9. Sınıf Fizik Konuları

0

9. Sınıf Fizik Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Fizik dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

Fizik

Advertisement

9. Sınıf Fizik Konuları

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

Fizik biliminin amacı
Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişimi
Fizik olaylarını açıklarken Matematik ve modelleme
Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliği

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

Madde ve Özkütle

Maddelerin kütleleri ve hacimleri arasındaki ilişki
Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacim
Saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlar

Katılar

Dayanıklılık kavramı

Akışkanlar

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon)
Yüzey gerilimi ve kılcallık olayı
Gazların genel özellikleri

Advertisement

Plazmalar

Plazmaların genel özellikleri

KUVVET VE HAREKET

Bir Boyutta Hareket

Hareketin göreceliliği
Günlük hayatta karşılaşılan cisimlerin hareketleri
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız
Anlık hız ve ortalama hız
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman
İvme

Kuvvet

Kuvvet kavramı
Sürtünme kuvveti

Newton’un Hareket Yasaları

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cismin öteleme hareketi
Maddenin eylemsizlik özelliği
Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişki
Etki-tepki kuvvetleri

ENERJİ

İş, Enerji ve Güç
Mekanik Enerji
Enerji dönüşümleri ve enerjinin korunumu
Verim
Enerji Kaynakları

ISI VE SICAKLIK

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramları
Kullanım amaçlarını göre termometre çeşitlerini ve sıcaklık birimleri
Farklı ısı ve sıcaklık birimleri
Öz ısı ve ısı sığası

Advertisement

Hâl Değişimi

Ortamdan enerji alınması veya ortama enerji verilmesi ile hâl değişimi arasındaki ilişki
Isıl denge kavramı

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı

Enerji iletim yolları
Bir maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenler
Enerji tasarrufu için yaşam alanları
Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki fark
Küresel ısınma olayının sebepleri.
Katı, sıvı ve gazlarda genleşme ve büzülme


Leave A Reply