Atatürk İle İlgili Söylenen Sözler, Atamız Hakkında Kim Ne Söylemiş?

0
Advertisement

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yabancıların söylediği sözler, Atatürk hakkında söylenen sözler, Yabancı basında Atatürk hakkında çıkan yazılar.

***”Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, O büyük dâhi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi?”
Lloyd GORGE

***”Eğer savaşı kazanmış ve daha da kazanacaksa, O, barışı da yapacaktır. Sözüme inanın ve sizlere önceden haber vereyim ki, O, bunu iyi yapacak; herkesin düşündüğünden daha eksiksiz ve şimdiye kadar kimsenin ulaşamadığı bir başarı ile yapacak. (1922)
Fransız yazarı Claude FARRERE

***”Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir ulusla antlaşma imzalarken gurur duyuyorum. (1921)”
(Ankara Antlaşması nedeniyle “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla anlaştı” diyenlere mecliste verdiği cevap)
Fransız Başbakanı BRIAN

Atatürk İle İlgili Söylenen Sözler - Atamız Hakkında Kim Ne Söylemiş?

***”Unutulmamıştır ki Kemal, Dumlupınar’da bir strateji kabiliyeti göstermiş ve düşmandan çok az sayıdaki Türk kuvvetlerinden gereğince yararlanmayı bilmiştir. Dünya üzerindeki istilâ orduları, Yunanlıların uğradıkları büyük bozgun gibi bir yenilgiyle pek az karşılaşmışlardır.”
Eski Amerikan Elçisi General C.H.SHERRIL

Advertisement

***”Mustafa Kemal, hırpalanmış silâhı elinden alınmış olan ulusla elele vererek, tarihe yeni bir devir açmak için mücadeleye atıldı. Mücadelesinde, ruh kudretinin dünya yüzündeki bütün silâhlardan üstün olduğunu ispat etti.”
Alman Tarihisi Prof. Herbert JV.ELZIG

***”Istırap çeken dünyada, barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler, Atatür’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.”
Alman Tarihçisi Prof Herbert MELZIG

***”Atatürk’ün bir çok insanların başaramaya maddeten muktedir olmadıkları işleri başarmada gösterdiği azim ve cesarete ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır.”
AMERİKAN BASINI

***”Atatürk, dünya üzerinde yeni bir devir açmış insandır. Ben O’nun Türk kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anayı lâyık olduğu yüceliğe eriştirerek Batı’ya ders verdiğini nasıl unuturum.”
Uluslararası Kadınlar Birliği Romanya Delegesi
Prenses Aleksandrina CANTACUZENE

***”Hayatının sonuna kadar, ulusunun mutlak güveniyle kurduğu devletin başında muzaffer kumandanın kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.”
Eski İtalya Dışişleri Bakanı. C.C.SFORZA

***”Bu biricik adamın bir eşinin bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz. O’nun gerçek büyüklüğünü zaman gösterecektir.”
ALMAN Deutsche Allgemaine Zeitung Gazetesi

Advertisement

***”Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez.”
Fransız Gazeteci SANERWIN

***”Atatürk’ün yurt kurtarıcısı olduğunu, ulusların en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.”
Fransız Gazeteci Noell ROGER

***”Atatürk’ün eseri, büyük ve canlı bir anıt olarak yaşıyor. Gayet doğru ve samimiyetle belirteyim ki, hiçbir insan Atatürk kadar kendi ulusuna ve insanlığa faydalı olmamıştır.”
Eski İngiliz Büyükelçisi Sir Percy LORRAIN

***”Milletimiz, Gazi’nin ölmez eseri için en büyük hayranlığı duymakta, hâtırasına en büyük hürmeti beslemektedir.”
TUNUS CUMHURBAŞKANI Habib BURGİBA

***”Atatürk’ün hayatı ve eseri sadece Türkiye için değil fakat dünyanın bütün hür milletleri için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir.”
MİLLİYETÇİ ÇİN CUMHURBAŞKANI
Çan Kay ŞEK

***”Dünya tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli bir görevin kesin şekilde başarı ile sonuçlandırılmasını ve bir milletin mukadderatını tâyin edecek sorumlulukları üzerine alan dürüst insanlara çok ender rastlanmaktadır.”
İRAN ŞEHİNŞAHI Rıza Şah PEHLEVİ

***”Türkiye tarihi, bugün her zamandan ziyade Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu istikametteki gayretleri semeresiz kalmamıştır.”
FRANSA CUMHURBAŞKANI General De Gaulle

***”O, doğuda modern çağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.”
HİNDİSTAN CUMHURBAŞKANI
Nehru

***”Yirminci yüzyıl tarihinin Atatür’ün şahsına önem vermesi kadar tabiî bir şey olamaz, zira Atatürk, milletlerin mağlubiyetini zafere, çöküşünü yükseltmeye, gerilemesini ilerlemeye tebdil etmek yolunda vatanî vazifenin kendilerine yükletmiş olduğu vecibeleri yerine getirmek için durumu, memleketleri lehine çevirmeye hazır bulunan cesur subayların canlı bir örneğidir.”
IRAK DEVLET BAŞKANI Abdüsselâm Arif

***”Mustafa Kemal Atatürk, şüphesiz, 20. asırda ¡kinci Dünya Savaşı’ndan önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiç bir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştu.”
BER GURION

***”29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni ilânı, O’nun diplomatik dehasının bir eseridir.”
ERHARD

Advertisement

***”Kahraman Atatürk, milletinin kurtuluşlarına kendilerini adamış olan kurtarıcıların ve onları islâh eden kişiler ve milliyetçi adamların bir sembolü olarak daima yaşayacaktır.”
KERAME

***”Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindendir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.”
SURİYE El Tekaddüm Gazetesi


Leave A Reply