Aile Bireylerinin Görevleri ve Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

0
Advertisement

Aile bireylerinin görevleri nelerdir? Aile bireylerinin birbirine karşı / olan sorumlulukları nelerdir? Bu sorumluluk ve görevler hakkında bilgi.

Aile Bireylerinin Görevleri ve Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

Aile Bireylerinin Görevleri ve Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

Toplumların en temel yapısı temel taşı ailedir. Ortak bir yaşam alanını paylaşan ve temel ortak hayatı paylaşan bireylerdir aile. Aile bireyleri arasında da bir bağ bulunmaktadır ve bu bağlar oldukça sıkı olmak zorundadır. Yoksa aile dağılır ve ardından da felaketlerin gelme ihtimali ortaya çıkar. Aile bireylerinin birbirlerine karşı olan saygıları yanı sıra aile bireyinin üstlendiği görev ve aile içi bireylere eşit davranma sorumluluğu da bulunmaktadır.

Aile içerisinde anne ile baba daha fazla rol ve sorumluluk üstlenmektedir. Anne ve baba beraber her ikisi de dışarıda çalışabilir. Genel olarak anneler ev hanımlığı yapmakla birlikte bu işi bir yardımcıya da devredebilir. Bir şirkette çalışabilir ya da anne ile baba çocuklarında yardımı ile ev işlerinin üstesinden gelebilirler. Burada önemli olan bir işin sadece kadın olduğu için anneye ya da erkek olduğu için babaya yığılmamasıdır. Yani önemli olan adaletli ve hakkaniyetli bir görev dağılımı olmalıdır. Herkesin birbirine yardım etmesi ve karşılıksız olarak sevmesi en başta gelen aile bireylerinin birbirine olan sorumluluklarıdır.

Peki ya çocuklar. Onların sorumlulukları nelerdir?

Öncelikli olarak anne ve babanın ve varsa diğer aile büyüklerinin fikirlerinden ve hayat tecrübelerinden yararlanmak adına saygı çerçevesinde aile büyüklerini dinlemelidirler. Özellikle ders çalışma konusunda sıkı bir disiplin altında yer almak zorundadırlar yoksa hayatta başarı şansları oldukça azalır.

Aynı zamanda çocuklar anne ve babalarının değil de kendi istedikleri yeteneklerinin olduğu meslek dalına doğru kendilerini yavaş yavaş da hazırlamalıdırlar. Örneğin avukat olmak isteyen bir çocuğu eğer ki ailesi bir meslek lisesine göndermeye kalkarsa bu anne ve babanın sorumsuzluğu anlamına gelir. Aynı şekilde sadece bir meslek edinip hayata erken atılmak isteyen bir kişinin de ille de Anadolu lisesi ya da Fen Liselerine yönlendirilmeye çalışılmaları o çocukların da mutsuz olmasına sebebiyet verir.

Advertisement

Toparlayacak olursak aile bireylerinin birbirlerine olan saygıları, düşüncelerini ön yargısız bir şekilde dinlemeleri ve eşitlik ilkesine uymaları sonrasında aile içerisinde hiç bir problem çıkmaz.


Leave A Reply