Anneler Günü Ne Zaman? Anneler Gününün Kökeni, Tarihçesi Nedir?

0

Anneler günü ne zaman kutlanmaktadır? Anneler günü hangi güne geldiği nasıl belirleniyor? Anneler Günü zamanı ile ilgili bilgiler.

Anneler Günü Ne Zaman

2016 yılında Anneler günü 8 Mayıs 2016 Pazar gününe denk gelmektedir. Her yıl değişen Anneler Günü tarihi 2016 yılında 8 Mayıs gününe denk gelmektedir.

Anneler Günü Mayıs ayının ikinci Pazar gününe denk gelen gün olarak hemen hemen tüm dünya ülkelerinde kutlanmaktadır. Bir kısım ülkelerde Anneler Günü farklı bir gün de kutlansa bile özellikle batı ülkelerinin hemen hemen tamamı Mayıs ayının ikinci Pazar gününde bu özel günü kutlamaktadırlar.

Zaten günümüzde kutlanılan Anneler Günü mantığı Amerika kökenlidir. 1908 yılında annesini kaybeden ve bu durumdan dolayı anneler için bir şeyler yapmak isteyen Anna Jarvis isimli bir kişi 1914 yılında Amerika Kongresinin Mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasını kabul ettirmiştir.

Ancak Anneler ile ilgili bir günün ya da bayramın olması ta Antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Anna Jarvis’in öncülüğünde belirlenen Anneler Günü ise modern dünyanın Anneler Günüdür.

Anneler Gününün Kökeni, Tarihçesi Nedir?

Anneler Günü’nün kökeni, insanların annelerinin önemini ve değerini kutlama geleneğine dayanmaktadır. Anneler Günü, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde, Anna Jarvis tarafından 1908 yılında düzenlendi. Anna Jarvis, annesinin ölümünden sonra onun anısını yaşatmak ve annelerin değerini vurgulamak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri, 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmi olarak kabul edildi.

Daha sonra Anneler Günü, birçok ülkede kutlanmaya başlandı ve günümüzde dünya genelinde birçok ülkede kutlanan önemli bir bayram haline geldi. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, annelerin sevgi ve özverisini takdir etmek, onlara minnettarlığı göstermek ve anılarını yaşatmak için bir fırsat sağlamaktadır.

Dünyada Anneler Günü Ne Zaman Kutlanır?

Dünya genelinde Anneler Günü, farklı tarihlerde kutlanabilmektedir. Örneğin;

  • Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır.
  • İngiltere, İrlanda, Nijerya, Güney Afrika ve Jamaika gibi ülkelerde ise Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart tarihinde kutlanmaktadır.
  • Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde ise Anneler Günü, Hristiyanlık’taki Anneler Günü olarak kabul edilen ve her yıl 15 Ağustos’ta kutlanan Meryem Ana Günü’ne denk gelen gün olan 26 Mayıs’ta kutlanmaktadır.
  • Hindistan, Tayland ve Malezya gibi ülkelerde Anneler Günü, her yılın ikinci Pazar günü olan Mayıs ayının başında kutlanmaktadır.

Bu nedenle, Anneler Günü’nün kutlandığı tarih ülkelere göre farklılık göstermektedir.


Kaynak – 2

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü aile arasında kutlanan bir gündür. Bu gün, çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri para ile annelerine küçük birer hediye alırlar, böylece kendilerine büyük emekleri geçen annelerine karşı bağlılıklarını ve sevgilerini belirtmiş olurlar.

Anneler Günü, Batı memleketlerinde; daha çok, son devirlerde adet yerine girmiş olmakla beraber, çok eski bir tarihi vardır. Hemen hemen bütün çağlarda, bütün milletler, anneye karşı duyulan saygıyı türlü törenlerle, bayramlarla belirtmek istemişlerdir.

Bu arada Eski Yunanistan’da «Tanrıların Ulu Anası» Rhea’ya tören ve şenliklerle tapınılır, martın on beşine düşen bu bayram Anneler Günü sayılırdı. Bu adet o devirde bilhassa Küçük Asya (Anadolu) da çok yayılmıştı. Avrupa’ya Hristiyanlığın gelmesi üzerine bu tören kilise adetleri arasına girmiştir. O gün çocuklar, kilisede yapılan törenden sonra, ana babalarına, daha çok annelerine hediyeler götürürler.

Anneler Günü, Amerika’da, 1914 yılında bir kanunla resmi bayramlar arasına alınmıştır. Bizde de, son yıllarda, Anneler Günü toplumun tüm katmanlarında kutlanmaya başlanmış ve artık ülkece kabul edilmiş bir gün olmuştur. Şefkat, asalet ve tahammül timsali olan beyaz karanfil Anneler Gününün çiçeği olarak kabul edilmiştir.


Leave A Reply