19 Mayıs Kutlama Programı Örnekleri, Konuşma ve Şiirleri

0

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebi ile yapılan 19 Mayıs kutlama programlarına örnekler. örnek 19 Mayıs konuşmaları ve şiirleri.

19 Mayıs İle İlgili Sözler (Kısa)
SUNUCU: Yıl 1919, mayısın on dukuzu
Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı
Selâm durdu kayığı, çaparı, takası,
Selâm durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu!
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Samsun limanına bu’gemiden atılan
Demir değil!
Sarılan ana yurda
Kemal Paşa’nın kollarıydı.

Advertisement

SAYGI DURUŞU : 15 Mayıs 1919 günü Yunan’ın İzmir’e çıkışından dört gün sonra Bandırma Vapuru ile Samsun’da karaya ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatan, yurdumuzu sömürgen çizmelerinden temizleyen, egemenliğimizi halkımıza veren, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, silâh arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu…..

İSTİKLAL MARŞI : (Koro eşliğinde topluca söylenir.)
GENÇLİK MARŞI : (Koro eşliğinde topluca söylenir.)
SUNUCU : Şimdi “19 Mayıs” adlı şiiri sunuyoruz.
ŞİİR : (Bir kız öğrenci tarafından okunur.)


19 MAYIS

İşte 19 Mayıs
Vardık bir kapısına Anadolu’nun, önlerine Samsun’un
Öyle büyüdü ki ağzımız,
Öyle acıktık ki
Bize ekmek değil, dağ sunun.
Tez Erzurum’a, Sivas’a, Ankara’ya
İlk uçan kuşla birlikte giden.
Dorukları duman almak üzredir,
Otlara, kavaklara, başaklara bir yel gibi
Varalım yeniden.

Nerdeyse, yurdun neresindeyse o,
Soluğumuz ulaşsın üstüne yalım yalım.
Yüce ataların eyleminde yücelelim bir daha,
Sömürgenden kurtulalım.

Advertisement

Yediden yetmişe analar, babalar, oğullar, kızlar,
Elleri, ayakları geçmişten geleceğe büyümüş bak.
Yüreğin bütün ulusun yüreği…
Adın Mustafa Kemal, Ne güzel başlamak.


SUNUCU :

ON DOKUZ MAYIS’ DA SAMSUN UFKUNDAN,
BİR GÜNEŞ YÜKSELDİ GÖKLERE DOĞRU.
BİR MİLLET UYANDI DERİN UYKUDAN.
KOŞTU O PARLAYAN GÜNEŞE DOĞRU.
BU GÜNEŞ HÜRRİYETİN MÜJDESİYDİ,
MUSTAFA KEMAL’ İN TA KENDİSİYDİ.

Günün anlamını ve önemini sayın………….açıklayacak.

Sayın büyüklerim!
Değerli konuklar!
Sevgili öğrenciler!..

Bu gün 19 Mayıs: Atatürk’ ün Samsun’a ayak bastığı gündür.
Bu gün 19 Mayıs: Kurtuluş Güneşi’nin Samsun’dan doğduğu gündür.
Bilindiği gibi sömürgenler, Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmak istediler. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlandı. 30 Ekim 1918 MONDROS SİLAH BIRAKIŞMASI imzalandı. Buna göre Osmanlı Devleti tutsak olmuş, orduları dağılmış, silâhları elinden alınmış; limanları, yolları, iletişim örgütleri düşmanın denetimine girmiş, yer yer topraklan işgal edilmiştir.

Padişah Vahdettin ve hükümeti bir şey yapmaktan kaçınmaktadır. Düşmana şirin görünmeye çalışmaktadır, saltanatını ve kendisini düşünmektedir. Milleti ve yurdu kurtarmaktan acizdir, korkaktır. Bir memleket dağılır, bir memleket çökerken, Bu yıkılış önünde Ata’m heybetle durdu. Bir ulus, tarihine acı yaşlar dökerken, O, ümit ışığıyla ruhları tutuşturdu.

