Gezmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Gezmek Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında gezmek geçen deyimler nelerdir? Gezmek hakkında, gezi yolculuk konulu deyimler ve anlamları, açıklamaları

Gezmek İle İlgili Deyimler

Gezmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***arkasında dolaşmak (gezmek)
  bir işi yaptırmak için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğradığı yerlere giderek görüşme fırsatı aramak.
 • ***(bir yeri) adım adım gezmek
  her yerini dolaşıp görmek.
 • ***(birinin) peşinde dolaşmak (gezmek)
  bir amaçla birisini izlemek: Tarlayı satın almak için peşinde dolaşıyor.
 • ***boş gezenin boş kalfası
  işsiz güçsüz dolaşan (kimse): Oraya daha çok boş gezenin boş kalfası emekliler ya da ağırbaşlı orta yaşlılar giderdi. -H. Taner.
***boş gezmek (gezinmek)
işsiz güçsüz dolaşmak: On gün boş mu gezdin? -Ö. Seyfettin.
 • ***boşta gezmek
  işsiz olmak: Huriye Hanım, kızının bu boşta gezer oğlana vardığı zaman … -B. Felek.
 • ***dillerde dolaşmak (gezmek)
  her yerde kendisinden söz edilmek: Hangi hanım, dillerde gezen aşk maceralarından dolayı mevkisinden düşüyor? -H. C. Yalçın.
 • ***doktor doktor gezmek (dolaşmak)
  tedavide çabuk ve kesin sonuç almak ümidiyle birçok doktora başvurmak Çare bulunsun diye az mı ebe kapısı çaldılar, doktor doktor gezdiler? -A. İlhan.
 • ***dünür gezmek
  evlenecek erkek için kız aramaya çıkmak.
 • ***elden ele dolaşmak (gezmek)
  iyi nitelikleri dolayısıyla çok ilgi görmek, çok beğenilmek: Gönülden Sesler, Meşrutiyet gençliğinin elden ele dolaşan kitabı idi. -Y. Z. Ortaç.
 • ***elini kolunu sallaya sallaya gezmek
  1) ortada görünmemesi gereken kimse pervasızca dolaşmak;
  2) pervasızca, kimseden çekinmeden dolaşmak: Bütün memleketi, elimi kolumu sallayarak serbest ve rahat dolaşmaya başlamıştım. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***ellerde gezmek
  1) elden ele dolaşmak;
  2) mec. el üstünde tutulmak, saygı ve sevgi görmek.
 • ***ev ev dolaşmak (gezmek)
  her eve uğrayarak dolaşmak.
 • ***gemi gezmek
  den. dış etkiler yüzünden gemi rota çizgisinden ayrılıp sancak veya iskele yönüne ilerlemek.
 • ***geze almak
  hedefe doğrultmak: Bağ hendeğine sinip tüfeği geze aldım. -M. Ş. Esendal.
 • ***gezip tozmak
  eğlenmek amacıyla çokça gezmek: Seher hep Bayram’ın sinirine dokunanlarla gezip tozdu. -S. F. Abasıyanık.
 • ***geziye çıkmak
  uzak yerleri dolaşmak.
***gönül gezdirmek
hlk. seçmek için aklından birçok şey geçirmek.
 • ***göz gezdirmek
  1) derinlemesine incelemeden okumak: Masanın üstünde bir başka gazete var. Biraz evvel ona göz gezdirdiğim zaman birbiri ardı sıra üç havadis görmüştüm. -R. N. Güntekin.
  2) bir yeri, bir şeyi çabucak incelemek.
 • ***kapı kapı dolaşmak (gezmek)
  1) ev ev gezmek;
  2) bir yerlere sürekli girip çıkmak: Elbette öyle ama sen böyle panik hâlinde kapı kapı dolaşırsan, teşkilatta muhalefet var sanıp gerçekten de bir temizliğe başlayabilirler. -A. Ümit.
  3) iş aramak için her yere başvurmak.
 • ***karakol gezmek
  huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla dolaşmak, devriye gezmek.
 • ***karda yürüyüp (gezip) izini belli etmemek
  kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmek: Karda yürüyüp izini belli etmemek, cümlesiyle tarif edilen bu sinsilik, hedefine asla varamayan adi bir hiledir. -P. Safa.
 • ***kelle koltukta gezmek
  gözünü budaktan esirgememek.
 • ***kenar gezmek
  bir şeyden uzaklaşmış olmak: Kenar gezme dolan yâr gel içeri / Bize mihman olan yâr gel içeri -Halk türküsü.
 • ***kol gezmek
  1) güvenlik amacıyla dolaşmak: Bunlar şehir subaşısının adamları, dizdarlardı. Kol geziyorlardı. -Ö. Seyfettin.
  2) dolaşmak: İnsanı üşütmeyen, ılık gezginci bir yağmur bulutu ağır ağır kol geziyordu -T. Dursun K.
  3) mec. kötü durum ve davranışlar çokça olmak: Bazı ülkelerde sansürün kol gezdiği görülüyor. -A. Kabaklı.
 • ***kucaktan kucağa dolaşmak (gezmek)
  kadın, pek çok kişiyle yasal olmayan ilişkide bulunmak.
 • ***ne arar (onda … ne gezer)
  onda yoktur: Onda para ne arar!
 • ***ne gezer
  bulunmaz, yoktur: Kâr mı, ne gezer efendim? Hatta ziyanına satıyordu. -Halikarnas Balıkçısı.
 • ***orası senin, burası benim dolaşmak (gezmek)
  durmadan gezip dolaşmak.
 • ***salma gezmek (dolaşmak)
  başıboş hayvan gibi dolaşmak: Ne olacak çobansız köyde kurtlar boş oturacak değil ya işte böyle salma dolaşırlar. -R. Akyavaş.
 • ***saya gezmek
  köy çocukları ramazanda veya özel günlerde çeşitli tekerlemeler söyleyip kapı kapı dolaşarak ufak tefek yiyecek toplamak.
 • ***tebdil gezmek
  1) tanınmamak için kılık değiştirerek gezmek;
  2) mec. değişik görüntüde olmak: Anlayana sivrisinek saz düşüncesine dayanan ve tebdil gezen bir şiir yaygınlaştı. -S. Hilav.

“Fink Atmak”

Keyfince eğlenip gezip dolaşmak

Fink Atmak Anlamı – İle İlgili Cümleler

 • ***Kız yazın çalışmak yerine plajlarda fink atıyordu.
 • ***Alışveriş merkezlerinde fink atacağına biraz para biriktirmeye çalış.
 • ***Evin kedisi ölünce fareler fink atmaya başladı.
 • ***Bırak Bodrumlarda fink atsın, ben onu kışın göreceğim.
 • ***Bütün yıl sokaklarda fink atıp ders çalışmadığın için sınavı kazanamadın.
 • ***Paris sokaklarında tüm hafta sonu fink atıp alışveriş yaptık.
 • ***Tüm gün uyuyor, geceleri ise barlarda fink atıyordu.
 • ***Sokaklarda o kadar çok fink atıyor ki mahallenin hakkında dedikodu yapmasına şaşmamak gerekir.
 • ***Milli piyangodan çıkan parayla tatil mekanlarında fink attı.
 • ***Senin yumuşak davranışların yüzünden çocuklar etrafta fink atıyorlar.
 • *** Bütün yıl sokaklarda fink atarsan üniversite sınavında kazanmayı nasıl başaracaksın.


Leave A Reply