monazit ve bastnaesit’tir. Bu mineraller nadir toprak elementlerini içeren cevherlerdir.

Evropiyumun elde edilmesi genellikle bir dizi kimyasal işlemi gerektirir. İşte genel olarak Evropiyumun elde edilme süreci:

 1. Cevherlerin Çıkarılması: Monazit veya bastnaesit gibi nadir toprak mineral cevherleri, madencilik operasyonlarıyla çıkarılır.
 2. Zenginleştirme: Çıkarılan cevherler, zenginleştirme adı verilen bir süreçten geçirilir. Bu süreçte, diğer minerallerden ayrıştırılır ve Evropiyum içeriği artırılır.
 3. Asidik Ayırma: Zenginleştirilen cevherler, asidik çözeltilerle işlenir. Bu işlemde, Evropiyumun çözünürlüğü artırılır ve diğer nadir toprak elementlerinden ayrıştırılır.
 4. Saflaştırma: Evropiyum içeren çözelti daha sonra saflaştırma işlemine tabi tutulur. Kimyasal ayırma ve çökeltme yöntemleri kullanılarak diğer elementlerden ayrıştırılır.
 5. Metal İçin İndirgeme: Saflaştırılan Evropiyum, genellikle kalsiyum veya lityum gibi metallerle indirgenir. Bu işlem Evropiyum metalinin elde edilmesini sağlar.

Evropiyumun büyük miktarlarda elde edilmesi, karmaşık ve maliyetli bir işlemdir. Bu nedenle Evropiyum, nadir bir element olarak kabul edilir. Endüstriyel ölçekte Evropiyum üretimi genellikle nadir toprak cevherlerinin rafinasyonu sürecinde gerçekleştirilir.

Evropiyumun bulunduğu başlıca bölgeler Avustralya, Çin, Brezilya, Hindistan, ABD ve Rusya gibi ülkelerdir. Ancak nadir toprak elementlerinin pazarında Çin, en büyük üretici ve ihracatçı konumundadır.

Evropiyum Nerelerde Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Evropiyumun çeşitli uygulama alanları vardır ve aşağıdaki şekillerde kullanılır:

 1. Aydınlatma: Evropiyum bileşikleri, fosforlu kaplamaların üretiminde kullanılır. Televizyon ekranları, bilgisayar monitörleri ve enerji tasarruflu ampuller gibi aydınlatma cihazlarında kullanılan fosforlu bileşikler, Evropiyum içerebilir.
 2. Renk Verici: Evropiyum, cam ve seramik üretiminde renk verici olarak kullanılır. Özellikle kırmızı ve mavi renklerde etkilidir. Bu, cam eşyaların ve seramik objelerin renkli ve çekici olmasını sağlar.
 3. Manyetik Malzemeler: Evropiyum bazlı bileşikler, manyetik özelliklere sahiptir. Bu nedenle, manyetik malzemelerin üretiminde kullanılır. Manyetik depolama cihazları, manyetik sensörler ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarında kullanılan malzemelerde Evropiyum bulunabilir.
 4. Nükleer Endüstri: Evropiyum, nükleer endüstride çeşitli uygulamalara sahiptir. Radyoaktif izotopları kullanılarak tıbbi görüntüleme tekniklerinde (örneğin, radyografilerde) ve nükleer reaktörlerde kontrol çubuklarında kullanılabilir.
 5. Optik Cihazlar: Evropiyum bazlı bileşikler, optik cihazlarda kullanılabilir. Lazerler, optik filtreler ve optik sensörler gibi cihazlarda Evropiyum içerebilir.
 6. Katkı Maddesi: Evropiyum, bazı alaşımlarda katkı maddesi olarak kullanılır. Örneğin, bazı magnezyum alaşımlarında Evropiyum kullanılarak alaşımın mukavemeti artırılabilir.

Bu kullanım alanları, Evropiyumun özelliklerinden kaynaklanır. Manyetik özellikleri, renk verme yeteneği ve radyoaktif özellikleri, Evropiyumun çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda önemli bir rol oynamasını sağlar.