Advertisement

Acı çeken her kalbe damla damla akarken, Şimdi O, bir teselli, O kaybolan bir yastı, Kurtuluş ışığını gözlerinde yakarken, On dokuz Mayıs günü, Samsun’a ayak bastı. Çanakkale’de, Kafkaslar’da, Suriye cephelerinde millet için, yurt için dövüşen ve tarihe altın zaferler yazdıran Atatürk, başka türlü düşünmektedir. O, İstanbul’da kurtuluş için bir şey yapılamayacağını anlamıştır. Anadolu’da Türkler’e dayalı, yeni bir devlet kurmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak bastı.

Daha dört gün önce Yunan İzmir’e asker çıkardı, Anadolu’yu ele geçirmeye yeltendi; arkalarında Avrupa’ mn güçlü, zengin devletleri vardı. Türk milleti, ordusuzdu, donanmasızdı, topsuz tüfeksizdi, dağılmıştı, yardımsızdı. İşte bu ortamda, bu koşullarda Atatürk Samsun’a tek başına çıktı; ama o, giderek bir ordu oldu. Çünkü halkına güveniyordu, gençlere güveniyordu. Halkıyla, gençlerle adım adım yürüdü Samsun’dan Havza’ya, Amasya’ya geldi. Oradan Sivas’a, Erzurum’a geçti. Kurtuluş ateşini yaktı dadaşlar diyarından. Millî gücü ve millî isteği egemen kıldı.

Taşıdığı kurtuluş meşalesiyle Sivas’a geldi. Tüm kurtuluş örgütlerini birleştirdi, halkıyla bütünleşti. Daha sonra Kayseri’ye, Kırşehir’e ve Ankara’ya vardı. 23 Nisan 1920’de millî egemenliğe dayalı bir meclis ve bir hükümet kurdu. Millî Meclis, ülke ve millet işlerine el koydu; kısa sürede düşmanı Anadolu bozkırlarında yok etti, kaçanları Akdeniz sularında boğdu.

29 Ekim 1923’te cumhuriyet benimsendi inkılâplarla Türk milletini çağdaş uygarlığa eriştirdi.

Sevgili gençler,

Atatürk, devrimleri, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi, korunması için, geliştirilmesi için sizlere bıraktı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Türk milleti!

Bayramınız kutlu olsun sevgili Türk gençleri!

Yürü atam yurdun yanmak üzeredir,
Parçalanmak, vade kanmak üzeredir.
Bir ışık doğuyor: Güneşi sensin,
Bir çırağ parlıyor: Ateşi sensin.
Yolun açık olsun, uğurlar ola!
Kırık tekneciğin Samsun’u bula! (5)

ŞİİR : (Bir kız öğrenci tarafından okunur.)

Güneş başka türlü doğsun
Kıyılara, kıyılara.
Dök çiçeklerini Samsun
Kıyılara, kıyılara!

Mabetlere kurban verin,
Göklere armağan verin,
Haberi durmadan verin
Kıyılara, kıyılara.

Güneşin çizdiği izden
Canlı bir umut geliyor;
Ufku dumanlı denizden
Tanrısal bozkurt geliyor.

Kızıl dağlar verin geçit!
Ufukları sarsın ümit.
Beklediğin koca yiğit
Sevin güzel yurt, geliyor.

Advertisement


SUNUCU:

Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar…
Yürüyelim uşaklar, yürüyelim dadaşlar;
Bu gün 19 Mayıs:
Bir tarih burada biter, bir tarih burada başlar!

ŞİİR : (Bir erkek öğrenci tarafından okunur.)

O GELİYOR

Yıl, 1919…
Mayısın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını,
Yer yüzüne can veren
Al yüzlü oğaıı güneş!
Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar,
Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını,
Al yüzlü oğan güneş
Bu gün Çaltı Burnu’ndan doğan güneş!

Yıl 1919…
Mayısın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular!
Uyumak ölüme eş
Diriltin ruhunuzu.
Ufukta bir gemi var.
Fakat bu gemi, niçin böyle yavaş geliyor?
Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü;
İçinde de vatanın derdiyle yanan bağır,
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki gökler gibi, bir küme yıldız yüklü!
Bu gemi onun için, böyle yavaş geliyor.

