29 Ekim Cumhuriyet ile ilgili Uzun ve Anlamlı Şiirler, Cumhuriyet Şiirleri

551

Cumhuriyet ile ilgili şiirler. Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerin yer aldığı, 29 Ekim ve Cumhuriyet şiir örnekleri.

Cumhuriyet ile ilgili Şiirler

CUMHURİYET

Halkımız bu savaşı
Kurtuluş için verdi
Zorlu bir savaş yaptı
Cumhuriyet’e erdi.
Çağdaş bir yönetimin
Cumhuriyettir adı
Yaşadığımız çağda
Padişahlık kalmadı.

Bağımsızlıktan amaç
Sömürüye son vermek
Sömürülürsek eğer
Boşa gider tüm emek.
Bir endeldi padişah
Bağımsızlık yolunda
Yalnız düşmanla değil
Savaştık onunla da

Savaşta öncümüzdü
Mustafa Kemal Paşa
Yurttan düşmanı kovduk
Cumhuriyet çok yaşa.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYETE ŞİİR

Al atım, doru tayım, al kanım helâl sana,
Sana kavuşmak için kafa tuttum cihana.

Senin için yüzüstü kaldı tarlam, sapanım,
Yıllar yılı yas tuttu; yandı yazım, yabanım.

Senin için kaybettim kolumu, bacağımı;
Sürümü, otlağımı, evimi, ocağımı.

Uğrunda ölü, diri… yediden yetmişe dek
Bütün yurt ayaklandı: Taş toprak, börtü, böcek.

Senin için saçını süpürge etti dullar;
Senin için tutuştu İzmirler; İstanbullar;

Senin için kağnılar peşinde giden benim!
Ateş, kan sellerinde izini güden benim

Rüzgâr ol göğsüme dol, ışık ol ısıt beni,
Kuş ol dalımda şakı, güneş ol ısıt beni.

M. Necati ÖNGAY

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYET

Cumhuriyet ne demek
Pek iyi bilmiyordum.
İstiyordum öğrenmek,
Bunu anneme sordum.

Dedim, cumhuriyet ne,
Anlamı nedir Anne?
Bunu yapan, kuran kim?
Neden kutsal bu isim?

Annem, dedi, bir zaman
Fena idare varmış.
Bakımsızmış bu vatan
Bizi ondan kurtarmış…

Bu eser Atatürk’ün
Gayretiyle kuruldu
Yüzü güleli Türk’ün,
Otuz altı yıl oldu.

Hakkı TALAS

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYET BAYRAMI

Gökler ışıklı bugün;
Gülümseyerek güneş,
Diyor ki: Ey Türk öğün,
Güzel günler sana eş.

Alev renkli al bayrak
Fısıldıyor; Sevin, coş,
Bir nehir ol durma ak,
İleriye atıl, koş.

Hepsi ayrı kahraman,
Rap rap geçen erlerin;
Onlar yurdu koruyan
Ve bekçisi bu yerin.

Ata’dan aldık inan,
Yelden, ışıktan da hız,
İçimizde heyecan
Ülküye varacağız.

Ardındayız tek sizin
Ülkümüz de bir evet,.
İsteği hepimizin;
Yaşasın Cumhuriyet.

Cevdet DEMİRAY

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYET BAYRAMI

Bugün bir güneş doğdu,
Hür ve güzel vatana;
Ve birden nura boğdu
Işık saldı her yana.

Bu kararmaz güneşin,
Adı Cumhuriyettir.
Kurtardı sultanlardan
Millet yaşarken esir.

Bilir misin yavrum sen
Ne acı günler gördük
Cumhuriyetle geçen
Günlerde ancak güldük

Mesut günler bizimdir
Acı yok artık Türk’e
Bugünü kuran kimdir?
Saygı duy Atatürk’e
İ. Hakkı Talas


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYET

Toprak kansız, dal yapraksız olamaz;
Açan güller, bülbül sesi duyamaz.
Vatan bizim! Hür yaşarız temelli;
Atatürk’süz Türk evlâdı bulunmaz.

Bu nedenle, ülkemizde Hürriyet;
Tümümüzün üstlendiği tek millet;
Özlemimiz, özümüz Cumhuriyet,
Yürek kalkan, bilek süngü, yorulmaz.

