Rubidyum Nedir? Rubidyum Elementinin Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Rubidyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Rubidyum elementi ile ilgili bilgi.

Rubidyum

Periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Alkali madenler grubunda potasyumdan sonra gelen ve kimyasal özellikleri bakımından ona çok benzeyen rubidyum, beyaz renkte bir katıdır.

 • Sembolü: Rb
 • Atom Numarası: 37
 • Atom Ağırlığı: 85,48
 • Elemet serisi: Alkali Metal
 • Periyodik Cetveldeki Yeri: 1A
 • Maddenin Hali: Katı
 • Görünümü: Gümüşü beyaz

1,2,3,4 değerlik alabilen bu metal 1861’de Biunsen ve Kirchoft tarafından lepidolit minerallerinde spektroskopik yöntemle keşfedildi. Yer kabuğunda çokluk bakımından 16. sırada olduğu sanılan element, pollusit, arnalit, leusit, zinvaldit gibi filizlerden %1 e varan bir oranda oksit biçiminde bulunur. Lepidolitle ise bu oran %1,5’e ulaşır.

Oda sıcaklığında sıvılaşabilen rubidyum, alkali metaller içinde elektropozitiflik bakımından ikinci sırada yer alır. Rubidyum, kuru havada bile kolayca oksitlenir. Suyla şiddetle tepkimeye girer, açığa çıkan oksijenin tutuşmasına yol açar. Tuzları renksizdir ve hemen hepsi suda çözünürlük özelliğine sahiptir. Öteki alkali metallere benzer olarak civayla amalgam, ayrıca, alkın, sezyum, sodyum ve potasyumla alaşımlar oluşturur. Bilinen 17 izotopu vardır. Doğal rubidyum Rb-85 ve Rb-87 izotopu yarılanma süresi 5×1011 olan bir beta ışıyıcıdır. Rb2O, Rb2O2, Rb2O4 olmak üzere üç oksidi vardır. Vakum tüplerinde ve fotosellerde kullanılır, özel camların bileşimine de katılır.

Rubidyum klorürün elektrolizi:
Katot: Rb+(l) + e- → Rb (l)
Anot: Cl-(l) → 1/2Cl2 (g) + e-

Advertisement

Katı sodyumun sıcak çözünmüş rubidium klorür ile reaksiyonu:
Na + RbCl ⇌ Rb + NaCl

Asit ile reaksiyonu
Seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı ve sulu Rb(I) çözeltisini oluşturur.
2 Rb (k) + H2SO4 (aq) → 2Rb+ (aq) + SO42- (aq) + H2 (g)

Baz ile reaksiyonu
Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti çözünmüş hidroksit nede ile baziktir ve reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.
2 Rb(k) + 2 H2O → 2 RbOH(aq) + H2(g)

Fiziksel Özellikleri

Rubidyumun fiziksel özellikleri, onun periyodik tablodaki yerini ve alkali metal grubuna ait oluşunu yansıtır. İşte bu özelliklerin detayları:

 1. Görünüm: Rubidyum, gümüş-beyazı, yumuşak bir metaldir. Parlak yüzeyi, havayla temas ettiğinde hızla matlaşır, çünkü oksijenle hızla reaksiyona girer.
 2. Yumuşaklık: Rubidyum, çok yumuşak bir metaldir ve bu özelliğiyle tipik bir alkali metalidir. Oda sıcaklığında bile bu yumuşaklığı korur, bu nedenle kolayca kesilebilir.
 3. Yoğunluk ve Ağırlık: Rubidyum, oldukça düşük bir yoğunluğa (yaklaşık 1.532 g/cm³) sahiptir. Bu, onun hafif metaller kategorisine girmesini sağlar.
 4. Erime ve Kaynama Noktası: Rubidyumun erime noktası 39.3 °C’dir, bu da onu oda sıcaklığının biraz üzerinde eriyebilen bir metal yapar. Kaynama noktası ise yaklaşık 688 °C’dir.
 5. Elektriksel ve Termal İletkenlik: Rubidyum, iyi bir elektrik ve ısı iletkenidir. Bu özellikleri, alkali metaller arasında yaygındır.
 6. Reaktivite: Hava ve su ile olan yüksek reaktifliği, rubidyumu saklarken özel önlemler alınmasını gerektirir. Havayla hızla reaksiyona girerek oksitlenir ve su ile temas ettiğinde şiddetli bir reaksiyon gösterir.
 7. Depolanma Koşulları: Rubidyum, oksijen ve su buharından korunması gereken bir elementtir. Bu nedenle, genellikle inert bir gaz atmosferinde veya mineral yağ altında saklanır.

