Atatürk’ün Eğitim ve Öğretim Hakkındaki Özlü Sözleri

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ve öğretim ile ilgili söylemiş olduğu sözler, görüşleri. Atatürk’ün eğitim hakkındaki sözleri.

Atatürk'ün Eğitim ve Öğretim Hakkındaki Özlü Sözleri

Advertisement

Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile çatışan ve tüm yabancı öğelerle savaşma gereği ve ulusal değerleri tam bir coşku ile, her karşıt düşünce önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu iyice öğretilmelidir.

Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk 1921, Eğitim, Okul, Çocuklar

Geleceğe hazırlanan yurt çocuklarına hiç bir güçlük karşısında boyun eğmemelerini, olanca güçleriyle bıkmadan ve yılmadan çalışmalarını ve okumakta olan çocuklarımızın ana babalarına da yavrularının öğrenimlerini bitirmeleri için ellerinden geleni esirgememelerini öğütlerim.

Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk 1921, Eğitim, Okul, Çocuklar

Milli eğitim alanında ne pahasına olursa olsun tam bir başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yolla olur.

Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk 1922, Eğitim, Okul, Çocuklar, Başarı

Milli eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse, geri gidiyor demektir.

Advertisement
Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk 1922, Eğitim, Okul, Çocuklar

Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.

Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk, Eğitim, Okul, Çocuklar

Herkesin kendine göre bir zevki vardır: Kimi bahçe ile uğraşmak; güzel çiçekler yetiştirmek ister, kimi de adam yetiştirmekten hoşlanır.

Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk, Eğitim, Okul, Çocuklar, Öğretmen

İlköğretimin yayılması için, sade ve kullanışlı önlemler almak zorundayız. İlköğretimde amacımız, bunun genel olmasını bir an önce gençleştirmektir. Bu sonuca varmak, ancak aralıksız önlem almakla ve bunları sistemli uygulamakla sağlanır. Ulusumuzun başlıca işi olarak, bu konuda direnmeyi gerekli görüyorum.

Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk, Eğitim, Okul, Çocuklar

Eğitim işlerinde kesinlikle zafer kazanmış olmak gerekir. Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur. Bu zaferin kazanılması için hepimizin tek bir can, tek bir düşünce olarak temelli bir program üzerinde çalışması gerekir. Bence bu programın temel noktaları ikidir:

1. Eğitim, toplumsal yaşamımızın gereklerine uymalıdır.
2. Eğitim, çağın gereklerine uymalıdır.

Resimli Sözler, M. Kemal Atatürk 1922, Eğitim, Okul, Çocuklar, Zafer

Advertisement


Leave A Reply