Acil Yardım ve Afet Yöneticisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi nedir ve nasıl olunur? Acil Yardım ve Afet Yöneticileri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Acil Yardım ve Afet Yöneticileri, doğal afetlere veya diğer acil durumlara cevap vermek için planlar ve prosedürler hazırlar. Ayrıca, acil durumlar sırasında ve sonrasında, genellikle itfaiye ve kolluk kuvvetleri yetkilileri, seçilmiş görevliler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları ile koordineli olarak çalışırlar.

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi

Ne İş Yapar?

Acil Yardım ve Afet Yöneticileri tipik olarak aşağıdakileri yapar:

 • İnsanlara ve mallara olan riskini en aza indirmek için acil durumlara ve felaketler için planlar yapar.
 • Acil müdahale planlarına ilişkin öneriler almak için emniyet görevlileri, özel şirketler ve kamuoyu ile görüşür
 • Personel ve gönüllüler ile acil müdahale eğitim programları düzenler
 • Acil müdahaleye yardımcı olmak için topluluk içinde kaynakların ve ekipmanların kullanımını ve paylaşılmasını koordine eder
 • Afet veya acil durumlardan sonra hasar değerlendirmeleri yapar ve analiz eder
 • Yeterliğini sağlamak için tıbbi kuruluşlar gibi bireysel kuruluşların acil durum planlarını gözden geçirir.
 • Yerel acil durum operasyon planlarını gözden geçirir
 • Acil Yardım ve Afet Yöneticileri, doğal afetlere ve diğer acil durumlara verilen müdahaleleri planlamak ve yönlendirmekten sorumludur. Yöneticiler, acil durumlarda zarar ve aksamaları en aza indirecek etkili planlar geliştirmek için devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, özel şirketler ve kamuoyu ile birlikte çalışır.

Acil müdahale planlarını geliştirmek için yöneticiler genellikle ülkenin dört bir yanından ve diğer acil durum yönetim ajanslarından “en iyi uygulamaları” araştırır.

Yöneticiler acil durumlara cevap vermek için mevcut kaynakları, ekipmanı ve personeli analiz etmelidir. Kaynak veya ekipman eksikse, yöneticiler planlarını gözden geçirmeli veya gerekli kaynakları başka bir illerden temin etmelidir. Birçok yönetici, bir acil durum sırasında ekipmanı bulmak ve paylaşmak için yangın, acil sağlık hizmetleri ve diğer illerdeki polis departmanlarıyla koordine olmaktadır. Verilerin toplanması ve paylaşılması için yöneticilerin diğer kurumlarla iletişim kurması gerekir.

 • Planlar geliştirildikten sonra, acil Yardım ve Afet yöneticileri, bireylerin ve grupların acil durum prosedürlerine aşina olmalarını sağlar.
 • Acil Yardım ve Afet direktörleri, acil durumlara etkili ve koordineli bir müdahale sağlamak için personel, gönüllüler ve yerel kurumlar için eğitim kursları veya afet tatbikatları yapar. Yöneticiler ayrıca acil durum planları hakkında herkesi güncellemek için okulları, hastaneleri veya diğer topluluk gruplarını ziyaret edebilir.
 • Acil bir durumda, yöneticiler işe koyulur, gerekirse bazı eylemlerde ayarlamalar yapar veya bunları öncelik sırasına koyarlar. Bu eylemler, tahliye emri vermeyi, kurtarma görevlerini yürütmeyi veya felaket tarafından yerinden edilmiş kişiler için kamu barınaklarını açmayı içerebilir. Acil Yardım ve Afet direktörlerinin halkı acil durum hakkında bilgilendirmek için basın toplantıları veya diğer sosyal yardım faaliyetleri yürütmesi gerekebilir.
 • Acil bir durumun ardından, yöneticiler topluma verilen zararı değerlendirmeli ve topluma yardım ve malzeme almayı koordine etmelidir. Yöneticilerin acil durum müdahale planlarını yerine getirmek için eyalet ya da federal yardım başvurusunda bulunmaları gerekebilir. Yöneticiler ayrıca gelecekteki acil durumlara veya felaketlere hazırlanmak için gerektiğinde planlarını ve prosedürlerini gözden geçirirler.

Eğitimi:

Acil Yardım ve Afet Yöneticiliği mesleğinin eğitimi, üniversitelere bağlı Meslek/Sağlık Yüksekokulları “ Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Acil Yardım ve Afet Yöneticilerin çoğu devlet ya da yerel yönetimler için çalışmaktadır. Bununla birlikte, bazıları özel şirketler, hastaneler, üniversiteler veya kar amacı gütmeyen kurumlar için çalışabilir.

Bu meslek sahipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde, 112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb çalışabilirler.

Acil yardım ve afet yöneticilerinin çoğu bir ofiste çalışsa da, genellikle çeşitli kurum veya şirket personeli veya topluluk grupları ile görüşmek üzere seyahat ederler. Birçok yönetici felaketler veya acil durumlarda stresli durumlarda çalışır.

Acil yardım ve afet yöneticilerinde Bulunması Gereken Özellikler;

Acil yardım ve afet yöneticileri ayrıca aşağıdaki özel niteliklere de sahip olmalıdır:

 • İletişim yetenekleri. Acil yardım ve afet yöneticileri, acil durum hazırlık planlarını hem devlete hem de kamuya bildirmelidir.
 • Eleştirel düşünme becerileri. Acil yardım ve afet yöneticileri, etkili bir şekilde görevini yapabilmek için acil durumdan kaynaklanabilecek tehlikeleri ve sorunları önceden tahmin etmelidir.
 • Karar verme becerileri. Acil yardım ve afet yöneticileri, genellikle stresli durumlarda, zamanında karar vermelidir. Ayrıca tüm çözüm ve yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını ve her bir eylemin maliyetlerini ve faydalarını tanımlamaları gerekir.
 • Kişilerarası becerileri. Acil yardım ve afet yöneticileri, acil durum müdahalelerini koordine etmek için diğer devlet kurumları, emniyet görevlileri ve kamuoyu ile birlikte çalışmalıdır.
 • Liderlik özellikleri. Acil durumlara etkili tepkiler verebilmek için bu meslek sahiplerinin çeşitli kişileri örgütlemesi ve eğitmesi gerekir.

Leave A Reply