Bu fiziksel özellikler, rubidyumun hem laboratuvar ortamında hem de endüstriyel uygulamalarda nasıl ele alınması gerektiğini belirler. Yumuşaklığı, düşük erime noktası ve yüksek reaktifliği, onu diğer alkali metallerle benzer özelliklere sahip bir element yapar.

Kimyasal Özellikleri

Rubidyumun kimyasal özellikleri, onun periyodik cetveldeki alkali metal grubuna ait oluşundan kaynaklanır. Bu özellikler, rubidyumu diğer alkali metallerle benzer özelliklere sahip kılar. İşte bu özelliklerin bazıları:

Advertisement
 1. Yüksek Reaktiflik: Rubidyum, oksijen ve su ile çok reaktiftir. Hava ile temas ettiğinde hızla oksitlenir, su ile temas ettiğinde ise şiddetli bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır.
 2. Alkali Metallerle Ortak Özellikler: Rubidyum, sodyum ve potasyum gibi diğer alkali metallerle benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bu elementler, suyla reaksiyona girerken alkali çözeltiler (bazlar) oluşturur.
 3. Bileşik Oluşturma: Rubidyum, çeşitli bileşikler oluşturabilir. Örneğin, rubidyum klorür (RbCl) ve rubidyum hidroksit (RbOH) gibi bileşikler, rubidyumun tipik bileşikleridir.
 4. Elektron Konfigürasyonu ve İyonlaşma: Rubidyumun tek bir dış elektronu vardır ve bu elektron kolayca kaybedilerek pozitif iyonlar (Rb+) oluşturur. Bu, rubidyumun yüksek elektropozitifliğini ve tipik bir alkali metal olmasını açıklar.
 5. Alev Testi: Rubidyum, alev testinde karakteristik bir mor renk üretir. Bu özellik, laboratuvarlarda rubidyum içeren bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır.
 6. Radyoaktif İzotoplar: Rubidyumun doğal olarak bulunan izotoplarından biri olan ^87Rb, radyoaktiftir ve jeokronoloji (yaş tayini) çalışmalarında kullanılır.
 7. Kimyasal Saklama: Rubidyumun yüksek reaktivitesi nedeniyle, inert gaz atmosferinde veya mineral yağ içinde saklanması gerekir.

Bu özellikler, rubidyumun hem laboratuvar hem de endüstriyel uygulamalarda nasıl kullanılacağını ve saklanacağını belirler. Yüksek reaktifliği ve alkali metal özellikleri, onu kimyasal açıdan dikkat çekici kılar.

Rubidyum

Rubidyum Elementinin Tarihçesi

İlk defa 1861’de Alman spektroskopçu Robert Bunsen ve Alman kimyager Gustav Kirchhoff tarafından keşfedilmiştir. Rubidyumun keşfi, bu iki bilim insanının spektroskopi kullanarak mineral suyu analiz etmeleri sırasında gerçekleşti.

Rubidyumun adı, Latince “rubidus” kelimesinden gelir, bu da “kırmızı” anlamına gelir. Rubidyum, özellikle yanma reaksiyonlarında kırmızı renkli çizgilerin gözlemlenmesi nedeniyle bu ismi almıştır.