Hasan BAYRI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk‘ten
Armağansın sen bize
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize

Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim

Korumaya ant içtim
Seni nabzım vurdukça
Başımızın tacısın
Varol dünya durdukça
İ. Hakkı Sunat


CUMHURİYET

Selam olsun halkıma, ulusuma, yurduma!
Hürriyetin temelini CUMHURİYET yazdırdık,
Yurduma güvenlik veren selam orduma,
Coşmuştu al bayrağım, başımızda gezdirdik.

Baba, oğul, ana, kız bir oldu uğraşımız
Bundan böyle hep dik oldu başımız.
Birlik dirlik içindir, tatlı suyla aşımız,
Kötülüğün başını, birlik ile ezdirdik.

Atamızdan hız aldık, ülkem devrimler yeri,
Hukukta eşitliğin Cumhuriyet eseri,
Gör, giyimde ve dilde, her şeyde seri seri,
Türk’e hizmet diyerek fabrikalar dizdirdik.

Milletçe el eleyiz, tek amaç ilerlemek,
Türklüğü yüceltmektir, bütün çaba, tüm emek,
Günden güne ileri, geri kalmak ne demek,
İlim, bilim, teknikten, gerçek bilgi süzdürdük.

Hür yaşar yurttaşım; tüter durur ocağı;
Işık oldu; yol oldu köyü, kenti, bucağı,
Fikir veren, nur saçan nice okul kucağı,
Cehalet zincirini, düğüm düğüm çözdürdük.

Çağdaş uygarlık için, kadın erkek seferde,
Tek arzumuz barıştır, deniz, kara, göklerde,
Aşık Erdemli söyler, her yörede, her yerde,
Yaşa Cumhuriyetim biz seninle özgürüz.

Aşık Erdemli

Cumhuriyet Bayramı

Bir zamanlar yurdumuzda
Bir başka devlet varmış,
Başındaki padişah
Ne isterse yaparmış.

Millet onun yanında
Köle imiş, kul imiş,
Türklerin vatanında
Yıllar sürmüş bu gidiş.

Vatan kalmış bakımsız
Millet fakir perişan
Sönüp gitmiş eski hız
Yurda saldırmış düşman.

Atatürk padişaha
Düşmana karşı durmuş,
Yurdumuzu kurtarmış
Cumhuriyeti kurmuş.

İ.Hakkı TALAS

29 Ekim Facebook Kapak Fotoğrafları

Yaşasın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet…

Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.

Rakım ÇALAPALA

Cumhuriyet Marşı

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı !
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet !


Cumhuriyet

Tarifin fazilettir,
Başkası eziyettir.
Tek hâkimin millettir,
Cumhuriyet çok yaşa.

Koruyacak millettir,
Yaşaman bir servettir,
Türk olmak bir şereftir,
Cumhuriyet çok yaşa.

Çarpan tek bir yürektir,
Hür yaşamak gerekir,
Anmak büyük şereftir,
Cumhuriyet çok yaşa.

Karanlıklar yok ettin,
Dünyaya sevgi ektin,
Sen bulunmaz nimettin,
Cumhuriyet çok yaşa.

Hüseyin KARADENİZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Senin İçin Cumhuriyet

Oku oğlum, oku kızım
Senin için Cumhuriyet
Dağda kurdum, evde kuzum
Senin için Cumhuriyet

Gazi olduk, şehit olduk
Hürriyete canlar aldık
Aç yaşadık, susuz kaldık
Senin için Cumhuriyet

Ayyıldız’a ala verdik
Ana verdik, bala verdik
Canımızı pula verdik
Senin için Cumhuriyet

Başta büyük o kumandan
Düşman sardı dört bir yandan
Görünmüyor toprak kandan
Senin için Cumhuriyet

Yirmi Dokuz Ekim günü
Kalabalık meclis önü
Selamladı dünya onu
Senin için Cumhuriyet

Başımız dik, bakış mağrur
Ayaz keser, soğuk vurur
Mehmetçikler nöbet durur
Senin için Cumhuriyet

Atamızdan bir emanet
Hür yaşadı yaşar millet
Türk’e lâyık özgür devlet
Senin için Cumhuriyet

İlelebet Cumhuriyet
Tarihinden çıkar ibret
Oku, okut, öğren, öğret
Senin için Cumhuriyet

Atatürk’tür destan yazan
Genç Aşık der özgür ozan
Ana, baba, kardeş, kuzen
Senin için Cumhuriyet

