Radyum Nedir? Radyum Elementinin Özellikleri ve Radyum Elementi Nerelerde Kullanılır?

0
Advertisement

Radyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları. Radyum, kimyasal bir element olup, özellikleri, atom yapısı ve tarihçesiyle ilgi çekici bir elementtir. Bu makalede, radyumun özelliklerini ve tarih boyunca kullanıldığı alanları keşfedin.

Radyum

Radyum, doğal radyoaktif kimyasal bir elementtir. Periyodik çizelgenin II A grubunda yer alır. 1898’de Pierre Curie, Marie Curie ve G. Bemont tarafından kuzey Bohemya’dan getirilen Pitchbelend filizinde bulundu. Metalik radyum ise, 1910’da M. Curie ve A. Debierne tarafından arı radyum klorür çözeltisinin bir civa katot kullanılarak elektroliziyle elde edildi.

Katot: Ra2 + (l) + 2e-→ Ra
Anot: Cl-(l) → 1/2Cl2 (g) + e-

 • Sembolü: Ra
 • Atom Numarası: 88
 • Atom Ağırlığı: 226,05
 • Element serisi: Alkalin
 • Maddenin Hali: Katı
 • Görünümü: Metalik

radyum

Radyum (Ra), kimyasal bir elementtir ve periyodik tablonun 88. sırasında bulunur. İşte radyumun temel özellikleri:

Advertisement
 1. Atom Numarası (Z): Radyumun atom numarası 88’dir, bu da radyumun 88 protona sahip olduğu anlamına gelir.
 2. Atom Ağırlığı: Radyumun en kararlı izotopu, 226Ra’dir. Bu izotopun atom ağırlığı yaklaşık olarak 226.0254 g/mol’dür.
 3. Element Sınıfı: Radyum, alkali toprak metalleri grubuna aittir. Bu gruptaki diğer elementler arasında baryum (Ba), stronsiyum (Sr), kalsiyum (Ca), ve magnezyum (Mg) yer alır.
 4. Fiziksel Durumu: Radyum, oda sıcaklığında katı bir halde bulunur.
 5. Renk ve Görünüm: Radyum, metalik bir görünüme sahiptir ve parlak beyazımsı gümüş bir renge sahiptir.
 6. Radyoaktiflik: Radyum, son derece radyoaktif bir elementtir. Bu özelliği, çekirdeğinde fazla sayıda nötron bulunmasına ve bu nötronların kararlı bir yapıya dönüşmesi için radyoaktif bozunmaların meydana gelmesine neden olur. Bu bozunmalar sırasında alfa, beta ve gama ışınları yayılır.
 7. Radyasyon Tehlikesi: Radyasyon yayan bir element olduğu için radyum, insan sağlığı için tehlikeli olabilir. Marie Curie gibi bilim insanları, radyumun radyoaktif özelliklerini keşfetmişlerdir, ancak radyasyonun zararlı etkileri daha sonraları anlaşılmıştır. Radyum ile çalışırken özel önlemler alınmalıdır.
 8. Radyumun Kullanımı: Tarih boyunca radyum, radyasyonun tıbbi ve sanayi alanlarında kullanılması için bir kaynak olarak kullanılmıştır. Ancak günümüzde radyumun kullanımı sınırlıdır, çünkü radyasyonun zararlı etkileri iyi bilinmektedir.
 9. Doğal Kaynaklar: Radyum, doğada uranyum ve toryum bozunumunun bir yan ürünü olarak bulunur. Radyoaktif özellikleri nedeniyle doğada nadir bulunur.
 10. Elementin Geçmişi: Radyum, Pierre ve Marie Curie tarafından 1898 yılında keşfedilmiştir. Marie Curie, radyumu izole etmek için büyük bir çaba harcamış ve bu çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

Radyum, radyoaktif doğası nedeniyle özel bir dikkat gerektiren bir elementtir ve uygun güvenlik önlemleri alınmadan elleçlenmemelidir. Ayrıca, radyumun tıbbi ve sanayi alanlarında kullanımı sıkı düzenlemelere tabidir.

