Dil İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Dil Geçen

192
Advertisement

İçinde dil kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Dil hakkında deyimler ve anlamları. dil kelimesinin içinde geçmiş olduğu tüm deyimler.

Dil İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Dil İle İlgili Deyimler

 • *Ağız dil vermemek
  Konuşmamak, susmak.
 • *Ağzı dili (ağzı) kurumak
  1) susuz kalmak; 2) konuşamaz duruma gelmek: “Ağzım dilim kurudu, kız yalvara yalvara” -Halk türküsü.
 • *Ağzı dili bağlanmak
  Herhangi bir sebeple konuşamaz olmak.
 • *Dilinin ucuyla
  İçten, yürekten olmayarak, laf olsun diye.
 • *Dilinin ucuna gelmek
  Söyleyecek duruma gelmek: “İsmi dilimin ucuna gelir gelmez kalbimden hafif bir cereyanın kopup damarlarıma aktığını duyuyorum.” -E. İ. Benice.
 • *Dilinin altında bir şey olmak
  Bir kimsenin sözlerinden, açıkça söylemediği bir şeyler anlaşılmak: “Günlerdir doktorun dilinin altında bir şeyler olduğunun farkındaydı.” -Y. Kemal.
 • *Dillere destan olmak
  Herkes tarafından konuşulur olmak: “Dillere destan İstanbul nezaketini o evde gördüm, ağzım açık kaldı.” -A. Kutlu.
 • *Dili sürçmek
  1) konuşma sırasında kelimeleri yanlış söylemek: “Bir dil sürçmesi sonucu, bu tartışmayı yarım saat kadar yürütmüşüm.” -S. İleri. 2) istenmeyen bir konudan söz etmek.
 • *Küçük dilini yutmak
  Şaşırmak, donakalmak: “Kadıncağız beni bu hâlde görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *Dili uzamak
  Haddini bilmeden konuşmak.
 • *Dili varmak
  Bir sözü söylemeye gönlü razı olmak: “Süleyman Kâhyaya söylemeye kimsenin dili varmıyor, gücü yetmiyordu.” -Y. Kemal.
 • *Dili yanmak
  1) üzüntü ve eziyet çekmek, zarara uğramak: “Otobüs yolculuğundan bir hayli dilim yandı.” -B. R. Eyuboğlu. 2) bıkmak, nefret etmek: “Şair neslinin şarkıdan o kadar dili yandı ki şarkı kelimesini nerede görse silip üstüne türkü diyecek.” -B. R. Eyuboğlu.
 • *Dilinde tüy bitmek
  Tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak: “Hep de aynı tipler. Laftan da anlamıyorlar. Dilimde tüy bitti.” -E. Şafak.
 • *Dilinden anlamak
  1) bir canlının çıkardığı seslerden veya onun davranışlarından ne anlatmak istediğini anlamak; 2) mec. söz konusu olan şeyin özelliğini bilmek: “Bunda yenilmiş, içilmiş bir şey yok ya! Sen onun dilini de anlarsın.” -M. Ş. Esendal.
 • *Dilinden kurtulamamak
  Sürekli olarak bir kimsenin sitem, eleştiri ve sataşmalarına uğramak.
 • *Diline sağlam olmak
  1) saklanacak konuları açığa vurmamak; 2) kötü söz söylemekten kaçınmak.
*Diline sağlık
Ağzına sağlık.
 • *Dili açılmak
  Herhangi bir sebeple konuşmayan kimse konuşmaya başlamak.
 • *Dili ağırlaşmak
  Hastalık sebebiyle güçlükle söz söyleyebilmek, güçlükle konuşmak: “Hastaya bazı şeyler soruyor. Fakat anlaşılır cevaplar alamıyordu. Birkaç saatin içinde kaynımın dili ağırlaştı.” -H. R. Gürpınar.
 • *Ellenmiş dillenmiş
  İffetsizliği yayılmış (kadın).
 • *Dili alışmak
  Çok kullandığı bir söze alışmak: “Bizim moruk ertesi güne devrisi der de ondan dilim alışmış.” -S. F. Abasıyanık.
 • *Dili (başka bir dile) çalmak
  Bir kimsenin konuşması başka bir dile benzemek.
 • *Dili bir karış dışarı çıkmak (sarkmak)
  Koşmaktan, yürümekten ve yorulmaktan çok susamak: “Koştu koştu da dili bir karış sarktı.” -S. F. Abasıyanık.
 • *Dili bir karış (olmak)
  Fazla konuşan, her söze karşılık veren.
 • *Dili boğazına akmak
  Konuşamaz olmak, sesi soluğu çıkmamak: “Kılıcı görünce dili boğazına aktı hayranlığından.” -Y. Kemal.
 • *Dili çözülmek
  Konuşamayan veya susan kişi konuşmaya başlamak: “Aslında ben çok az konuşan biriyim. Dilimin böyle birdenbire çözülmesi çok garip.” -İ. Aral.
 • *Sili damağına yapışmak (dili damağı kurumak)