Savaş Sarıkaya

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet…

Cumhuriyet’in Faziletleri

Cumhuriyet ilkedir, nizamdır
Herkes bunlara mutlaka uyacaktır
Cumhuriyet devrimdir
Dünya ondan yol bulur

Cumhuriyet laik’liktir
Din ve devlet işlerini ayırır
Cumhuriyet ışıktır
Her karanlığı aydınlatır

Cumhuriyet özgürlüktür
Karanlık günleri aydınlatır
Cumhuriyet güneştir
İnsanın kalbini ısıtır

Cumhuriyet bir özgü dildir
Her lisanda kendini anlatır
Cumhuriyet tarih abidesidir
Yüce Türk Milleti onu yaşamaktadır

Cumhuriyet hayattır,yaşam tarzıdır
Cumhuriyetsiz yaşam asla düşünülemez
O oldukça ezan sesleri hiç susmayacaktır
Cumhuriyet sevgidir,

Cumhuriyet SAKARYADIR,
Cumhuriyet DUMLUPINARDIR,
Cumhuriyet KOCATEPEDİR,
Ki.bu savaşlar ile

Anadolu! ya kök salmıştır
Cumhuriyet bayraktır,
Cumhuriyet sancaktır,
Bu şerefi grur ile yaşayacaktır

Cumhuriyet Ayşe’nin, Fatma’nın, Hasan’nın, ve Bekir’in kalbidir
Ulus olmazsa o olmayacaktır
Cumhuriyet devrimdir
Halk bunu anlamaktadır

Cumhuriyet Vatan güvencesi demektir
İnanmayanlar var ise; kahrolup yok olacaktır
Cumhuriyet ATA; ANKARA demektir
Orası,Cumhuriyetimizin başkentidir
KIYAMET KOPUNCAYA KADAR DA
İNANIYORUM YAŞAYACAKTIR
YAŞATILACAKTIR.

Edirneli Hasan Uzun

Cumhuriyet…Cumhuriyet…

Dokuzyüz yirmüçten beri,
Cumhuriyet, Cumhuriyet…
Der ki; bize hep ileri,
Cumhuriyet, Cumhuriyet…

Yedi düvel horca baksa,
Oluk, oluk kanlar aksa,
Bizim için varsa,yoksa,
Cumhuriyet,Cumhuriyet…

Millete büyük bir nimet,
Uğruna canlar feda et,
Ata’ dan kutsal emanet,
Cumhuriyet, Cumhuriyet…

Her bireye kapı açar,
Cahil olan ondan kaçar,
Karanlığa ışık saçar,
Cumhuriyet,Cumhuriyet…

Ay Yıldızlı ulus, ordu,
Ata’ yla beraber kurdu,
Dünya divanına durdu,
Cumhuriyet,Cumhuriyet…

Uzak olsan seni özler,
Umut dolu gülen yüzler,
Sen rahat ol, varken bizler,
Cumhuriyet, Cumhuriyet…

Mahmut Çelikgün’ üm; sana,
Kurban olsun can vatana,
Yüce kavram inanana.
Cumhuriyet, Cumhuriyet….

Mahmut Çelikgün

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bu Cumhuriyet

Ümmetten kurtulup özgür bireye
Varmanın, yoludur bu Cumhuriyet
Hacıya, hocaya, dedeye beye
Karşıdan durmaktır, bu Cumhuriyet

Yıkarak kulluğu, olunur yurttaş
Herkes eşit olur, herkes vatandaş
Barış ortamında, herkesler kardaş
Bunları var eder, bu Cumhuriyet

Serbestçe kararlar verip almayı
Yaşamda her zaman kendin olmayı
Aklı duygulardan öne koymayı
Öğretendedir özde, bu Cumhuriyet

Doğmadan arınıp, bilimselliğe
Sanata, tekniğe, dirimselliğe
Güdümden kurtulup, hep kendinliğe
Kavuşmaktır özde, bu Cumhuriyet

Tiranlık, krallık, ve despotluğu
Teokrasi, baskı ve Monarklığı
Oligarşi, ağa, bey ve hanlığı
Yıkmaktır özünde, bu Cumhuriyet

Demokrasi onun, en büyük savı
Yok ise olgunluk, bulmazsın tavı
Her zaman her yerde, tutuşan kavı
Engeller elbette, bu Cumhuriyet

Çağdaşlığa döner, onu yaşayan
Uzak kalmaz, ondan ışık taşıyan
Aklı ve istenci, ona bağlayan
Vazgeçilmez olur, bu Cumhuriyet

