6. Sınıf Namaz İbadeti İle İlgili Çözümlü Sorular – 6. Sınıf Din Testi

0

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, Namaz ibadeti konusu ile ilgili çözümlü sorular. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi soru ve çözümleri.

6. Sınıf Namaz İbadeti İle İlgili Çözümlü Sorular

Soru:

Yüce Allah’ın bir emri olarak, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümanın bazı özel durumlarda (cünüplük ve kadınların özel hâllerinin son bulması) alması gereken abdest aşağıdakilerden hangisidir?

Advertisement

A) Boy abdesti (Gusül abdesti)
B) Normal abdest
C) Teyemmüm
D) Namaz abdesti

Çözüm: Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüma-nın bazı özel durumlarda (cünüplük ve kadınların özel hâllerinin son bulması) alması gereken ab-dest “Boy abdesti (Gusül abdesti)” dir.
Cevap A


Soru:

Alçak gönüllü ve kibar bir kişi olan Melek Teyze komşularını eve çay içmeye davet etmiştir. Sohbet sırasında Melek Teyze, Sevgili Peygamberimizin, “Secde; kulun Rabb’ine en yakın olduğu andır.” hadisini gelen misafirlerine hatırlatmıştır.
Melek Teyze bu hatırlatmasıyla aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir?

A) Kişi namaz kılarak, Rabb’inin sınırsız merhametine sığınır.
B) Namaz kılarak Yüce Allah anılmış ve O’na olan saygı ifade edilmiş olur.
C) Namaz kılan insan, her şeyini Yüce Allah’a borçlu olduğunu bilir.
D) Namazı bilinçli kılan kişiler, Yüce Allah’a yakınlaşmış ve O’nu gönüllerinde hissetmiş olurlar.

Advertisement

Çözüm: Melek Teyze Sevgili Peygamberimizin, “Secde; kulun Rabb’ine en yakın olduğu andır.” hadisini gelen misafirlerine hatırlatmasıyla “Namazı bilinçli kılan kişiler, Yüce Allah’a yakınlaşmış ve O’nu gönüllerinde hissetmiş olurlar.” fikrini kastetmiştir.
Cevap D


Soru:

Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadesten taharet
B) Setr-i avret
C) İstikbal-i kıble
D) Necasetten taharet

Çözüm: Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesine setr-i avret denir. Erkeklerde, diz ile göbek arası, bayanlarda ise el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi anlamına gelir
Cevap B


Soru:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, Sena’ya “Namazı Bozan Durumlar” konulu bir performans ödevi verdi.
Buna göre Sena’nın ödevinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Namazın farzlarından birini terk etmek namazı bozmaktadır.
B) Namazdayken abdest bozulursa namaz da bozulmaktadır.
C) Namazda kıbleden başka yöne dönmek namazı bozmaktadır.
D) Namazda, dışarıdan bakıldığında namaz kılınmadığı izlenimi verecek bir davranışta bulunmak, namazı bozmamaktadır.

Advertisement

Çözüm: Namazın farzlarından birini terk etmek, namazdayken abdestin bozulması, namazda kıbleden başka yöne dönmek gibi nedenler namazı bozan durumlar içinde yer alır. Namazda, dışarıdan bakıldığında namaz kılınmadığı izlenimi verecek bir davranışta bulunmakta namazı bozmaktadır. Fakat D seçeneğinde namazı bozmadjğına dair bilgi verilmektedir. Böyle bir bilgi “Namazı Bozan Durumlar” konulu bir performans ödevinde bulunmamalıdır.
Cevap D


Soru:

“Ey inananlar, sabır ve namazla (Allah’tan) yardım isteyin, muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet)
Yukarıdaki ayet aşağıdakilerden hangisinin önemini öncelikle vurgulamaktadır?

A) Namaz, bir dua ve yakarıştır.
B) Namaz Allah’a şükretmektir.
C) Namaz günahlardan arınmaktır.
D) Namaz Yüce Allah’ı anmaktır.

Çözüm: Yüce Allah’tan yardım istemek, O’ndan birşeyler talep etmek dua etmekle mümkündür. Ayette sabır ve namazla Allah’tan yardım istenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu da namazın bir’ dua ve yakarış olduğunu ortaya koyar.
Cevap A


Soru:

Abdestle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Abdest alınarak beden temizliği yapılmaktadır.
B) Sadece namazda abdestli olmak gerekmektedir.
C) Abdest, Allah’ın huzuruna çıkmaya ruhen hazırlıktır.
D) Abdest almanın bir sıralaması vardır.

