İspirto Nedir?

0

İspirto nedir? ispirtonun formülü ve ispirtonun kullanım alanları nelerdir. İspirto kimyasal özellikleri ve formülü hakkında bilgi. İspirto nasıl elde edilir.

İspirtoEtil alkolün ya da etanolün halk dilindeki adı. Formülü: C2H2OH. 78,1 ve 78,4°C’de kaynar. Piyasada renkli ve saf olmak üzere iki türü bulunur. Evlerde temizlik işlerinde eskiden yaygın bir şekilde kullanılırdı. İspirto isminin kökeni İtalyancadır. İtalyanca spirito kelimesinden Türkçemize geçmiştir. Genel olarak mor eflatun rengi bulunmaktadır. Eskisi kadar rağbet görmediğinden her yerde satışı yoktur.

Advertisement

İspirtonun İngilizce karşılığı ise “Denaturated Alcohol” dür.

Üretimin büyük bölümü çeşitli oranlarda alkollü içecek yapımında kullanılır. İçilemeyen nitelikte olanı endüstride çözücü olarak asetaldehit, asetik asit ve öteki organik maddelerin (eter, aseton, sirke) yapımında ham madde olarak kullanılır. Ayrıca losyon, kolonya ve tıbbi toniklerin yapımında yararlanılır.

Renkli olanı yakıt olarak piyasaya sunulunur. İspirto ya mayalanma ya da kimyasal yolla yapay olarak üretilir. Şekerpancarı, patates ve tahıllar gibi karbonhidrat içeren maddeler mayalanabilecek şeker haline dönüştürülür ve ispirto (etil alkol) elde edilir. Kimyasal yolla yapay olarak ise petrolün kraking ürünlerinden olan etilenden elde edilir. Etilen sülfürük asitle reaksiyona sokularak bir dizi işlem sonucu ispirto oluşur.

Mayalanma yoluyla elde edilen ispirto saf değildir % 95.6’lıktır, oysa saf ispirto % 99.9’dur. İçinde % 4.4 oranda su bulunan % 95.6’lık ispirto (kaynama noktası 78.1°C olduğundan) ancak su giderici maddelerin (kalsiyum oksit, alüminyum oksit gibi) kullanımıyla damıtmaya uygun hale getirilir ve saf ispirto elde edilir.

Advertisement


Leave A Reply