Kara sabandan, fabrikalaşmaya
Köylülükten çıkıp, kentli olmaya
Uygarlığı bilip, onu bulmaya
Yönlendirip taşır, bu Cumhuriyet

Dünyada barışı, hep savunmayı
Emperyal olana karşı durmayı
Her zaman bağımsız ulus kalmayı
Korumayı güder, bu Cumhuriyet

Aymazın, duymazın, özünü bilen
Doğruyu, gerçeği, halka söyleyen
Halk ile ağlayıp, halk ile gülen
İnsanlar yaratır, bu Cumhuriyet

Yıktı Padişahı, var etti halkı
Yönetim erkine kattı bu halkı
İstendi ki bu halk, döndürsün çarkı
Laiklik yaşattı, bu Cumhuriyet

Hilafet yok oldu, kalktı sultanlık
Yurttaş bilinciyle, kalmadı hanlık
Aydınlığa döndü, onca karanlık
Benliği var etti, bu Cumhuriyet

Zamanım seninle, irşat olmuştur
Gerçek aydınlığı, sende bulmuştur
Her zaman özüyle, bağlı kalmıştır
Halkın güneşidir, bu Cumhuriyet

Süleyman Zaman

Kutlu Olsun Herkese Cumhuriyet Bayramı

Bir destan yazılmıştı kurtuluş savaşıyla
Albayraklar şahlandı sevinç gözyaşlarıyla
Atatürk ilan etti Cumhurbaşkanlığıyla
Kutlu olsun herkese Cumhuriyet Bayramı

Yepyeni bir devletin yeni yönetim şekli
Cumhuriyet olmuştu bütün meclis ahenkli
Tüm Dünyaya haykırdı bağımsız Türk Devleti
Kutlu olsun herkese Cumhuriyet Bayramı

Ayyıldızla donandı ülkenin her bir yanı
Her bayrakta can veren şehidin asil kanı
Bu bayram hepimize onların armağanı
Kutlu olsun herkese Cumhuriyet Bayramı

Önce vatan diyerek yazıldı dağa taşa
Uzaklardan bakıyor Mustafa Kemal Paşa
Yirmi Dokuz Ekimi coşku içinde yaşa
Kutlu olsun herkese Cumhuriyet Bayramı…

Mehmet Emin Ermekin

CUMHURİYET

Ey bizlere bugünü kazandıran şehitler.
Ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler.

Ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız.
Rahat rahat uyuyun nöbette bizler varız.

Canımızdan azizdir bıraktığın emanet,
Cumhuriyet şereftir, namustur cumhuriyet.

Ateş içinde doğduk uyku bize yaramaz
Ölüm bile arasa bizi evde bulamaz.

Tarlada, fabrikada, kışlada okuldayız,
Fakat hep bir emelde, bir yönde bir yoldayız.

Bugün hürriyet için Kore’yi vatan bildik,
Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardahan bildik.

İnandığımız yolda çiğneriz dağı düzü,
Hak edenin bağrına saplarız süngümüzü.

Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı,
ünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı.

O bir avuç kahraman biliyor tarihini,
Onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini.

Seve seve bırakıp köydeki ocağını,
Göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını.

O böyle haşroldukça hürriyetle, imanla,
Türk yurdu yükselecek hergün şerefle, şanla.

İmanlı göğüslere karşı dağlar duramaz,
Coşarsak selimize dünyalar bent vuramaz.

Türküz düşman üstüne işte böyle akarız,
Yirmi Milyon ateşiz, yirmi dünya yakarız,

Ey ölümsüz Atatürk şerefisin Milletin,
Bekçisiyiz tek kalsak inan CUMHURİYETİN

Behçet Kemal ÇAĞLAR

85.Yıl Marşı

Dikenli yollar aştık, sarp geçitlerden geçtik,
Seksen dört sene önce cumhuriyeti seçtik.
Başımız dik, mutluyuz, yürüyoruz ileri.
Atatürk’e söz verdik, yaşatmaya ant içtik.

Seksen beşinci kutlu yılında cumhuriyet,
Uygarlığın şerefli yılında cumhuriyet.

Güçlükleri aşarak mutlu günlere erdik,
Bu uğurda her türlü zorluğa göğüs gerdik,
Cumhuriyet coşkusu ışık ışık yüzlerde
Azmimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

Seksen beşinci kutlu yılında cumhuriyet,
Uygarlığın şerefli yolunda cumhuriyet.