  Susuzluktan ağzı kurumak, çok susamak: “Kupkuru dili damağına yapışıyor, boğazından midesine doğru…” -E. E. Talu.
 • *Dili (dilinin) döndüğü kadar
  Söyleyebildiği kadar, anlatma gücünün elverdiği ölçüde: “Mademki çocuk terbiyesi hakkında konuşmak istiyorsunuz, dilimin döndüğü kadar söyleyeyim.” -S. Ayverdi.
 • *Dili dolaşmak
  Korku, heyecan, hastalık, utangaçlık, sarhoşluk gibi sebeplerle şaşırarak söyleyeceğini karıştırmak: “Vehbi Dedenin kendini dinlediğinin farkına varır varmaz dili dolaştı.” -H. E. Adıvar.
  Deyim
 • *Dili dönmemek
  1) bir sözü doğru, düzgün söylemeyi becerememek: “Üstelik ben dilim dönmezken armağan ettiğim çiçeklerle konuşmuyor muyum?” -R. Mağden. 2) amacını iyi anlatamamak.
 • *Dili durmamak
  1) sürekli konuşmak; 2) söylenemeyecek şeyleri de söylemek.
 • *Dili ensesinden çekilsin!
  Bıktıracak kadar çok konuşan veya kötü sözler söyleyenler için kullanılan bir ilenme sözü.
 • *Dili kılıçtan keskin
  Kırıcı ve ağır konuşan.
 • *Dilini tutamamak
  Sonunu düşünmeden gelişigüzel konuşmak.
*Dili pabuç kadar
Saygısızca ve gönül kırıcı bir biçimde konuşan.
 • *Ağzı dili tutulmak
  1) konuşamamak; 2) beklenmedik bir durum karşısında heyecanlanmak, hayranlık duymak: “Kızları gördün, ağzın dilin tutuldu gayri.” -N. Cumalı.
 • *Ağzı var dili yok
  1) “pek sessiz, kendi hâlinde” anlamında kullanılan bir söz: “Benim gibi ağzı var dili yok bir kadınla ne zevkleniyorsunuz?” -B. Felek. 2) “konuşamayan, derdini anlatamayan” anlamında kullanılan bir söz: “Hey zavallı balık, diyor, ağzın var dilin yok.” -S. F. Abasıyanık.
 • *(birinde) dil bir karış
  Saygısızca karşılık verenler için kullanılan bir söz.
 • *(birine) dil çıkarmak
  Alay etmek, eğlenmek.
 • *(birinin) ağzını dilini bağlamak
  Birini konuşamaz duruma getirmek: “O şıllık basmış büyüyü, adamcağızın ağzını dilini bağlamıştı.” -R. N. Güntekin.
 • *(birinin) diline düşmek
  Yermek veya alay etmek amacıyla birinin kötü veya yanlış davranışını sürekli söylemek: “Mahallede acubelerin diline düşmekten korkuyorum.” -P. Safa.
 • *Dil ağız vermemek
  Ağız dil vermemek: “Çocuk, hâlâ dil ağız vermeden yatıyordu.” -R. N. Güntekin.
 • *Dil (diller) dökmek
  Kandırmak, inandırmak veya yararlanmak için tatlı sözler söylemek: “Ninniyi mutlaka söylemesi için ona bir sürü dil döktü.” -O. C. Kaygılı.
 • *Dil otu yemek
  Çok konuşmak: “Mütemadiyen gülüp söylüyordum. Hacı Kalfanın ellerini dizlerine vurarak: -Dil otu mu yedin be kızım? diye bir gülmesi var ki…” -R. N. Güntekin.
*Dil tutmak
esk. sorguya çekmek için düşman askeri yakalamak.
 • *Dil uzatmak
  Bir kimse veya bir şey için kötü söylemek: “Başka ulusların kabahatleri ne olursa olsun, dost ve düşman bize nasıl dil uzatırlarsa uzatsın…” -T. Halman.
 • *Dilden düşmez olmak
  Herkes tarafından sürekli tekrar edilir olmak: “Kapsamı iyice belirtilmeyen, gerektiği gibi tanımlanmayan sanat sözü, dillerden düşmez oldu.” -S. Hilav.
 • *Dilden düşürmemek
  Sürekli tekrar etmek.
 • *Dile (dillere) düşmek
  Hakkında dedikodu yapılmak: “Yâr adını desem olmaz / Düşer dillere dillere” -Erzurumlu Emrah.
 • *Dile dolamak
  Bir şeyi veya konuyu sık sık tekrar etmek.
 • *Dile gelmek
  1) dile düşmek; 2) konuşma kudreti, yeteneği, olmayan varlık konuşmak, dillenmek, lisana gelmek: “Günlerce elin, dile gelmeyen çocuğunu bağrına basan fabrika sahibine acındı.” -L. Tekin.
 • *Dile getirmek
  1) konuşturmak: “Yıllar yılı, bu amaçları devlet adamlarımız, basınımız, sanat âlemimiz dile getirip durmuştur.” -T. Halman. 2) belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek: “Kendi kendime, adlı şiirinde bunu şöyle dile getirir.” -S. Birsel.
 • *Dile vermek
  Gizli tutulması gereken bir şeyi açığa vurmak, duyurmak, yaymak.

