Altının Bileşikleri Nelerdir? Altının Kimyasal Yapısı, Bileşikleri ve Endüstriyel Kullanımları

0

Altının bileşikleri nelerdir? Altın, periyodik tablonun 79. elementi olup genellikle saf halde bulunsa da, çeşitli bileşikleri ve endüstriyel uygulamaları da bulunmaktadır. Altının temel özellikleri, bileşikleri ve endüstriyel kullanımları hakkında detaylı bilgi edinin.

Altın

Altın, periyodik tablonun 79. elementidir ve genellikle metalik formda bulunur. Altın, genellikle diğer elementlerle kimyasal olarak reaksiyona girmez, bu nedenle doğada genellikle saf halde bulunur. Ancak, altın bazı bileşiklere de dönüştürülebilir. İşte altının bazı önemli bileşikleri:

  1. Altin(III) Klorür (AuCl3): Altın, klor ve üç değerlikli bir iyon içeren bu bileşiği oluşturabilir. Bu bileşiğin altın madenciliğinde bazı uygulamaları vardır.
  2. Altin(I) Siyanür (AuCN): Bu bileşik genellikle altın metalinin çözülmesinde kullanılır. Bu, altının siyanür içinde çözüldüğü ve daha sonra çözeltiden altının çıkarıldığı bir yöntem olan siyanür liçi madencilikte kullanılır.
  3. Altın(III) Oksit (Au2O3): Bu bileşik, altın ve oksijen arasındaki bir reaksiyon sonucu oluşur. Ancak, bu bileşiğin kararlılığı düşüktür ve genellikle altın oksit olarak adlandırılan bir karışım halinde bulunur.

Bu bileşiklerin çoğu, altının saflığı ve dayanıklılığı nedeniyle değerli metaller arasında benzersiz bir konumda olmasına rağmen, genellikle endüstriyel uygulamalarda değil, altın madenciliği ve metalurjisi alanlarında kullanılır.

Altının temel yükseltgenme durumları +1 ve +3’tür.

Tek değerli altın bileşikleri genellikle katı, üç değerli altın bileşikleri ise daha çok sıvı halde bulunur. Altın, elektrokimyasal dizinin en alt sırasında yer alır; platin bile Au+3 iyonlarını kolayca metal haline indirgeyebilir. Altın oksijenle, kükürtle va da kuru halojenlerle (klor, brom, flüor) Tepkimeye girmez ve tek başına hiçbir asit altını etkileyemez. Buna karşılık bu soy metal, su buharıyla yüklü halojenlerden, özellikle de 3:1 oranındaki hidroklorik ve nitrik asit karışımından (kral suyu) etkilenir.

Çeşitli uygulamalarda kullanılan oldukça az sayıdaki altın bileşikleri arasında en önemlileri altın (I) klorür (AuCl), altın (III) klorür ya da altın triklorür (\displaystyle AuC{{l}_{3}}) ve kloraurik asittir (\displaystyle HAuC{{l}_{4}}). Potasyum siyanaurat \displaystyle K[Au{{(CN)}_{2}}], altın kaplama banyolarından (altın kaplamada kullanılan çözeltilerden) çoğunun temel maddesidir. Çözünebilir bir tuz olan sodyum auriklorür \displaystyle (NaAuC{{l}_{4}}\bullet 2{{H}_{2}}O), romatoit artritin tedavisinde kullanılır. Altının organik bileşiklerinden birçoğunun sanayide uygulama alanı vardır. Örneğin sülfürlenmiş terpenden elde edilen altın merkaptitlerin bazı organik çözücüler içindeki çözeltileri porselen ve cam eşyanın süslenmesinde kullanılır.

Altın

Altının Temel Özellikleri

  • Atom Numarası: 79
  • Atom Ağırlığı: 196,967
  • Erime Noktası: 1,063°C
  • Kaynama Noktası: 2,966°C
  • Özgül Ağırlığı: 19,3 (20°C)
  • Birleşme Değeri: 1 ve 3 (kimyasal bağ yapma yeteneği; genellikle +1 ve +3 değerlikleri arasında bulunur)

Bu bilgiler, altının temel özelliklerini temsil eder. Altın, değerli bir metal olarak genellikle parlak sarı renkte bulunur ve bu özellikleri nedeniyle tarih boyunca takı yapımından para basımına kadar çeşitli amaçlar için kullanılmıştır.


Leave A Reply