Bayrağımın gölgesi kucaklıyor vatanı,
Edirne’yi, Sinop’u, İzmir’i, Ardahan’ı,
Rehberimiz Ata’nın sarsılmaz ilkeleri.
Bu hızla aşacağız en amansız tufanı.

Seksen beşinci kutlu yılında cumhuriyet,
Uygarlığın şerefli yolunda cumhuriyet.

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” Bize,
Zevk alırız hizmetten bu güzel ülkemize,
Andımız var geçmeye medeni milletleri,
Hiçbir güç getiremez Türk milletini dize.

Seksen beşinci kutlu yılında cumhuriyet,
Uygarlığın şerefli yolunda cumhuriyet.

İbrahim Sağır

Cumhuriyet

Bir güneşin doğuşu, bir ışıktır: Cumhuriyet!
Özgürlüğe düşkün Türk’e çok layıktır: Cumhuriyet!

Yıkılmış Osmanlı’nın yerine diriliştir: Cumhuriyet!
Düşmanların karşısına dikiliştir: Cumhuriyet!

Halk’ı yönetime katan özgürlüktür: Cumhuriyet!
Hürriyetle vatanımı saran kürktür: Cumhuriyet!

Büyük Atamın armağanı güzelliktir: Cumhuriyet!
Türk’ün özgürlük beratı özelliktir: Cumhuriyet!

Dökülen kanların bedeli, emanettir: Cumhuriyet!
Türk’ün Atasından miras bir servettir: Cumhuriyet!

Mehmethan Odunkesen

551 yorum

 1. ismini vermek istemeyen on

  ben bütün şiirleri çok beğendim olsun uzunsa uzun ama çok güzel 1.ciyi çok beğendim okumalarınızı tavsiye ederim sadece 9.hiç güzeldeğil isterseniz size göre güzel olabilir ama bence bene göre güzel değil. bence cumhuriyet bayramı için şiir olarak kağıda veya defterinize 9.cuyu yazmamanıızııııııııı tavsiyeeeee eeederiiiiiim öğretmeninizeeee bu şiiri okumayın öğretmeniniz ve arkadaşlarınız bu şiiri beğenmez

 2. ya 1. şiirin başlığı şiire uymamış yani onun başlığı yerine “CUMHURİYET”olsa daha güzel olurdu demi ama?

 3. isim vermek istemiyorum on

  bence hepsi çok güzel 1.de 9.da ama onlara karışamam tabi herkesin bakış açısı farklı

 4. kRoNiQ WaKa .p on

  yapanın elllerinden öperimm… 😀 çoq süperrr sa0lll ödevime yardımcı oldun arkadadaşımmm … .d.d.d xD

 5. yha bence çok güzel ama ben 29 Ekim Cumhuriyet bayramında şiir okıyacağım ama bunların hepsi çok uzun yinede güzel şiirler bu şiirleri yazan arkadaşlarımı tebrik ediyorum.Bu arada bende şiir yazıyorum okullar arası şiir yarışmasında 1.oldum bunun içinde şiirden anlıyorum yanlış anlaşılmasın ben diğer arkadaşlarım analmıo demek istemiyorum ama sadece yorum yaptım hepinizin de yorumlarınızı beğerndim ama sonuçta akıldan yazılmış bir şiir hepsinin güzel olucak die bi koşulu yok….

 6. Zaten burada merve arkadaşımızın da dediği gibi şiirlerin hepsinin güzel olucak diğe bi kayıtı yokkkk.. Bende merve arkadaşıma katılıyorum ve şaşırdım 1. olmuşsun kutluyouum..(TEBRİKLER)umarım bende birinci olrum.

 7. TTTTEEEEKKKKK KKKKEEEEELLLLİİİİİMMMMMMEEEEEEYYYYYYYLLLLLEEEEE MMMÜÜÜÜÜKKKEEEMMMMEEEEELLL

 8. yusuf meral on

  t.c. için söylenen her kelime mükemmel üstüdür dostlarım

  allah cc. ülkemiz üzerinden oyun oynamak isteyenlere fırsat vermesin allah yar ve yardımcımız olsun hepinizin ve hepimizin cumhuriyet bayramı kutlu olsun.