Çözüm: Abdest alınarak beden temizliği yapılmaktadır. Abdest Yüce Allah’ın huzuruna çıkmaya ruhen hazırlıktır. Abdest almanın bir sıralaması vardır. Bunlar doğrudur. Fakat abdestli olmak sadece namazla sınırlı değildir. Kur’an okurken, tavaf yaparken gibi durumlarda da abdestli olmak gerekir.
Cevap B


Soru:

Sabah namazının farzında, cemaat hâlinde kılarken yapılması gereken niyet hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama.
B) Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya.
C) Niyet ettim sabah namazının farzını imamın önderliğinde kılmaya.
D) Niyet ettim sabah namazının farzını imamın bulunduğu yerde kılmaya.

Çözüm: Doğru olan “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama.” şeklinde niyet etmektir.
Cevap A


Soru:

Aşağıdakilerden hangisi teyemmüm abdesti için söylenemez?

Advertisement

A) Teyemmümde elleri toprağa sürüp başı mesh etmek gerekir.
B) Niyet etmek teyemmümün farzlarından biridir.
C) Teyemmüm, su bulunmadığı zaman alınan abdesttir.
D) Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınır.

Çözüm: Teyemmüm su bulunmadığı zaman alınan bir abdesttir. Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınır. Niyet etmek teyemmümün farzlarından biridir. Teyemmümde elleri toprağa sürüp başı mesh etmek gerekmez. Bu uygulama normal namaz abdestinde yapılan bir uygulamadır.
Cevap A


Soru:

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
Mehmet Âkif ERSOY
İstiklâl Marşı’nın bu kıtasında ezanın hangi yönüne dikkat çekilmektedir?

A) Ezan, dinlendiğinde insana huzur vermektedir.
B) Ezan, minarelerden gür bir sedayla okunmalıdır.
C) Ezan farz namazın hemen öncesinde okunmalıdır.
D) Ezanla, İslam’ın temel mesajları duyurulmaktadır.

Çözüm: Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
Mehmet ÂkifERSOY
İstiklâl Marşı’nın bu kıtasında “Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli” dizesinde ezanın İslam’ın temel mesajlarını duyurduğu anlatılmaktadır.
Cevap D


Soru:

Aşağıda namazın farzlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Namaz esnasında uymamız gereken kurallardır.
B) Biri eksik kaldığında kıldığımız namazı tekrarlamamız gerekir.
C) Namazın fazlarının toplamı on ikidir.
D) İnsanın her şeyini Yüce Allah’a borçlu olduğunun sembolüdür.

Çözüm: Namazın farzlarına namaz esnasında uyulmalıdır. Namaz kılarken namazın farzlarından birinin eksik kalması namazın tekrar kılınmasını gerektirir. Namazın içindeki ve dışındaki (kılınış ve hazırlık) şartları on ikidir.
“İnsanın her şeyini Yüce Allah’a borçlu olduğunun sembolüdür.” şeklinde bir söylem namazın Farzlarıyla ilişkilendirilemez.
Cevap D


Soru:

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni, Ahsen’e “İslam’da, cemaat hâlinde, topluca yapılması zorunlu olan ibadetler” konulu bir performans ödevi verdi.
Buna göre Ahsen’in ödevinde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

A) Sabah namazı
B) Bayram namazı
C) Öğle namazı
D) Yatsı namazı

Çözüm: Günlük namazlar (sabah-öğle-ikindi-akşam-yatsı) cemaatle kılınabildiği gibi yalnız da kılınabilir. Fakat bayram ve cuma namazları tek başına kılınmaz. Bu namazların cemaat halinde kılınması gerekir.
Cevap B

Advertisement

Soru:

Bir gün Hz. Peygamber yanındakilere, “Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?” diye sordu. ‘Kalmaz.’ diye cevap alınca, “İşte beş vakit namaz böyledir. Allah namaz sayesinde günahları siler ve temizler.” buyurdu.
Bu hadiste vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir.
B) Namaz, insanı manevi kirlerden arındırır.
C) Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirir.
D) Namaz, insanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar.

Çözüm: Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bir nehirde bu şekilde yıkanan birinde kir kalmaz. Namaz nehrinde günde beş kez yıkanan insanda da günahların bıraktığı izler kalmaz. Günahların bıraktığı kalıntılar namazla temizlenir. Bir insanın günahlarından arınması manevi bir temizliktir. Dolayısıyla namaz, insanı manevi kirlerden arındırır.
Cevap B


Leave A Reply