Atatürk Devrimleri (İnkılapları) İle İlgili Şiirler, Şiirlerle Atatürk Devrimleri

11
Advertisement

Atatürk Devrimlerini, Atatürk İnkılaplarını anlatan, konu alan şiir örnekleri. Atatürk Devrimleri (İnkılapları) hakkında Şiirler.

Atatürk Devrimleri Şiir

Atatürk Devrimleri (İnkılapları) İle İlgili Şiirler

ATATÜRK VE DEVRİMLERİ

Demokrasi, Cumhuriyet,
Çağdaşlık ve medeniyet,
Hem eşitlik, hem hürriyet,
Atatürk ve devrimleri.

Saygı, sevgi, barış dolu,
Ondan geçer aklın yolu,
Yeniliğin tam okulu,
Atatürk ve devrimleri.

Eğitimde öğretimde,
Ülkemizin her yerinde,
Kalbimizin üzerinde,
Atatürk ve devrimleri.

Dinim ile devletimin,
Kültür denen servetimin,
Güvencesi milletimin,
Atatürk ve devrimleri.

Advertisement

Başta gelir bütün yurtta,
Hem hukukta, hem de tıpta,
Yol gösterir mutlulukta,
Atatürk ve devrimleri.

Ölçüde var, takvimde var,
Kadın – erkek eşit tutar,
Cehaleti silip atar,
Atatürk ve devrimleri.
Atila Çakıroğlu


DEVRİMLERİMİZ

Cumhuriyetle birlik
Başladı yenilikler,
Sırasıyla yapıldı
Hemen güçlü devrimler.

Hızla ilerlenildi
Medeniyet yolunda,
Yenilikler oldu hep
Cumhuriyet yanında.

Mutlu etti milleti
Yapılan her yenilik,
Devrimlerle iç içe
Yetişti bütün gençlik.
Atila Çakıroğlu


Atatürk Devrimleri

Şapka devrimi, harf devrimi
Düzenledi kılık kıyafetini
Dünya düzenine yakışır
Atatürk devrimleri.

Advertisement

Soyadı yasası, kadın hakları
İnkılapların can damarı
Bağımsızlığın sembolü
Cumhuriyetin ilanı.

Eğitim ve öğretimde
Her şey bir yasa içinde
Bir çok yenilik getirdi
Atatürk devrimleri.
Birkan Soylu

Atatürk İnkılapları

Atatürk, kısa zamanda gerçekleştirdiği inkılapları zorla değil, halka faydası, iyiliğini anlatarak kabul ettirmiştir. Böylece çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ideali de kısa zamanda gerçek meyvelerini vermiştir. Bu devrimlere kısaca değinelim.

Saltanatın kaldırılarak, Cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, yeni Anayasanın kabulü ve kadın hakları ile siyasal inkılaplar sağlandı. Şeriat mahkemelerinin kaldırılması, Medeni kanun ve ceza kanununun kabulü ile Hukukta İnkılaplar yapıldı. Latin harfleri ile meydana getirilen Türk alfabesinin kabulü, medreselerin kaldırılması, eğitim eşitliğinin sağlanması ve Darulfünun’ün üniversiteye dönüştürülmesi ile Milli Eğitimde inkılaplar yapıldı. Halifeliğin kaldırılması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, tekke ve zaviyelerin kaldırılması ile Laikliğe ait inkılaplar gerçekleşti. Saat ve takvimin ölçü birimlerinin değiştirilerek medeni dünyadakilerin kullanılması, soyadı kanunun kabulü, batılılaşmaya ait inkılapların yapılmasını sağladı. Fes, sarık, çarşaf, peçe, şalvar, cübbe atılarak şapka ve medeni dünya giyecekleri giyilerek giyimde inkılaplar yapıldı.

Bütün inkılaplar, bir bütün halinde daha medeni olmamızı sağladı. Milletçe mutlu, güvenli yarınlara ulaşmamızı gerçekleştirdi.

Bugünkü ve gelecekteki aydınlık yolumuzu gösterdi. İnkılapları benimsemek, sevmek, sevdirmek, korumak ve yaşatmak, her Türk’ün başta gelen görevidir.


11 yorum

Leave A Reply