Acı İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Acı Çekmek Hakkında

0
Advertisement

İçinde ve anlamında acı, acı çekmek geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Acı hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları.

Acı İle İlgili Atasözleri - Deyimler ve Anlamları

Acı İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***acı acıyı keser, su sancıyı
  bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır.
 • ***acı patlıcanı kırağı çalmaz
  herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez.
 • ***acıkan ne yemez, acıyan ne demez
  geçim sıkıntısı içinde bulunan kişi geçinebilmek için her yolu dener, her işi yapar, canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler.
 • ***acıklı başta akıl olmaz
  büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.
 • ***acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur
  koruduğunuz kimsenin sürekli acınmasına izin verirseniz arsız olur, emeğinin karşılığını tam olarak vermediğiniz kişi de hırsız olur.
 • ***acıyan uyumuş, acıkan uyumamış
  insan sıkıntıya katlanır da açlığa katlanamaz.
 • ***beş parmağın hangisini kessen acımaz?
  insan evlatlarını birbirinden ayırt etmez, hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar.
 • ***doğru söz acıdır
  eksikleri, yanlışları, yolsuzlukları bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz, bu işi yapanlara acı gelir.
 • ***dost sözü acıdır
  yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.
 • ***hak söz ağıdan acıdır
  eksikleri, yanlışları, yolsuzlukları bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz, bu işi yapanlara acı gelir.
 • ***harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz
  uygunsuz davranışlarından dolayı cezalandırılanlar uzun süre aynı davranışı göstermezler.
 • ***sabır acıdır, meyvesi tatlıdır
  sabır zor bir iştir ancak güzel sonuçları vardır.
 • ***soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir
  bir iş yapılırken ne kadar güçlük çekildiğini, o işi başarmış olan bilir; başarılmış olan bu işten yararlanan bilmez.
 • ***şeriatın kestiği parmak acımaz
  kanunların uygun gördüğü cezaya katlanmak gerekir.

DEYİMLER

 • ***acı (acılar) görmek
  kötü günler yaşamak.
 • ***acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek)
  1) bir şeyin acısını derinden duymak; 2) kötü bir şey olacağını düşünerek önceden üzülmek.
 • ***acısı ortaya çıkmak
  olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak: Dur bakalım daha hele, o içtiklerinin acısı bir bir çıkacak ortaya. -M. İzgü.
 • ***acısını almak
  1) acılığını gidermek; 2) sızıyı dindirmek.
 • ***acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)
  bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.
 • ***acısını çekmek
  yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntü içinde bulunmak.
 • ***acısını çıkarmak
  1) acılığını yok etmek: Soğanın acısını çıkarmak. 2) mec. uğradığı maddi veya manevi zararı karşılayacak bir iş yapmak: Bunca gecikmişliğe rağmen o günlerin acısını çıkarabilmesine imkân tanımalıydı. -E. Şafak. 3) mec. öç almak: Ustanın kendisini küçük burjuva münevveri diye aşağılık görmesinin acısını çıkarıyor. -N. Hikmet.
 • ***acısını görmek
  bir yakınının ölümünü görmek.
 • ***(bir şeyin) acısı çıkmak
  bir şeyin olumsuz, kötü sonucu bir süre sonra ortaya çıkmak: Dünkü yorgunluğun acısı bugün çıktı.
 • ***(birinin) acısına dayanamamak
  bir kimse bir yakınının ölümünden büyük üzüntü duymak.
 • ***(birinin) acısını almak
  sıkıntısını, üzüntüsünü azaltmak.
 • ***(birinin) canını acıtmak
  birine acı vermek: Korku, canını acıtacak, elle tutulur gözle görülür bir madde oldu. -N. Hikmet.
 • ***canı acımak
  1) çarpma, vurma vb. sonucu acı duymak: Şaşkınlığından bir kestane yığınına çarptı, canı acıyordu. -S. F. Abasıyanık. 2) üzülmek, rahatsız olmak.
 • ***canına acımamak
  kendini düşünmeden, kendine bakmadan yaşamak.


Leave A Reply