Atatürk Kronolojisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatının Kronolojik Sıralaması ve Eserleri

2
Advertisement

Atatürk Kronolojisi. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca yaşadıklarının kronolojik olarak özetleyerek sıralanması. Atatürk kronolojisi özeti. Mustafa Kemal Atatürk’e ait kitaplar, yazılar ve eserlerin isimleri ve listesi.

Atatürk (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Atatürk gibi ulu bir insanın, tarih yaratmış bir büyük adamın hayatındaki olayları böyle dar bir çerçeve içine sığdırmak elbette ki imkansızdır. Bizler burada, Atatürk’ün ve büyük eserinin tam bir kronolojisine ancak temel olabilecek başlıca önemli olayların özetlenmiş bir listesini vermekle yetiniyoruz.

1881 – Selanik’te dünyaya geldi.
1893 – Kemal adını aldı.
1899 – (13 mart) İstanbul’da Harb Okuluna girdi.
1903 – Üstteğmen oldu.
1905 – (11 ocak) Kurmay Yüzbaşı olarak okulu bitirdi.
1905 – Şam’da 5. Ordu’ya tâyin edildi.
1906 – (Ekim) Şam’da «Vatan ve Hürriyet» Cemiyeti’ni kurdu.
1907 – (20 haziran) Önyüzbaşı oldu.
1907 – (Eylül) Makedonya’da 3. Ordu’ya tâyin edildi.
1909 – (13 nisan) Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a hareket etti.
1910 – Arnavutluk harekâtına katıldı.
1911 – (13 eylül) İstanbul’da Genel Kurmay’da vazife aldı
1911 – (Ekim) İtalyan Savaşı için Tobruk’a gitti. (27 kasım) Binbaşı oldu.
1912 – (9 ocak) Tobruk taarruzunu idare etti.
1912 – (24 kasım) Bolayır’da hareket şubesi müdürlüğüne tâyin edildi.
1914 – (1 mart) Bükreş, Belgrat, Çetine ataşemiliteri ve Yarbay oldu
1915 – (25 nisan) Kocaçimentepe’de düşman taarruzunu durdurdu.
1915 – (1 haziran) Albay oldu.
1915 – (8/9 ağustos) Anafartalar Grup Komutanlığına tâyin edildi.
1915 – (10 ağustos) Kalbinin üzerine isabet eden bir misketten saati sayesinde kurtuldu. Anafartalar’dan düşmanı geri püskürttü.
1915 – Edirne’de 16. Kor. Komutanlığına tâyin edildi.
1916 – (27 şubat) Edirne’den Diyarbakır cephesine hareket etti.
1916 – (1 nisan) General oldu.
1916 – (7 ağustos) Bitlis ve Muş’u kurtardı.
1917 – (Mart) 2. Ordu komutanlığına tâyin edildi.
1917 – (Temmuz) Halep’te toplanan 7. Ordu komutanlığına getirildi.
1917 – (5 eylül) 7. Ordu ile Suriye’ye gitti.
1917 – (15 aralık) Vahdettin‘le Almanya’ya gitti. 5 ocak 1918’de döndü.)
1918 – (7 ağustos) Nablus’taki ordunun başına geçti.
1918 – (26 ekim) Halep kuzeyindeki düşman taarruzunu durdurdu.
1918 – (31 ekim) Yıldırım Orduları Grup komutanlığına tâyin edildi.
1919 – (30 nisan) Karadeniz bölgesindeki Rum eşkiyayı tedibe ve 9. Ordu müfettişliğine tâyin edildi. (Bu vazifenin adı 15 hazirandan sonra 3. Ordu Müfettişliği olmuştur.)
1919 – (16 mayıs) «Bandırma» vapuru ile Samsun’a gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktı.
1919 – (21 haziran) Delegeleri Sivas Kongresi’ne çağırdı.
1919 – (8 temmuz) Askerlikten ve müfettişlikten istifa etti.
1919 – (23 temmuz) Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.
1919 – (4 eylül) Sivas Kongresi’ne başkan seçildi.
1919 – (12 eylül) Heyet-i Temsiliye başkanı oldu.
1919 – (7 kasım) Erzurum’dan milletvekili seçildi.
1919 – (27 aralık) Ankara’ya geldi.
1920 – (16 mart) İstanbul’un işgalini yabancı parlamentolar nezdinde protesto etti.
1920 – (19 mart) Türkiye yurtseverlerini Ankara’ya çağırdı.
1920 – Ankara’dan milletvekili seçildi.
1920 – (23 nisan) Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
1920 – (11 mayıs) İstanbul hükümeti tarafından idama mahkûm edildi.
1921 – (5 ağustos) Başkomutan oldu.
1921 — (12 ağustos) Polatlı’da Başkomutan sıfatı ile ordunun başına geçti.
