Fransiyum Nedir? Fransiyum Elementinin Özellikleri, Elde Edilmesi ve Kullanım Alanları

0
Advertisement

Fransiyum nedir? Fransiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fransiyum elementi ile ilgili bilgi.

Fransiyum, simgesi “Fr” olan ve atom numarası 87 olan bir alkali metal elementidir. Fransiyum, doğada çok nadir olarak bulunur ve sadece diğer elementlerin nükleer bozunması sonucu elde edilebilir. Fransiyum, oda sıcaklığında sıvı hale geçen tek alkali metaldir ve tüm alkali metaller gibi, yumuşak, gümüş beyazı bir metaldir. Ancak, havada kolayca oksitlenir ve bu nedenle havada saklanamaz.

Fransiyumun kimyasal özellikleri, diğer alkali metallerle benzerdir. En reaktif alkali metaldir ve sudaki hidrojenle hızlı bir şekilde reaksiyona girer. Ayrıca, organik bileşiklerle de reaksiyona girer ve birçok organik bileşiği etkiler.

Fransiyum, radyoaktif bir elementtir ve yarı ömrü yaklaşık 22 dakikadır. Bu nedenle, sadece küçük miktarlarda elde edilebilir ve genellikle nükleer fizikte kullanılır. Ayrıca, bazı tıbbi uygulamalarda da kullanılır. Ancak, radyoaktif özellikleri nedeniyle, fransiyumun insanlar için potansiyel tehlikesi vardır ve dikkatle ele alınmalıdır.

fransiyum

  • Sembolü: Fr
  • Atom Numarası: 87
  • Atom Ağırlığı: 223
  • Elemet serisi: Alkali metal
  • Maddenin Hali: Katı
  • Görünümü: Metalik

Elde Edilmesi:

Kütle numarası 223 olan izotopu (aktinyum-K) aktinyumun 227 kütle numaralı izotopunun alfa ışıması yaparak bozunması sonucu oluşur ve fransiyumun en kararlı (yarılanma süresi 21 dakika) izotopudur. Bunun dışında toryumun, yüksek enerjili alfa tanecikleriyle bombardıman sonucu kütle numaraları 204-213, 217-222 ve 224 olan kısa ömürlü izotopları elde edilmiştir.

Advertisement

Alkali temeller dizisinin sonuncusudur. Kimyasal özellikleri bakımından alkali metallere benzer. Bilinen elementler arasında en elektropozitif olanıdır. Yarılanma süresi çok kısa olduğundan kimyasal özellikleri ultramikrokonsantrasyonlarda incelenmiştir. Fransiyum bileşikleri sezyum bileşikleriyle izomorf olarak çökerler. Bunlar arasında fransiyum perklorat (FrCl04), fransiyum heksakloraplatinat (Fr2PtCl6), fransiyum haksakloros-tannat (Fr2SnCl6), gransiyum pentakloroantimonat (Fr2SbCl5.2.5H20), fransiyum pentaklorobizmutat (Fr2Bi C5.2.5H2O), fransiyum heksanitre kobaltat (Fr2Na(Co(No2)6), fransiyum silikovolframat (FrSi02.12Wo3NH20) sayılabilir. Fransiyumklorür (FrCl) 225°C’de süblimleşen sodyumklorüre benzeyen beyaz bir tuzdur.

Fransiyum, doğada çok nadir olarak bulunduğu için, laboratuvar ortamında elde edilmesi gereklidir. Fransiyumun elde edilmesi oldukça zor ve tehlikeli bir süreçtir.

Fransiyum, uranyum, toryum ve aktinitler gibi radyoaktif elementlerin bozunması sırasında ortaya çıkar. Elde etmek için, bu elementlerin radyoaktif bozunma ürünlerinden elde edilebilir. Bu işlem, nükleer reaktörlerde yürütülebilir.

Fransiyumun elde edilmesi, oldukça tehlikelidir ve sadece deneyimli uzmanlar tarafından yürütülmelidir. Fransiyum, havada kolayca oksitlenir ve yüksek derecede radyoaktif olduğundan, özel koruyucu giysiler giyilerek ve özel ekipmanlar kullanılarak ele alınmalıdır.

Fransiyum, yarı ömrü oldukça kısadır (yaklaşık 22 dakika), bu nedenle elde edilen miktarlar çok küçüktür. Bu nedenle, fransiyumun pratik kullanımı sınırlıdır ve genellikle nükleer fizik araştırmaları için kullanılır.

Fransiyum Elementini Kim Buldu?

Fransiyum, 1939 yılında Marguerite Perey adlı Fransız kimyager tarafından keşfedildi. Perey, Curie Enstitüsü’nde çalışırken, uranyumdan ayrıştırılan radyum izotoplarını araştırdı ve bu araştırması sırasında fransiyumu keşfetti.

Advertisement

Fransiyumun keşfi, radyoaktivite çalışmalarının önemli bir dönüm noktasıydı. Fransiyum, nükleer fizik ve kimya alanlarında yapılan araştırmalar için önemli bir elementtir ve ayrıca tıbbi uygulamalarda da kullanılır. Ancak, fransiyumun nadir bulunması ve radyoaktif özellikleri nedeniyle, pratik kullanımı sınırlıdır.

Fransiyum Nerelerde Kullanılır?

Fransiyum, radyoaktif özellikleri nedeniyle sınırlı bir kullanıma sahiptir ve genellikle sadece bilimsel araştırmalarda ve nükleer fizikte kullanılır. Fransiyumun en yaygın kullanım alanı, nükleer fizikte yapılan araştırmalarda, nükleer reaktörlerde ve nükleer silahların yapımında kullanılan plütonyum üretiminde kullanılmasıdır.

Bununla birlikte, fransiyum bazı tıbbi uygulamalarda da kullanılır. Özellikle, kanser tedavisinde kullanılan radyoaktif ilaçların üretiminde kullanılabilir. Ancak, fransiyumun radyoaktif özellikleri nedeniyle, kullanımı sınırlıdır ve özel koşullar altında yapılmaktadır.

Fransiyumun diğer olası uygulamaları arasında yüksek enerjili lazerlerde ve atomik saatlerde kullanılması da yer almaktadır. Ancak, fransiyumun nadir bulunması ve radyoaktif özellikleri nedeniyle, bu tür uygulamalar henüz pratikte kullanıma geçirilememiştir.


Leave A Reply