Evropiyum Bileşikleri Nelerdir?

Evropiyum, çeşitli bileşikler oluşturabilir. İşte Evropiyumun bazı önemli bileşikleri:

 1. Evropiyum Oksit (Eu2O3): Evropiyumun en yaygın bileşiği Evropiyum oksittir. Beyaz veya sarımsı beyaz bir toz şeklinde bulunur. Fosforlu bileşiklerin üretiminde ve cam renklendirme işlemlerinde kullanılır.
 2. Evropiyum Florür (EuF2 ve EuF3): Evropiyum florür bileşikleri, beyaz veya sarı renkte kristal yapıda bulunurlar. Manyetik özelliklere sahip olan Evropiyum florür, manyetik malzemelerin üretiminde kullanılır.
 3. Evropiyum Klorür (EuCl2 ve EuCl3): Evropiyum klorür bileşikleri, soluk sarı veya beyaz kristal yapıda bulunurlar. Kimyasal reaksiyonlarda ve manyetik malzemelerin üretiminde kullanılırlar.
 4. Evropiyum Sülfat (Eu2(SO4)3): Evropiyum sülfat, beyaz kristal yapıda bulunan bir bileşiktir. Işık emisyonunda kullanılan fosforlu bileşiklerin üretiminde önemli bir rol oynar.
 5. Evropiyum Nitrat (Eu(NO3)3): Evropiyum nitrat, renksiz kristal yapıda bulunur. Yüksek saflıkta Evropiyum eldesi ve manyetik malzemelerin üretiminde kullanılır.
 6. Evropiyum Karbonat (Eu2(CO3)3): Evropiyum karbonat, beyaz veya sarı renkte bulunan bir bileşiktir. Cam ve seramik üretiminde renklendirici olarak kullanılır.

Bu sadece Evropiyumun bazı önemli bileşikleridir ve daha birçok farklı bileşiği bulunabilir. Bu bileşikler, Evropiyumun çeşitli uygulama alanlarında kullanılmasını sağlar.

Evropiyum Tarihçesi

Evropiyumun tarihçesi, nadir toprak elementleri keşfedildikten sonra başlamıştır. İşte Evropiyumun tarihçesi hakkında bazı önemli noktalar:

 1. Keşfi: Evropiyum, 1890 yılında Fransız kimyacı ve mineralog Eugène-Anatole Demarçay tarafından keşfedildi. Demarçay, samaryumdan ayrı bir element olduğunu belirlemiş ve ona “evropiyum” adını vermiştir. Adını Avrupa kıtasından almıştır.
 2. Yerinin Belirlenmesi: Evropiyum, nadir toprak elementleri arasında yer alır. Ancak, diğer nadir toprak elementlerinden ayrıştırılması ve saf formda elde edilmesi uzun bir süreç gerektirmiştir. Bu nedenle, Evropiyumun kimliği ve yerinin belirlenmesi bir süre daha zaman almıştır.
 3. Evropiyumun Özelliklerinin Keşfi: Evropiyumun manyetik özelliklere sahip olduğu ve fosforlu bileşiklerin üretiminde kullanılabileceği özellikleri zamanla keşfedilmiştir. Bu, Evropiyumun endüstriyel uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 4. Üretim ve Ticarileşme: Evropiyumun endüstriyel ölçekte üretimi, nadir toprak cevherlerinin rafinasyonu sürecinde gerçekleştirilir. Evropiyum içeren bileşikler, çeşitli endüstrilere ve uygulamalara sağladığı faydalar nedeniyle ticari olarak talep görmüştür.

Evropiyumun tarihçesi, keşfi ve özelliklerinin anlaşılmasıyla başlamış ve endüstriyel kullanımlarının gelişmesiyle devam etmiştir. Bugün, Evropiyum hâlâ aydınlatma, manyetizma, optik, tıbbi görüntüleme ve diğer birçok alanda kullanılan önemli bir element olarak kabul edilmektedir.

Advertisement


Leave A Reply