B ile Hayvan, B Harfiyle Başlayan Hayvanlar İsimleri, Listesi ve Özellikleri

12

Baş harfi B olan hayvanların isimleri listesi ve özellikleri, resimleri. B harfi ile başlayan hayvanlar nelerdir, hakkında bilgi.

B harfiyle hayvanlar

Arka resim kaynak: pixabay.com

B Harfiyle Başlayan Hayvanlar

Aşağıdaki tabloda B harfi ile başlayan bir çok farklı hayvan türüne ait liste bulunmaktadır. Aşağıdaki listeyi dilerseniz okuldaki çalışmalarınızda, bulmaca çözerken ya da İsim-Şehir-Hayvan oyununu oynarken kullanabilirsiniz. B harfi ile başlayan hayvanlar.

B ile Hayvan Listesi

 1. Babun
 2. Bağırtlak
 3. Bahri Kuşu (Büyük Tepeli Batağan)
 4. Bakteri
 5. Bal Karıncası
 6. Balaban
 7. Balık
 8. Balık Kartalı
 9. Balıkçıl Kuşu
 10. Balon Balığı
 11. Balina
 12. Bandikut
 13. Bardo
 14. Bataklık Kırlangıcı
 15. Baykuş
 16. Beşik Kuşu
 17. Benekli Ağaç Monitörü
 18. Bıldırcın
 19. Bit
 20. Bizon
 21. Boa Yılanı
 22. Bok Böceği
 23. Boz Ayı
 24. Boğa
 25. Böcek
 26. Bufalo
 27. Bukalemun

BABUN

Babun maymunu

Kaynak: pixabay.com

Babun; Uzunkuyruklumaymungillerden Afrika’da yaşayan bir tür maymundur. Çoğu Büyük Sahra’nın güneyindeki kayalık alanlarda yaşar. En belirgin özellikleri köpeğe benzeyen yüzleridir. Ön ve arka ayakları eşit uzunlukta olup yerde hareket etmelerine uygundur. Topluluk halinde yaşarlar ve sürüdeki maymun sayısı bazen 1OO’ü aşar. DEVAMI

BAHRİ KUŞU

Bahri Kuşu (Büyük Tepeli Batağan)

Detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

BAĞIRTLAK

bağırtlak

Kaynak: upload.wikimedia.org

Bağırtlak Ördeği; Ördekgillerden, bitkisi bol olan durgun ya da akarsularda yaşayan göçmen kuştur; bıldırcın ördeği denir. Avrupa’nın kuzeyinden Akdeniz kıyılarına kadar olan bölgede yaşar. Türkiye’de şubattan eylül ayına kadar bulunur. Başı, boynu ve göğsü kahverengi, karnı beyazdır. Kanatları yeşil olup beyaz bir bantla kuşatılmıştır. DEVAMI

BAKTERİ

bakteri

Kaynak: pixabay.com

Bakteriler; Gözle görülemeyen, ancak mikroskopla saptanabilen yararlı ve zararlı işlevleri olan tekhücreli canlılardır. Zararları bir insanı ya da hayvanı öldürebilecek boyutlara varabilen bu canlıların günümüzde değerlendirilmekte olan birtakım yararlı işlevleri de vardır. Doğadaki varlıkları, ilk kez 17. yüzyılın başlarında Antony van Leeuwenhock’un mikroskobu keşfetmesiyle saptandı; bilim adamları tarafından incelenmesi oldukça uzun zaman sonra gerçekleşti. DEVAMI

BAL KARINCASI

bal karıncası

Kaynak: upload.wikimedia.org

Bal Karıncası; başka böceklerin sindirim artığı olan tatlı sıvıyla beslenen pek çok karınca türünün ortak adıdır. Bal karıncaları, özellikle yaprak bitlerinin ve koşnillerin sindirim sırasında yan ürün olarak salgıladıkları tatlı sıvıyı depolamak için geliştirdikleri çok ilginç bir yöntemle tanınır. DEVAMI

BALABAN

balaban

Kaynak: pixabay.com

Balaban Kuşu; Balıkçıgiller familyasından bir kuş türüdür. Tüm Avrupa, Asya ve Güney Afrika’da yaşayan bir gece kuşudur. Uzunluğu 72-76 cm’dk. Tüyleri çoğunlukla pas renginde ve kahverengimsi sarı, canlı renkte çizgili ve lekelidir. Başının üst kesimi siyah, gırtlağı beyazdır. Sarı gözleri, boynuz sarısı gagası ve sarı bilekli yeşil bacakları vardır. DEVAMI