Rubidyumun endüstriyel kullanımları arasında cam üretimi, fotoğrafik film üretimi ve bazı tıbbi uygulamalarda kullanılan radyoaktif rubidyum izotopları bulunmaktadır. Ayrıca, araştırma laboratuvarlarında bazı bilimsel çalışmalarda da kullanılabilir.

Kullanım Alanları

Rubidyum (Rb) elementinin birkaç kullanım alanı vardır, ancak bu kullanım alanları genellikle sınırlıdır çünkü rubidyumun kendisi genellikle nadir bulunan bir elementtir ve çoğunlukla özel uygulamalarda kullanılır. İşte rubidyumun bazı kullanım alanları:

 1. Atom Saatleri: Rubidyum, atom saati teknolojilerinde kullanılır. Rubidyumun ışık emisyon özellikleri, çok kesin bir zaman ölçümü sağlamak için kullanılan atom saatinin temelini oluşturur. Bu tür saatler, ulusal standart zaman ölçüm sistemlerinde ve uzaydaki uydularda kullanılır.
 2. Uzay Araştırmaları: Rubidyum, uzaydaki uydularda ve diğer uzay araştırmalarında kullanılabilir. Atom saati teknolojisinin yanı sıra, rubidyumun bazı özel özellikleri, belirli bilimsel deneylerde kullanılmasını sağlar.
 3. Gelişmiş Teknolojilerde Kullanım: Bazı elektronik ve lazer teknolojilerinde rubidyum kullanılabilir. Özellikle bazı optik sensör sistemlerinde ve lazer cihazlarda rubidyumun özel özellikleri avantajlı olabilir.
 4. Fotonik Uygulamalar: Rubidyumun bazı özellikleri, fotonik (ışık kullanımı) uygulamalarda da kullanılmasını sağlar. Örneğin, belirli türde lazerlerde ve optik cihazlarda kullanılabilir.

Ancak, rubidyumun endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanıldığı alanlar sınırlıdır. Rubidyum genellikle özel uygulamalarda, bilimsel araştırmalarda ve yüksek teknoloji alanlarında kullanılan bir elementtir.

Nasıl Elde Edilir? Nerelerde Bulunur?

Elde Edilmesi: Rubidyum, doğada genellikle lityum, potasyum, sodyum ve diğer alkali metallerle birlikte bulunur. Ancak, çoğunlukla mineral cevherlerinde düşük konsantrasyonlarda bulunur ve genellikle çıkartılması ve saflaştırılması zor olabilir.

Rubidyumun saflaştırılması genellikle birkaç adımdan oluşur:

 1. Madencilik: Rubidyum, bazı lityum ve potasyum cevherlerinde bulunabilir. Madencilik işlemleri sırasında, bu cevherlerden rubidyumu ayırmak için çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemler kullanılır.
 2. Elektrokimyasal Ayırma: Rubidyumun saflaştırılması genellikle elektrokimyasal yöntemleri içerir. Bu aşamada, rubidyumun diğer alkali metallerden ayrılması için elektroliz gibi yöntemler kullanılabilir.
 3. Kristalleştirme ve Damıtma: Elde edilen rubidyum daha sonra kristalleştirme ve damıtma gibi işlemlerle daha da saflaştırılabilir.

Nerelerde Bulunur: Rubidyum, genellikle lityum, potasyum ve sodyum gibi alkali metallerle birlikte doğada bulunur. Rubidyumun en zengin kaynakları genellikle lityum cevherleri ve bazı minerallerdir. Ayrıca, deniz suyu ve bazı minerallerde de düşük konsantrasyonlarda bulunabilir.

Rubidyumlu mineral örnekleri arasında lepidolit, leusit, polenit ve çeşitli granit türleri bulunabilir. Ancak, doğada genellikle düşük konsantrasyonlarda bulunması nedeniyle rubidyumun çıkartılması ve saflaştırılması genellikle ekonomik olarak zor olabilir.

Advertisement


Leave A Reply