 9. ççççççoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook ggüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 10. berkay açıkgöz aksaray merkez cumhutiyet ilköğretim okulu on

  bence çok güzel şiirler var ödevime yardım etti.

 11. cumhuriyet bayramı şiirinde osmanlıyı kötülemişler osmanlı devletındeki padişahlar kimseye kotu davranmadı ve bu zamana getiren kişiler o padişahlar savaşı kazanıp bizi yasattılar ve halkın aksine davranmadılar

 12. çooooooooooooooooooooooooook güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  olmuş benceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 13. aysu yıldız 6/B on

  hepsi çooooooooooooooooook uzun bunları yazması uzun sürer yazıcısı olan yazıcıdan çıkarsın

 14. Kadir Cinoğlu on

  çokkkkkkkk güzel bence ama bazı şiirler osmanlı padişahını kötülemişler hiçbir zaman osmanlı padişahı osmanlı halkına kötü davranmamıştır

 15. harika şiirler var bu sitede bana daha uzunu lazım ……………………………….

  bayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 16. benim ödevimi hep burdan yaparım. özelikle öğretmeniniz bayılır
  şiihire
  mutlaka ödevinizi yap beden tavsiye çok ama çok güzel
  ler şiirler harika

 17. Ben 1. şiiri(Cumhuriyet Bayramı) adlı şiiri akşam alelacele yazdım.Yapanlara ve emeği geçenlere teşekkürler.Bu arada şiirler çok güzel ve anlamlılar…

 18. benım adım cumhur ne kadar da güzel bir ismim var bakın çok anlamlı cumhuriyet ve cumhur ne mutlu türk vatandaşlarına 😀

 19. arkadaşlar size birşey söyliycem ama çabuk yazın 21 veya 22 ekim cumhuriyet için şiir ile yarışma var nasıl bir şiir yazıcam ama kendimiz yazmamız gerekiyor nasıl yapıcam

 20. dwuıksaaaaeuooiiiüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuık on

  eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

 21. çooooooooooooooooookkkkkkkk güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll………………………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 22. hayrunnisa on

  tam istedigim şiirler çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzelllllllllllllllllllllllllllllllll.

 23. ahgenglish on

  Şiirler çok güzel de hep çocuk şiirleri, yetişkin bir insanın okuyacağı bir cumhuriyet şiirine ihtiyacım var

 24. aydan verdam on

  çok güzel bir sayfa biraz uzun ama olsun sadece öylesine okumak için bu siteye girdim bu site o kadar güzel ki inanılmaz bir şey çok güzel harika bu sayfayı çok sevdim ya artık hep cumhuriyet bayramı geldiğinde bu siteye gireceğim çarşılarda heryerde bu şiirleri okuyacağım çok seviyorum cumhuriyet bayramını çok çok inşallah bir daha cumhuriyet bayramı geldiğinde hep giricem hep hep .

 25. ipek başıbüyük on

  Bu siteyi kurana teşekkürler …Çünkü ödevimi karşıladı ….Hemde fazlasıyla….

 26. valla çok güzel valla villa bende bu siteyi kurana çok teşekkür ederim ödevimi hep burdan karşılıyorum

 27. 10 KASIM
  Ben hiç 10 Kasım’a
  “Günaydın” demem ki
  Ben sensiz 23 Nisan’a
  Hoş geldin diyemem ki
  Seni özlesek bile
  Elden ne gelir ki
  Bir daha senin gibi
  Gelecek mi ne belli
  Bak 10 Kasım yine geldi
  Gözlerde yaşlar tükendi
  Aradan 78 yıl geçse bile
  Senin hatıran hiç bitmedi
  Sabahlar her zaman güzeldir
  Seni hatırlatmadıkça
  Günaydın denir ama
  10 Kasım olmayınca

 28. çok güzel ama ben proje yapıyorum 10. şiirler 😀
  Herkese allah projede kolaylık versin çok zor.

 29. Proje ödevime yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 30. ben şiirleri çooookkkk severim ve bu sitenin şiirlerine bayıldım sitenin sahıbıni tebrik ederim

 31. Cokk begendim ilk bastaki siir ile yarismaya katilicam bornova belediyesi siir okuma yarlsmasi ayrica 3. Sinif t
  ayken istiklal marsinda il ilce birincisi olmustum..