BALIK

Alabalık

Kaynak: pixabay.com

Balıklar; Omurgalıların suda yaşayan, solungaçlarıyla soluyan ve yüzgeçleriyle yüzen hayvanları içeren sınıfıdır. 30 binen çok türü bulunan balıkların büyük bir bölümü denizlerde yaşar; ırmaklar ve göllerde yaşayan türleri de vardır. Balıklar yapı ve yaşama biçimleri bakımından önemli değişiklikler gösterirler. DEVAMI

BALIK KARTALI

osprey balık kartalı

Kaynak: pixabay.com

Balık Kartalı; (Lat. Pandion holiaetus). Kartalların, Balıkkartalgiller familyasından yırtıcı kuş türüdür. Akdeniz kıyıları ve adalarında, Avrasya’ da, Avustralya’da, Güney Amerika’da su kenarlarında yaşar. Avrupa’da yaz kuşu olarak bulunur. Uzunluğu 51-58 cm, kanat açıklığı 150 cm’dir. Balıkla beslenir. DEVAMI

BALIKÇIL KUŞU

balıkçıl

Kaynak: pixabay.com

Balıkçıl; Balıkçıgillerden uzun bacaklı ve uzun boyunlu birçok su kuşunun ortak adıdır. Gagası, suda yaşayan hayvanları yakalamaya uygun bir biçimde, uzun ve sivridir. Parmaklarının arasında perde yoktur; ancak birbirlerinden ayrık duran bu uzun parmakların yardımıyla bataklık yüzeylerde çamura batmadan kolayca yürüyebilir. DEVAMI

BALON BALIĞI

balon balığı

Kaynak: pixabay.com

Balon balığı, Tetraodontidae familyasından 90 kadar balık türünün ortak adı. Ürkütüldüklerinde havayı ya da suyu içlerine çekerek balon gibi şişebildikleri için bu adla anılan balon balıkları, dünyanın bütün sıcak ya da ılıman bölgelerinde, genellikle denizlerde yaşar; hafif tuzlu ya da tatlı sularda yaşayan türleri de bilinmektedir. DEVAMI

BALİNA

gagali balina

Kaynak: pxhere.com

Balinaların uzunluğu 1,3 m (musur) ile 30 m (mavi balina) arasında değişir; ağırlıkları da 45 kg’den başlayıp 150 tona kadar çıkar. Baş bölümünde kalın olan gövde, kuyruğa doğru gittikçe incelir. Arkada ayak benzeri uzantılar bulunmamakla birlikte, iç yapıda körelmiş ayak kalıntılarının izine rastlanır. Yatay biçimde sonlanan kuyruğun aşağı yukarı hareketi hayvanın ileriye doğru yol almasını sağlarken, palete benzeyen yassı uzantılar da (yüzme ayakları) dengeye ve yönlenmeye yardımcı olur. DEVAMI

BANDİKUT

bandikut

Kaynak: upload.wikimedia.org

Bandikut, Marsupialia (keseliler) üsttakımının (ya da takımının) Peramelidae familyasını oluşturan, Avustralya’ya özgü 22 keseli memeli türünün ortak adıdır. Bandikutların uzunluğu, 10-30 cm’lik, seyrek tüylü kuyruklarıyla birlikte 30-80 cm arasında değişir. Gövdeleri tıknaz ve gür tüylü, burunları sivri, dişleri ince ve keskin, arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur.Arka ayaklarındaki parmaklardan ikisi birleşmiştir. Ağzı arkaya doğru açılan keselerinin içinde 6-10 arası meme bulunur. Birçok türü, 12-15 gün süren bir gebelik döneminden sonra genellikle bir batında en az iki, en çok altı yavru doğurur. DEVAMI

BARDO

bardo

Kaynak: upload.wikimedia.org

Bardo, halk dilindeki adıyla katır erkek eşek ile dişi atın (kısrak) çiftleşmesiyle meydana gelir. Çoğu kez de kısır olan melez hayvandır. Erkek at (aygır) ile dişi eşek çiftleşirse bardo veya ester denen, at görünümünde ama eşek iriliğinde bir melez ortaya çıkar.