1921 — (13 eylül) 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı’nı kazandı.
1921 — (19 eylül) Gazi ve Mareşal unvanını aldı.
1921 — (13 ekim) Kars Antlaşmasını yaptı.
1922 — (20 ağustos) Taarruz hazırlığı için Akşehir’e gitti.
1922 — (26 ağustos) Büyük Taarruzu idareye başladı.
1922 — (30 ağustos) Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
1922 — (1 eylül) «Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!» emrini verdi..
1922 – (10 eylül) İzmir’e girdi.
1922 – (Ekim) Halkın isteği üzerine Bursa’ya gitti.
1923 – (14 ocak) Annesi Zübeyde Hanım öldü.
1923 – (29 ocak) Latife Hanım’la evlendi.
1923 – (29 ekim) İlk Cumhurbaşkanı seçildi.
1925 – (5 ağustos) Latife Hanım’dan ayrıldı.
1925 – (24 ağustos) İlk defa şapka giydi.
1926 – (15 haziran) İzmir suikastı meydana çıktı.
1926 – (3 ekim) İlk heykeli dikildi. (Sarayburnu heykeli)
1927 – (1 temmuz) Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstanbul’a ilk defa geldi.
1927 – (4 temmuz) Askerlikten emekliye ayrıldı.
1927 – (15-20 ekim) Büyük Nutkunu okudu
1927 – (1 kasım) İkinci defa Cumhurbaşkanlığına seçildi.
1927 – (4 kasım) Ankara’da Etnografya Müzesi önüne heykeli dikildi.
1928 – (9 ağustos) Sarayburnu’nda Latin harflerinin kabulü hakkında tarihi nutkunu verdi
1928 – (29 ağustos) Dolmabahçe Sarayı’nda Türk dili ve yeni Türk harfleri hakkında görüşmek üzere memleketin bilginlerini topladı.
1928 – (3 kasım) Harf Devrimi’ni yaptı.
1931 – (15 nisan) Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.
1931 – (4 mayıs) 3. defa Cumhurbaşkanı seçildi.
1932 – (1 temmuz) Ankara’da Birinci Tarih Kongresi’ni topladı
1932 – (22 eylül) Dil Kurultayı toplantısına başkanlık etti.
1933 – (29 ekim) Meclis’te 10. Yıl Nutku’nu söyledi.
1934 – (24 kasım) Atatürk soyadını aldı
1935 – (1 mart) 4. defa Cumhurbaşkanı seçildi.
1937 – (6 ocak) Hatay işleriyle ilgili olarak Konya’ya gitti.
1937 – (11 mayıs) Çiftliklerini hazineye, bir kısım emlağını ise Ankara belediyesine bağışladı.
1937 – (16 ağustos) Trakya manevralarına gitti.
1938 – (19 mayıs) Güney illeri gezisine çıktı.
1938 – (14 haziran) Hasta olduğu için «Savarona» yatında istirahate çekildi.
1938 – (27 haziran) «Savarona» da çekilmiş son resimleri gazetelerde yayınlandı.
1938 – (15 eylül) Vasiyetnamesini hazırladı.
1938 – (29 ekim) Cumhuriyetin 15. yıl dönümünde Ankara’da bulunamadı, yazdığı mesaj okundu.
1938 – (8 ekim) Hastalığının arttığı bildirildi.
1938 – (10 kasım) Vefat etti.
1938 – (16 kasım) İstanbul’da tabutunu halk tavaf etti.
1938 – (19 kasım) Cenazesi İstanbul’dan ayrıldı.
1938 – (20 kasım) Cenazesi Ankara’ya vardı.
1938 – (21 kasım) Cenazesi Etnografya Müzesi’nde muvakkat kabre defnedildi.
1944 – (9 ekim) Anıtkabir’in temel atma töreni yapıldı.
1953 – (10 kasım) Atatürk’ün naaşı Etnografya Müzesi içerisindeki geçici kabrinden alınarak Anıtkabir‘e nakledildi.

Atatürk’ün Eserleri

 1. Atatürk’ün Bursa Nutku (5 Şubat 1933)
 2. Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku (29 Ekim 1933)
 3. Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi (20 Ekim 1927)
 4. Balıkesir Hutbesi (7 Şubat 1923)
 5. Bölüğün Muharebe Talimi (1912)
 6. Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910)
 7. Geometri (1937)
 8. Nutuk (1927)
 9. Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
 10. Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
 11. Takımın Muharebe Talimi (1908)
 12. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (1930)
 13. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)

Advertisement

2 yorum

Leave A Reply