Fermiyum Nedir? Fermiyum Elementinin Özellikleri, Bulunduğu Yerler Hakkında Bilgi

0

Fermiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fermiyum elementi ile detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz!

Fermium Elementi

Fermiumum kimyasal özelliklerini büyük ölçüde bilinmemektedir. Fermium, radyoaktif bir elementtir. En uzun ömürlü izotopu 257Fm un yarılanma ömrü 80 gündür. Hiçbir ticari önem taşımamaktadır. 1952’de ilk termonükleer bombanın denenmesi sırasında oluşan tepkimede aynştanyum ile birlikte bulundu. Element ilke kez 200 atom yardımıyla saptandı ve bulunuşundan az önce ölen ünlü fizikçi Enrico Fermi’nin (1901-1954) onuruna fermiyum olarak adlandırıldı. Fermiyumun kimyasal özellikleri ancak eser element miktarlarıyla incelendi, metalik olarak henüz elde edilemedi. Fermiyum çözeltide +3 değerlikli iyon biçiminde bulunur ve bu durumu kararlıdır. Metalik magnezyum yardımıyla Fermiyum (II)’ye indirgenir. Öteki aktenitlerden iyon değiştirme kromatografisi yardımıyla ayrılarak saflaştırılır.

  • Sembolü: Fm
  • Atom Numarası: 100
  • Atom Ağırlığı: 257
  • Elemet serisi: Aktinit
  • Maddenin Hali: Katı
  • Görünümü: Bilinmemektedir ancak muhtemelen gümüşü renktedir.

Fermium ilk olarak Ivy Mike tarafından yapılan nükleer deney sırasında keşfedilmiştir. (1 Kasım 1952). Günümüzde fermiyum, plutonyumun nötronlarla bombardımanı sonucu elde edilir.

Fermium elementinin bileşikleri nelerdir?

Fermium elementi, aktinitler serisine ait yapay bir radyoaktif elementtir ve atom numarası 100 olan bir elementtir. Doğada bulunmaz ve yalnızca çok küçük miktarlarda nükleer reaktörlerde veya atom bombası patlamalarında üretilir. Fermium’un kararlı bir izotopu olmadığı için, bu elementin kimyası hakkında çok az şey bilinir.

Fermium ile ilgili yapılan deneyler son derece zor ve pahalıdır, çünkü üretilebilen miktarlar çok azdır ve radyoaktivitesi nedeniyle bunlarla çalışmak tehlikelidir. Fermium kimyası hakkındaki bilgiler esas olarak fermium-253 ve fermium-255 izotopları kullanılarak elde edilmiştir.

Bilinen fermium bileşikleri genellikle halitler ve oksitlerdir, ancak bu bileşiklerin çoğu yalnızca teorik olarak var olup, pratikte üretilip incelenmiş çok az örnekleri vardır. Örnek olarak fermium oksit (Fm2O3) ve fermium florür (FmF3) verilebilir. Bunlar deneysel olarak az miktarda üretilmiş ve incelenmiştir. Ancak fermium bileşiklerinin kullanım alanları sınırlıdır ve esas olarak bilimsel araştırma amaçlıdır.

Fermium Elementi Nerlerde Bulunur?

Fermium doğal olarak Dünya’nın kabuğunda bulunmaz. Yapay olarak nükleer reaktörlerde veya yüksek enerjili nükleer reaksiyonlar sırasında, örneğin termonükleer silah denemeleri sırasında üretilir. İlk defa 1952’de, ABD’nin Pasifik Okyanusu’ndaki Eniwetok Atolü’nde yaptığı hidrojen bombası denemeleri sırasında keşfedilmiştir.

Fermium, uranyum veya plütonyum gibi daha ağır nükleer yakıtların nötron bombardımanı ile bölünmesi sonucu oluşan daha hafif elementlerin (örneğin curium veya californium) daha fazla nötron emmesi ile oluşan bir dizi nükleer reaksiyonun ürünüdür. Bu sürecin bir parçası olarak, fermium izotopları çok az miktarda ve kısa ömürlü olarak üretilir ve bu yüzden doğada rastlamak mümkün değildir.

Bilim adamları, fermium ve diğer süper ağır elementleri incelemek için özel laboratuvar ortamlarında çok küçük miktarlarda üretirler. Bu elementlerin özelliklerini anlamak, nükleer fizik ve kimyanın yanı sıra atom teorisi ve malzeme bilimi alanlarında temel bilgiler sağlar. Ancak fermium’un pratik uygulamaları son derece sınırlıdır ve esas olarak bilimsel araştırma ile ilgilidir.


Leave A Reply