BATAKLIK KIRLANGICI

bataklık kırlangıcı

Kaynak: upload.wikimedia.org

Bataklık Kırlangıcı; sekiz kuş türünün ortak adıdır. 20-25 cm uzunluğundaki bataklık kırlangıçlarının rengi boz-kahverengi, kuyruksokumları ak, kuyrukları çatallı, kanatları uzun ve sivridir. Gövdelerinin biçimi ve uçuşları kırlangıcı andırdığı için bu adla anılan bataklık kırlangıçları Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya’da yaşar, göllerin ve akarsuların üstünde uçarak, alacakaranlıkta avladıkları böceklerle beslenirler. Koloniler halinde yaşayan bu kuşlar yuvalarını yere, çoğu kez de toynaklı otçul memelilerin toynak izleri içine yapar. DEVAMI

BAYKUŞ

Peçeli Baykuş

Kaynak: pixabay.com

Baykuş; büyük, yırtıcı bir gece kuşudur. Kanatlarının yumuşak tüylü olması nedeniyle sessizce uçabilen baykuşların gözleri de öteki kuşların çoğundan değişik olarak çok kısa mesafeleri bile görebilecek bir biçimde yüzün tam önünde yerleşmiştir. Kısa, çengel gibi kıvrık, çok keskin ve güçlü olan gaga, tüyleri arasına yarı yarıya gizlenmiştir. Baykuşların ortak özelliklerinden belirgin olanlar; göz çevresinde yer alan, kısa sert tüylerden oluşmuş yarım daire biçimindeki halkalar ve başlarının üst kesiminde yer alan ve kulağı andıran sorguçlardır. DEVAMI

Benekli Ağaç Monitörü

Benekli Ağaç Monitörü

Benekli Ağaç Monitörü

BEŞİK KUŞU

beşik kuşu

Kaynak: pixabay.com

Beş türü bilinir. Avusturya ve Yeni Gine’de ağaçlık yerlerde yaşayan bu kuşların ortak özelliği, çiftleşme zamanında kurdukları yapılardır. “Beşik”, “çardak” ya da “süs kulübesi” olarak adlandırılan ve erkek kuşun dişiyi çekmek için yaptığı, bazen uzun tüneller biçimini alan bu yapılar, yuva olarak kullanılmaz. Çiftleşme zamanı geldiğinde erkek beşik kuşu, çevreden topladığı midye kabukları, çakıl taşları, renkli kuş tüyleri vb ile süslediği bir çardak kurar. Sonra büyük bir gürültüyle dişiyi çağırır. Dişi beşik kuşu bu yapıyı kullanmaz; yakınında yeni bir yuva hazırlar ve kuluçkaya orada yatar. DEVAMI

BILDIRCIN

bıldırcın

Kaynak: pixabay.com

Tavukgiller takımının sülünler familyasından eti oldukça rağbet gören, göç eden bir kuştur. Boyu 15 cm. uzunluğundadır. Sırtı kahverengidir, karnına doğru pasrengi ve kreme yakın açılır. Gözlerinin etrafında beyaz renkli halkalar bulunur. Kanat tüylerinde siyahımsı kahverengi zemin üzerine kırmızı kirli sarı, enine lekeler vardır. DEVAMI

BİT

bit

Kaynak: upload.wikimedia.org

Alttan ve üstten basık halde, toplu iğne başı büyüklüğünde hayvanlardır. Başları çok ufak, karın bölgeleri ise diğer bölgelerine nisbeten çok büyüktür. Küçük kısa ve güçlü 6 adet ayağı vardır, kanatları yoktur. Hareketleri çok ağır ve hantaldır. Bit yaşamını ve beslenmesini sürdürmek için mutlaka bir konakçı seçer. Konağı olmadığı zamanlarda 3 gün boyunca yaşamlarını sürdürebilirler. asalak halinde yani bir konakçı üzerinde ise 1 ay kadar bulunurlar

BİZON

bizon

Kaynak: pixabay.com

Boynuzlugillerden geviş getiren memeli cinsidir. Oldukça iri bir hayvan olup, kısa boynuzlu ve hörgüçlüdür. Bir zamanlar Avrupa ve Amerika’da çok yaygın olan bizon, günümüzde, yasaların koruması altında, doğal parklar ve hayvanat bahçelerinde yaşayan ufak gruplar halinde kalmıştır. Bugün Avrupa’ da yaşamakta olan bizonun, tarih öncesi türü “Bison priscus”tan türediği sanılmaktadır. DEVAMI

BOA YILANI

boa yılanı

Kaynak: pixabay.com

Boagillerden Afrika, Hindistan, Antiller ve Güney Amerika’nın tropik yağmur ormanlarında yaşayan zehirsiz yılan cinsidir. Besinini, sarılıp boğarak öldürdükten sonra ezip bir bütün olarak yuttuğu küçük memeliler oluşturur. Başı üçgen biçiminde ve yassıdır. Çatallı bir dili, alt ve üst çenesinde diş bulunan esnek bir ağzı vardır. Büyük bir yılan olmakla birlikte akrabaları olan piton ve anakondadan daha küçüktür. Gövdesi insan kolu kalınlığındadır. Boyu 3-6 m arasında değişir. DEVAMI