Yıl, 1919…
Mayısın on dokuzu.
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş,
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü, her gönülden taşıyor.
Üzülmemek elde mi?
Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bir gemi!
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız doldukça bütün damarlara kan gibi.
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
Ateşler püskürerek uyanan volkan gibi!
Gittikçe büyükleşen,
Gölgene dikilmekten,
Karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!


SUNUCU :

Ülkü verir, hız verir,
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata’yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri.
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.

ŞİİR : (Bir kız öğrenci tarafından okunur.)

TÜRK GENÇLİĞİ

Gençlik, ilkbaharıdır yüce Türk Ulusu’nun;
O, yürüyor çizdiği yolda en Ulusu’nun.
Türk gençliği benzemez dünyada bir gençliğe,
Çünkü 19 Mayıs bir şereftir gençliğe.
Türk gençliği önünde öyle işler vardır,
Ki onları başarmak gürbüzlüğe dayanır.
Kafa gürbüz olacak, yürek gürbüz olacak,
Türk gençliği bedende tek tek gürbüz olacak.
İşte 19 Mayıs Bayramı’nın anlamı,
Bizlere bundan büyük başka bir şeref var mı?
Gençlik, Türk yarının canlı dayanağıdır;
Gençlik, Türk gücünün tükenmez kaynağıdır.
İşte 19 Mayıs, işte gençliğin günü,
Gençliğe bağlıyor halk, umut dolu gönlünü.
Atatürk’ün ruhudur enerji kaynağımız;
Dalgalansın omzunda şan dolu bayrağımız.
Anarak Atatürk’ü bağıralım çok iyi:
Yaşa yüce ulusum! Yaşa onun gençliği!

SUNUCU : Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir milletiz.
ŞİİR : (Bir erkek öğrenci tarafından okunur.)


19 MAYIS

“Bin dokuz yüz on dokuz, on dokuz Mayıs günü,
Samsun’a çıktı Ata’nı, yurdu kurtarmak için.
Kucakladı milletin ufukta gördüğünü,
Yaş döktük sevincinden, kaynaştı için için.

Bu gündür, yurt uğruna en büyük ayaklanış,
Mustafa Kemal bu gün milletine baş oldu.
Bu gündür, yüreklerde kurtuluş için yanış,
Bu gün ele alınan toprak bile yaş oldu.

Her sevincin ilki bu, her bayramın kökü bu,
Türk’ün nabzında vuran kanın coşmasıdır bu!
Omuzlarda taşınan tarihin yüküdür bu,
Şimşeklerden hız alan Türk’ün coşmasıdır bu! “

Advertisement

SUNUCU :
“Bir güneş gibi doğdun Samsun ufuklarından,
Şavkın vurur Asya’ya, Afrika’ya!..
Tutsak ulusların düşünde,
Her atılımın başındasın!”

ŞİİR : (Koro tarafından okunacaktır.)

19 MAYIS

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız,
Kalblerimiz, nabzımız vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, gönlümüzde iman var.
Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde Cumhuriyet, başımızdadır bayrak.
Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik,
Kuvvetimiz, gücümüz, kanımızdadır kaynak.

Bilgi ile sporu yürütürüz at başı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın gayesi, kazanmaktır yarışı,
Cumhuriyet gençliği kalbinde iman taşır.
19 Mayıs, bizim en büyük bayramımız,
Tarihlerde var mıdır böyle bir günün eşi?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor, bütün gençlik ateşi

SPOR GÖSTERİLERİ : (Önceden hazırlanan hareketler, oyunlar sergilenir.)
HALK OYUNLARI : (Çeşitli halk oyunları sergilenir.)
ÖDÜL DAĞITIMI : (Varsa, çeşitli sportif yarışmalarda derece alanlara ödülleri verilir.)
SUNUCU : Törenimiz burada sona ermiştir. Hepinize sevgiler, saygılar…


Leave A Reply