Atatürk Nasıl Bir Türkiye Hayal Etti? Atatürk’ün özlediği Türkiye nasıldı?

0
Advertisement

Atatürk Türkiye Cumhuriyet’ini nasıl bir yere getirmeyi, nasıl bir Türkiye kurmayı hayal etti? Atatürk’ün özlediği Türkiye nasıldı?

Atatürk Nasıl Bir Türkiye Hayal Etti?

Atatürk Nasıl Bir Türkiye Hayal Etti?

Atatürk, unutulmayacak büyük işler yaptı. Yıkılmış, harabeye çevrilmiş topraklar üstünde sonsuza dek yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attı. Türkiye Cumhuriyeti, 15 yıl gibi kısa bir zaman içinde gelişti, büyüdü; dünyada saygınlık kazandı.

Atatürk, düşündüklerinin hepsini yapamadan öldü. O’nun amacı, Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktı. O düzeye çıkabilmek için birçok inkılâplar ve yenilikler yaptı. Bu inkılâpların ve yeniliklerin dayandığı temel ilkeler şunlardı :

 • Egemenlik ulusun olmalıdır.
 • Türkiye, boş inançlardan kurtarılmalıdır.
 • Çağdaş uygarlık, Türklüğün temeli olmalıdır.
 • Ulusal tarihimiz aydınlığa kavuşturulmalıdır.
 • Türkçe, yabancı dillerin baskısından kurtarılmalıdır.
 • Türk Ulusu, kendine yakışır bir kılık kıyafete kavuşturulmalıdır.
 • Kadınlar, toplumda kendilerine yakışır yeri almalı; erkeklerin sahip oldukları haklara kavuşturulmalıdır.
 • Yurtta barış, dünyada barış politikamızın temeli olmalıdır.
 • Türkiye bağımsız olmalı, hiçbir devletin peşinden sürüklenmemelidir.
 • Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız halk yararına devlet tarafından işletilmelidir.
 • Bilim, sanat ve teknik alanlarında Türkiye, dünya devletleri arasında gerekli yeri almalıdır.
 • Halkımız kısa zamanda yüzde yüz okur-yazar duruma getirilmelidir.
 • Köylü, ulusun efendisi olmalı; kalkınması için her türlü devlet yardımı yapılmalıdır.
 • İşçi emeğinin karşılığını almalı; kafa ve kol gücüyle sermaye gücü arasında adalete dayanan bir denge kurulmalıdır.
 • Ulusal bir ekonomi yaratılmalı; yabancıların yurdumuzu sömürmesi kesin olarak önlenmelidir.
 • Yurtta aç, işsiz, evsiz insan kalmamalı; herkes geleceğine güvenle bakmalıdır.
 • Topraksız köylüye toprak verilmelidir.
 • Bölgeler arasındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalı; devlet kalkınmada geri kalmış bölgelere öncelik tanımalıdır.
 • Türkiye, ezen ve ezilen insanların yaşadığı bir ülke değil, herkesin barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşadığı bir demokratik ülke olmalıdır.

O’NUN YAPAMADIKLARINI BİZ YAPACAĞIZ

Atatürk, «benim ölümlü vücudum bir gün toprak olacak, fakat Türkiye Cumhuriyeti dünya durdukça yaşayacaktır» demişti. Dediği gibi oldu, maddesel varlığı ile aramızdan ayrıldı. Kurduğu devlet, her gün biraz daha güçlenerek yaşıyor, yaşayacak.

O, yeni bir devlet kurmaya giriştiği zaman para yoktu, yetişmiş insan gücü yoktu. Üstelik Türk ulusu, Avrupa devletlerinden alınan Osmanlı borçlarını ödemek zorundaydı.

Advertisement

On beş yıl gibi kısa bir zaman içinde bütün bu yokluklar içinden onurlu bir Türkiye devleti doğdu. Atatürk bize, çalışıldığı zaman, neler yapılabileceğini gösterdi. Olmaz denilen işlerin nasıl olabileceğini kanıtlardı. Sadece Türk ulusuna değil, geri kalmış başka ülkelere de örnek oldu.

O’nu her yıl 10 Kasım’da anıyoruz, saygılar sunuyoruz. Ama bu yetmez. O’na sunulacak en büyük saygı, çalışmak, yarım bıraktığı işleri tamamlamaktır.


Leave A Reply