Göz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Göz Geçen

17
Advertisement

İçinde göz kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin anlamları. Göz ile ilgili, göz hakkında atasözleri, açıklamaları.

Göz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Göz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
  çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.
 • *aç gözünü, açarlar gözünü
  yaptığın işlerde uyanık davranmazsan çok kötü durumlarla karşılaşır, gözünü dört açmak zorunda kalırsın.
 • *aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır
  yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.
 • *aç tokun gözüne bakmakla doymaz
  yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.
 • *açın gözü ekmek teknesinde olur
  kişinin tek düşüncesi, yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir.
 • *açın karnı doyar, gözü doymaz
  tutkulu olduğu konuda insan doyumsuzdur, yetinmek bilmez.
 • *açtı ağzını, yumdu gözünü
  öfkelenerek veya kızarak ağır sözler söyledi.
 • *ağanın gözü ata tımardır
  iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.
 • *ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder
  ana babalar çocuklarına, mal sahipleri de mallarına iyi bakarlarsa iyi sonuçlar alınır.
 • *ağanın gözü, yiğidin sözü
  çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir.
 • *ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.
 • *ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  kendini acındıranlardan kork.
 • *ağlayıp da gözden mi olayım?
  meseleyi büyütüp sıkıntıya girmek gereksiz.
 • *ağrılardan göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
  herkesi en çok ilgilendiren kendi derdidir.
 • *ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur
  bir kişinin tutum ve davranışları, o kişide birtakım eksiklikler bulunduğunu gösterir.
 • *ağzını açacağına gözünü aç
  dikkatli ol, uyanık ol.
 • *akıl (göz) var, izan (mantık, yakın) var
  1) herhangi bir şey bilgiye ve mantığa dayalı olarak yapılmalıdır; 2) her şey ortadadır.
 • *alakargada alacağım olsun, alamazsam gözümü oysun
  borçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.
Devamı
 • *Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
  Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.
 • *arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar
  yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.
 • *artık mal göz çıkarmaz
  ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.
 • *aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.
 • *âşığın gözü kördür
  kendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez.
 • *azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
  ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.
 • *bakan göze bağ (yasak) olmaz
  herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez.
 • *bekâr gözü, kör gözü
  bekâr erkek, evlenme istek ve heyecanı içinde olduğundan alacağı kızın kusurlarını göremez.
 • *besle kargayı, oysun gözünü
  elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.
 • *bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
  bir başa bir göz ne kadar gerekli ise bir anneye bir kız da o denli gereklidir.
 • *bir başa bir göz yeter
  azla yetinmek gerekir.
 • *bir göz ağlarken öbür göz gülmez
  keder veya sıkıntı varken dostlar, akrabalar eğlenmemelidir.
 • *caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur
  kendisini yetiştiren kimsenin malına hıyanet eden, el uzatan kimse cezasını bulur.
 • *civcivde gözün, et yemeye yüzün olsun
  kişi, karşılık beklediği işten istediğini alabilmek için gereken harcamaları yapmalıdır.
 • *çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden deve denli soğuk girer
  1) soğuk küçücük bir delikten bile girebilir ve rahatsızlık verebilir; 2) bazı küçük olaylar büyük olaylara yol açabilir.
 • *devletli gözü perdeli olur
  zengin, işi yolunda kimse yoksulların hâlinden anlamaz.
 • *dört göz bir evlat için
  anne ve babanın bütün emek ve didinmesi evlat içindir.
 • *durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
  uzun süre bekledi ancak sonunda isteğini elde etti.
Devamı
 • *el için ağlayan gözden olur
  başkası için yapılacak fedakârlığın bir sınırı vardır.
 • *el terazi, göz mizan
  elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.
 • *ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma
  insan hiçbir şeyi incelemeden, gözü kapalı biçimde almamalıdır.
 • *esirgenen (sakınan) göze çöp batar
  üzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar.
 • *fazla mal göz çıkarmaz
  ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.
 • *gece gözü, kör gözü
  geceleyin iyi iş yapılamaz.
 • *göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar
  yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.
 • *gören gözün hakkı vardır
  yiyecek veya imrenilecek bir şeyi görene o şeyden vermek gerekir.
 • *göz gördüğünü (ağız yediğini) ister
  kişi, her zaman gördüğü, (yemeye) alıştığı güzel şeyleri arzular.
 • *göz görmeyince gönül katlanır
  yakınımızda bulunmayanların özlemine, acısına daha kolay dayanabiliriz.
 • *göz görür, gönül ister (çeker)
  kişi, görmediği şeyi istemez; görüp beğendiği şeye karşı istek duyar.
 • *göz görür, gönül katlanır
  kişi, sevdiği bir kimsenin uzak yere gitmesi durumunda onunla görüşmekten umudunu keser, ayrılığa katlanır.
 • *göz terazi, el mizan
  elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.
 • *gözden ırak olan gönülden de ırak olur
  ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır.
 • *göze yasak olmaz
  bir kimseye veya nesneye bakılmasını kimse önleyemez.
 • *gözlüye gizli yoktur
  görmesini bilen kişiden hiçbir şey gizlenemez.
 • *gözü göz değil
  iyi insan olmadığı bakışından belli oluyor.
 • *horoz ölür, gözü çöplükte kalır
  yaşanılmış, alışılmış, erişilmiş bir durum veya makam yitirildikten sonra, göz o durum veya makamda kalır.
Devamı
 • *imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz
  bir şey alınması imkânı olmayan yerden, bir şeyler vermesini beklemek boştur.
 • *kaş ile göz gerisi söz
  güzellik, her şeyden önce kaş ve göz güzelliğidir, vücudun başka yerlerinin güzel olması önemli değildir.
 • *keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden su içer
  değersiz kişiler kendilerini değerli ve en güzel şeye layık görürler.
 • *kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
  bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.
 • *kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur
  bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.
 • *körler memleketinde tek gözlü kraldır
  hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer.
 • *körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • *körün istediği bir göz, iki olursa ne söz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • *körün istediği iki göz, biri ela biri boz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • *körün yanına varırsan, sen de bir gözünü kapa
  birtakım eksiklikleri bulunan bir kimsenin yanında ona eksikliğini sezdirip onu mutsuz edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • *kul kullanan, bir gözünü kör, bir kulağını sağır etmeli
  işçi çalıştıran kimse, işin aksamaması için işçinin yaptığı yanlışları her zaman görmemeli, söylediği uygunsuz sözleri işitmemelidir.
Devamı
 • *lodosun gözü yaşlı olur
  lodos genellikle yağmur getirir.
 • *oduncunun gözü omçada
  herkes işine yarayan şeyi elde etmeye çalışır.
 • *oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede
  herkes işine yarayan şeyi elde etmeye çalışır.
 • *sakınılan göze çöp batar
  üzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar.
 • *tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır
  kirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz.
 • *vardığın yer körse, sen de bir gözünü kapa
  girdiğin çevrede rahat etmek istiyorsan sana ters gelse bile çevrene uyum sağlamasın.
 • *ver yiyeyim, ört uyuyayım; gözle, canım çıkmasın
  başkalarının sırtından geçinmeye alışmış kişi en hayati sorunlarının bile çözümünde kendisine hizmet edecek birini arar.


17 yorum

 1. Çoooooooooooooooooooooooooooookkkkk işime yaradı. Saolun varolun . iyiki varsın nkfu ( ve site sahipleri ) ♥♥♥❇❇❇▪

Leave A Reply