Açgözlülük İle İlgili Şiirler, Açgözlülüğün Kötülüğünü Anlatan Örnek Şiirler

0
Advertisement

Açgözlülüğün zararları, açgözlülüğün sonu ile ilgili şiir örnekleri. Açgözlülerin yaptıkları ve Açgözlülük konusu ile ilgili şiirler.

Açgözlülük İle İlgili Şiirler

Açgözlülük İle İlgili Şiirler

TAMAH

Ağzında kemik geçerken sudan
Bir köpek kendi aksini görür.
Başkası sanır karşısında duranı,
Köpeğin tamah gözü büyür.

“Ne güzel bak!” der ondaki kemik!
“Şüphesiz benim, çok daha çevik”
Ağzını açıp o, hücum eder.

Kemiği fakat ağzından gider.
Tamaha düşen ne olur bakın
Açgözlü, haris olmayın sakın’

Siracettin Hasıroğlu

Advertisement

Açgözlülük

Elindekilerle yetinmemek,
Sürekli fazlasını istemek,
Maddi, manevi alanda,
Doyumsuz olmaktır.

Küreselleşen Dünyamızda,
İnsanlarda açgözlülük eğilimi,
Teşvik ediliyor adeta,
Açgözlülük, reklamlar yoluyla pompalanan,
Yatırımcılar ve bankacılar tarafından,
Sürekli özendirilen bir tutumdur.

Açgözlülük cömertliğin,
Elini, kolunu bağlar.
Açgözlü, bencildir, cimridir,
Her şeyi, istifler, biriktirir.

İstifleme düşüncesi,
Korkudan kaynaklanır.
Açgözlülük topluma yayılırsa,
Toplumda, sevgi, saygı,
Dayanışma azalır.

Kemal Tekir


Açgözlülük

Açgözlülük, kötü bir huydur,
Ve insanları mutsuz eder.
Ve hep daha fazlasını ister,
Ve asla doyamaz.

Advertisement

Açgözlülük, insanları zayıflatır,
Ve onları mutsuz eder.
Ve hep daha fazlasını ister,
Ve asla doyamaz.

Açgözlülük, kötü bir huydur,
Ve insanları mutsuz eder.
Ve onu kontrol etmek zorundayız,
Ve mutlu olmak için.


Aç Gözlü İnsan

Aç gözlü insan, hep daha fazlasını ister,
Ve asla doymaz.
Ve onun için hep koşar,
Ve kendi mutluluğunu arar.

Aç gözlü insan, diğer insanları görmez,
Ve sadece kendi çıkarını düşünür.
Ve onun için hep koşar,
Ve kendi mutluluğunu arar.

Aç gözlü insan, hep daha fazlasını ister,
Ve asla doymaz.
Ve onun için hep koşar,
Ve kendi mutluluğunu arar.


Açgözlülüğün Zararları

Açgözlülük, insanları mutsuz eder,
Ve hep daha fazlasını ister.
Ve onları zayıflatır,
Ve onların sağlığını tehlikeye atar.

Açgözlülük, insanların ilişkilerini bozar,
Ve onları mutsuz eder.
Ve hep daha fazlasını ister,
Ve asla doyamaz.

Açgözlülük, insanları mutsuz eder,
Ve hep daha fazlasını ister.
Ve onları zayıflatır,
Ve onların sağlığını tehlikeye atar.

Açgözlülük Nedir?

Açgözlülük, insanların daima daha fazlasını istemesi ve asla doymaması olarak tanımlanabilir. Bu durum, insanların diğer insanları veya nesneleri görmeyip sadece kendi çıkarlarını düşünmelerine neden olabilir. Açgözlülük, insanları mutsuz edebilir ve onların ilişkilerini bozabilir. Ayrıca, açgözlülük insanların sağlıklarını tehlikeye atabilir ve onları zayıflatabilir.


Leave A Reply