 32. sebepsiz biri on

  çok güzeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllll biiiiiiiii siiiiitteeeee kuranın ellerineeeeeeeee sağlıkkkkkkkkkkk

 33. Sıla Akaner on

  Çok bilgili bir site siteyi yapan ve şahirler burdan teşekkür ediyorum ellerini öpüyorum iyi bayramlar

  Sıla…

 34. bu site çok güzel hangisini yazcamı bulamadım burayı kuran kimse teşekkür ederim hep ödevimi burdan yapıcam

 35. Kahraman Atatürk’ten
  Armağansın sen bize
  Yıldönümün çoğalsın
  Katılsın sevgimize

  Bir çelenk ol da seni
  Başımızda göreyim
  Yaşasın cumhuriyet
  Diye çarpsın yüreğim

  Korumaya ant içtim
  Seni nabzım vurdukça
  Başımızın tacısın
  Varol dünya durdukça
  İ. Hakkı Sunat

 36. sevilay yılmaz on

  çok güzel şiirler var hangisini yazsam diye düşünüyorum 😀
  ÇOOKKKK GÜZELLLL

 37. bu şiire bayıldım vallahi he bu arada ben 3.b ye gidiyorum kim yaptıysa çoktesekkür ederim

 38. PUNİSHOOTER@HOTMAİL.TR on

  EN GÜZEL ŞİİR DE EN ÜSTEKİ VE BİR ALTI ÇOK GÜZELDİ VE BEN ÇOK BEĞENDİM ÇOK GÜZEL BİR ŞİİR LER VAR

 39. CUMHURİYET BAYRAMI

  Bugün bir güneş doğdu,
  Hür ve güzel vatana;
  Ve birden nura boğdu
  Işık saldı her yana.

  Bu kararmaz güneşin,
  Adı Cumhuriyettir.
  Kurtardı sultanlardan
  Millet yaşarken esir.

  Bilir misin yavrum sen
  Ne acı günler gördük
  Cumhuriyetle geçen
  Günlerde ancak güldük

  Mesut günler bizimdir
  Acı yok artık Türk’e
  Bugünü kuran kimdir?
  Saygı duy Atatürk’e
  İ. Hakkı Talas

  en güzel,

 40. gıreyt şimdi öğretmenin verdiği ödevi çalışabilirim yaşşassıııııııııııın

 41. gerçekten cok güzel şiirler ödevlerime yardımcı oldu hangisini yazacağıımı şaşırdım

 42. Çok güzel şeyler yazmışsınız.Hangisini yazıcam bilemiyorum. Şairine de çok teşekkür ediyorum…….

 43. naber

  arkadaşlar bu site cok güzel herkesiiiiiiiin bu siteye girmesini tavsiye eder ve bu şiirlerden yararlanmasını isterim

 44. Bu da benim şiirim .Sizinle paylaşmk istedim fakat noktalama işaretlerini koymadım.Bu arada ben 5. sınıfım.

  Cumhuriyetimizsin Cumhuriyet

  Yeni kanunları çıkaran
  Herkesin düşüncesi bulunan
  Yeni bir yönetim biçimi olan
  Cumhuriyetimizsin Cumhuriyet

  Kuruldu 29 Ekim 1923’te
  En iyi yönetim biçimi
  Çok sevdi halk bunu
  Cumhuriyetimizsin Cumhuriyet

  Çok sevilirsin burada
  Oylarla,seçimlerle,her şeyinle
  Sen her zaman bizimlesin
  Cumhuriyetimizsin Cumhuriyet

  Seni bilmeyen yoktur
  Özgür olduğunu bilmeyen yoktur
  Senin sayende olduğunu bilmeyen yoktur
  Cumhuriyetimizsin Cumhuriyet

 45. süper şiirler var bayıldım hastası oldum bu şiirlerin çok güzel ve çok ilginç keşke ATATÜRK BURDA OLSADA bizlere eski dönemleri anlatırdı VATAN SAĞOLSUN

 46. hangisini yazcam yaa şaşırdım ödev var 2 tane buldum 1 tane yazcaktım ama boş kalmasın diye 2 tane yazcam bide bu sayfa çok güzel bayıldım

 47. arkadaşlar cumhuriyet(kahraman atatürk’ten) diye başlayan şiirin ana düşüncesi nedir lütfen cevalayın!

 48. kıjloıjumökjlojk on

  Çanakkale Şehitlerine

  Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. .

  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’
  Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
  Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.
  Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,
  Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
  Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
  Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer…
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat iman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  Çünkü te’sis-i İlahi o metin istihkâm.

  Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedi serhaddi;
  ‘O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme’ dedi.
  Asım’ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.
  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi…
  Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
  ‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
  Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
  ‘Bu, taşındır’ diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
  Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran…
  Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın…Heyhât,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…
  Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
  Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

  Mehmet Akif Ersoy

 49. CUMHURİYET
  GİTTİK SAVAŞA
  SÖNMEYEN İNANCIMIZLA
  İNANDIK BİZLER SANA
  EY CUMHURİYET!EY TÜRKİYEM!

  KAVUŞTUK BİZLER SANA
  NEŞE İLE DOPDOLU
  ASKER,İŞÇİ,OKULLU
  EY CUMHURİYET!EY TÜRKİYEM!

  SANA SEVGİMİZ BİTMEZ
  CAN VERİRİZ UĞRUNA
  DÖKÜLEN KANIMIZLA
  EY CUMHURİYET! EY TÜRKİYEM!

  MELİKE HAZIRBULAN

   • İsimsiz Biekişi :D on

    kaçıncı sınıftasın sen ilkokullu öğretmen ozaman onu 1 yıl için süre vermiştirr

 50. Süpper Bişey Hepsi Çok Güzel Öğretmen Cumhuriyet İçin Şiir İstedi Hepsi Çok Güzel Fakat İçlerinden Cumhuriyete Şiir’i Beğendim Tebrik Ederim Süper

 51. Şiirler öyle güzelki çok beğendim/:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😉 :-! 🙂 B-) :-\

 52. CUMHURİYETE ŞİİR

  Al atım, doru tayım, al kanım helâl sana,
  Sana kavuşmak için kafa tuttum cihana.

  Senin için yüzüstü kaldı tarlam, sapanım,
  Yıllar yılı yas tuttu; yandı yazım, yabanım.

  Senin için kaybettim kolumu, bacağımı;
  Sürümü, otlağımı, evimi, ocağımı.

  Uğrunda ölü, diri… yediden yetmişe dek
  Bütün yurt ayaklandı: Taş toprak, börtü, böcek.

  Senin için saçını süpürge etti dullar;
  Senin için tutuştu İzmirler; İstanbullar;

  Senin için kağnılar peşinde giden benim!
  Ateş, kan sellerinde izini güden benim

  Rüzgâr ol göğsüme dol, ışık ol ısıt beni,
  Kuş ol dalımda şakı, güneş ol ısıt beni.

  M. Necati ÖNGAY

  bu şiir çok güzel

 53. CUMHURİYET BAYRAMI

  Bugün bir güneş doğdu,
  Hür ve güzel vatana;
  Ve birden nura boğdu
  Işık saldı her yana.

  Bu kararmaz güneşin,
  Adı Cumhuriyettir.
  Kurtardı sultanlardan
  Millet yaşarken esir.

  Bilir misin yavrum sen
  Ne acı günler gördük
  Cumhuriyetle geçen
  Günlerde ancak güldük

  Mesut günler bizimdir
  Acı yok artık Türk’e
  Bugünü kuran kimdir?
  Saygı duy Atatürk’e
  İ. Hakkı Talas en guzeli:)

 54. içinde kongre,millet,düşman,cumhuriyet kelimeleri geçen bir şiir biliyorsanız lütfen söyleyin!!!!!!!!!!!!!1

 55. bu okuduğum şiirden güzelini görmedim .kısacası çoookkkkkkk gggggggggggggggüüüüüüüüüüzzeellllllllll

 56. en iyisi bu vala intrnetten baktım nerdeyse hepsine en iyisi buydu kısaca çoooooooooooooooooooooook güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 57. merve. beken on

  Çok. Güzel. Bir. Şiir. Sesim. Duygulu. Olduğu. Sesim . Uygun. Ben. Beğendim. Şağire. Teşekkür. Ederim

 58. ben şiir yarısmasına girdim bu şiirlerle ve ben kazandım harikalr bayılıyorum hep burdan yapıyorum

 59. şiir çok güzelmiş şu an bu şiirleri defterime yazıyorum ve ezberliyorum okuyorum siz de yapın

 60. çok güzel bir şiir olduğunu öğretmenim de gördü bu şiiri okuduğumda öğretmenim bana 100 verdi bu projem öğretmenimi gururlandırdı 100 100 100 aldım çok mutluyum zeki olmak çok güzel

Leave A Reply