BOK BÖCEĞİ

bok böceği

Kaynak: pixabay.com

Kınkanatlılardan gübrelik, abdesthane çukuru, lağım gibi yerlerde yaşamayı seven bir böcektir. Dişileri yumurtalarını hap biçimindeki gübre kümecikleri içine bıraktıktan sonra arka bacakları ile yuvarlayarak toprağa gömerler. Bok böcekleri bütün yeryüzüne yayılmış olup en büyükleri ve en parlakları tropik bölgelerde yaşamaktadır. DEVAMI

BOZ AYI

Boz Ayı

Kaynak: pixabay.com

Boz ayı ya da bozayı (Ursus arctos), ayıgiller (Ursidae) familyasından Avrasya’nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika’da yaşayan bir ayı türüdür. Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir ve boyut açısından tek rakibi ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısıdır. Boz ayının ana dağılım alanı Rusya’nın bazı bölümleri, Orta Asya, Çin, Kanada, ABD, İskandinavya, özellikle Romanya olmak üzere Karpatlar, Anadolu ve Kafkaslar’dır. Boz ayı bazı Avrupa ülkelerinde ulusal sembol olarak kabul edilmiştir.

BOĞA

boğa

Kaynak: pixabay.com

Çiftparmaklıların boynuzlugiller familyasından bir memeli türü olan sığırın erkeğidir. İğdiş edilmiş erkek sığır ise öküz adını alır. 200 cm boyunda 130-160 cm yüksekliğinde 500-1.500 kg ağırlığında olurlar. Başta bulunan içi boş boynuzları savunma ve saldırı aracı olarak kullanır. Sığır yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olduğundan, boğalar özel bir dikkatle seçilir ve yetiştirilir. Boğalar 1-1.5 yaşından 10-12 yaşına kadar damızlık olarak kullanılır. DEVAMI

BÖCEK

bok böceği

Kaynak: pixabay.com

Böcekler; (Lat. insecto). Eklembacaklılar daimin gerçek Eklembacaklılar altdalının bir sınıfıdır. Tanımlanan türlerin sayısı yaklaşık 686 bindir. Dünyadaki toplam böcek nüfusunun birkaç yüz milyon kere milyon olduğu sanılır. Vücutları; baş, karın ve gövde olmak üzere üç bölümden oluşur. Başta bir çift ağız parçaları, petek gözler; gövdede üç çift bacak ve iki çift kanat bulunur. İlkel türlerde kanatlar ikincil olarak kaybolmuştur. DEVAMI

BUFALO

buffalo

Kaynak: pixabay.com

Bufalolar, kuvvetleri ve cesur yerleşimleriyle bilinen büyük yabani boğalardır. Tüm türlerdeki boynuzların yapısı farklıdır. Afrika mandalarında, nispeten kısadırlar, yanlara doğru büyürler ve bir yayda dik olarak kıvrılırlar, boynuzların tabanı kalınlaşır ve alnına bir kask oluşturur. Hint manda boynuzları çok uzundur. Kenarlara ve arkaya yönlendirilmiş, biraz düzleştirilmiş ve hilal şeklinde bir şekle sahiptir. Boynuzlarında kısa bir yapı vardır ve arkaya doğru yönlenir.

BUKALEMUN

bukalemun

Kaynak: pixabay.com

Pullusürüngenlerin Bukalemungiller familyasından Kertenkeleler takımının alt sınıfından bir kara sürüngen cinsidir. Vücudu silindir biçiminde olup iki yanda basıktır. Uzunluğu 20-30 cm’dir. Başı üçgen biçimindedir. Uzun ve sarılmaya yarayan kuyruğu vardır. Büyük olan gözlerinin birbirinden bağımsız değişik yönlere bakabilmesi, avını aramada etkili bir özellik sağlar. Dili uzun ve hareketli olup geniş ucu avın ya da böceklerin yapışmasını sağlayacak kıvamlı bir salgıyla kaplıdır. Derisi üzerinde renksiz hücrelerle birlikte siyah, sarı ve kırmızı pigment hücreler vardır. Hayvanın korku, kızgınlık, sağlık durumuna ve ısı, ışık gibi dış uyarılara göre derinin kasılması ya da gevşemesi deride renk değişikliğine neden olur. DEVAMI


12 yorum

Leave A Reply