Elementin görünümü baryuma benzer. En çok kullanılan tuzu radyum klorür-dür (RaCh, H2O). Doğada pek çok maden cevherinde bulunmakla birlikte bu madenlerin içerdikleri radyum oranı oldukça düşüktür. Toprak alkali metallerin sonuncusu olarak radyum ticari olarak, bromür ya da klorür durumunda kullanılır. Radyum, atom yapısında bozunma göstererek dönüşümlere uğrar.

Bu sırada büyük miktarda enerji açığa çıkarak karmaşık ışınmalar yayar. Değişik etkileme özellikleri olan bu ışınmalar, bakterileri öldürdüğü ve hücreleri yok ettiği için çeşitli hastalıkların tedavisinde radyumdan yararlanılır. Radyumun bilinen 16 izotopu vardır. Bunlardan Ra-226 en çok bulunan radyum izotopudur. Yarılanma süresi 1620 yıl olan Ra-226’nın bir saniyedeki bozunum sayısı günümüzde radyoaktiflik birimi kabul edilip 1 Curie olarak adlandırılır. Radyum güçlü bir radyolojik zehirdir. Bu nedenle son yıllarda hastalıkların tedavisinde radyumun yerine bazı radyoizotoplar yeğlenmeye başlandı. Bu izotoplardan bazıları hem radyuma oranla daha güçlüdür hem de kullanım açısından daha güvenilirdir. Günümüzde doğadaki çeşiti maden filizlerinden ayrıştırma yoluyla elde edilebilmekle birlikte radyum açısından en zengin maden filizleri Kongo ve Kanada’da bulunur.

Radyum Elementi Nerelerde Kullanılır?

Radyum, tarihsel olarak çeşitli uygulamalarda kullanılmış olsa da, günümüzde kullanımı oldukça sınırlıdır. Bu sınırlı kullanımın nedeni, radyumun yüksek radyoaktifliği ve radyasyonun insan sağlığına olan potansiyel zararlarıdır. İşte radyumun tarih boyunca bazı kullanım alanları:

 1. Işık Kaynakları: Radyumun en bilinen kullanım alanlarından biri, 20. yüzyılın başlarında radyum kaplamalı saat kadranları ve göstergelerin yapımında kullanılmasıdır. Radyum, fosfor kaplaması üzerine konulduğunda ışık yayar ve bu sayede saatlerin karanlıkta okunabilmesini sağlar. Ancak, bu uygulama sonucunda birçok işçi radyasyon maruziyeti nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamıştır.
 2. Radyoterapi: Radyum, kanser tedavisinde kullanılmıştır. Radyoterapi, radyoaktif maddelerin kanser hücrelerini hedef alarak yok etmesine dayanır. Ancak, günümüzde daha güvenli ve etkili radyoterapi yöntemleri geliştirilmiştir, bu nedenle radyumun kanser tedavisindeki kullanımı oldukça azalmıştır.
 3. Araştırma: Radyumun radyoaktif özellikleri, nükleer fizik ve kimya alanlarında araştırma yapmak için kullanılmasına olanak sağlamıştır. Özellikle radyoaktif bozunma süreçleri ve nükleer reaksiyonlar üzerine yapılan çalışmalarda kullanışlı bir izotop olmuştur.
 4. Radyum Saatleri ve Göstergeler: Radyumun fosfor kaplamalı saatlerdeki kullanımı geçmişte yaygındı, ancak bu uygulama artık terk edilmiştir. Saatlerin parlaklığını artırmak amacıyla fosfor kaplama yerine trityum gibi daha güvenli radyoaktif maddeler kullanılmaktadır.

Günümüzde radyumun kullanımı, güvenlik ve sağlık riskleri nedeniyle sıkı düzenlemelere tabidir ve genellikle endüstriyel veya bilimsel uygulamalarda sınırlıdır. Radyumun yerini daha güvenli ve daha az radyoaktif maddeler almıştır.

Advertisement


Leave A Reply