Ağız Dil Vermemek Anlamı – İle İlgili Cümleler

Ağız Dil Vermemek Anlamı – İle İlgili Cümleler

DEYİMİN ANLAMI: Konuşmamak, susmak

 • *** Ne kadar uğraşırsam uğraşayım o konuda ağız dil vermiyor.
 • *** Bana söz vermelisiniz, sorarlarsa hiç bir şekilde ağız dil vermeyeceğiz.
 • *** Bunca zaman ağız dil vermeden kalmayı nasıl başardı anlamıyorum.
 • *** Köyde yaşanalar ile ilgili ağız dil vermeyen köylüler, insanda huzursuzluk uyandırıyordu.
 • *** Herkes anlaşmış gibi ağız dil vermezken, kızcağız bir şeyler öğrenebilmek için çırpınıyordu.
 • *** Sen ağız dil verme bakalım, senin hakkında onlar konuşadursun.
 • *** Yakalanan hırsız suç ortakları konusunda ağız dil vermiyor, sorgulama uzadıkça uzuyordu.
 • *** Mahmut’un rahatsızlığı çok ilerledi tam 3 gündür ağız dil vermeden öylece yatıyor.
 • *** Kurşuna dizileceğini bilse yine de ağız dil vermeyecek bir askerdir kendilerine güvenebilirsiniz.
 • *** Hayatının son dönemlerinde yaşadığı rahatsızlık sebebi ile ağız dil vermemekte direnen ünlü yazarın son isteği ve vasiyeti maalesef öğrenilemedi.
 • *** Ağız dil vermeden sürekli olarak mahalle kahvesine gelen bir karakter olan Suskun aslında dizinin müziklerini yapan oldukça da konuşkan bir kişiymiş.

Advertisement

192 yorum

 1. gercektende arkadaslara katılıorum cok yardımcı oldu ilknur unda söledigi gibi benide mustafa hoce keserdi saol:D

 2. mahmut fatih küren on

  gerçekTen çok güzell teşkkürLerrrrrr saoLunnn ödevimeee yardınmı oLdunuz

 3. hilal tekneci on

  Çok teşekkür ederim işime yaradı ödevim sizin sayenizde bitti
  (DEYİŞ O DEYİŞ PATLADI GİTTİ)

 4. bence hiç kimse sözlüğe bakmadan bu siteye baksın
  çok teşekkürler çok yardımcı oldu
  bu öğretmenler neden ödev verirlerki

 5. çok teşekkürler ödevlerimde çok yardımcı oluyor

  hacı mustafa tarman i.ö.o ögrencisi ANKARA /KEÇİÖREN

 6. teşekürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :):):):):):):):):):):):)

 7. sinem buse naz aygün on

  çok teşekkürrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr=) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =) = ) = )
  =)

 8. ya allah aşkına bukadar uzun mu olur allahınızı severseniz yha yazacam ama çok uzun var mı böle bişi ama beendim onuda sölüyüm:D

 9. saolun çok işime yaradı beyenmeyenler yapsında bi görelim nasıl oluyor siz onları takmayın onlar kafalarını peynir ekmekle yedikleri için

 10. çok çok çok çok çok çok teşekkürler rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr çok yardımınız dokundu bi siteyi kapatmayın 😀 😀 😀

 11. Salih Uçan on

  ben salih fenerli saolun kücük kuzenim ödevini bitirdi ve bana teşekkür olarak ıpad verdi saolun

Leave A Reply