Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü İle İlgili Yazı

0
Advertisement

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı hangi amaçla ve ne zaman kurulmuştur? Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü önemi, hakkında yazı.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü İle İlgili Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin, toplum ve kişilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini karşılayacak nitelik ve sayıya ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 19 Şubat’ta “Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü” düzenlenir.

Anayasamızın 42. maddesinde “kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.” denilmektedir. Eğitim ve öğretim insanların temel haklarındandır. Devletimizin ana görevlerinden biri, kişilere bu hakkı kullandırmaktır. Devlet, bu amaçla öğretmen yetiştirir, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler açar. Bu eğitim kurumlarını araç gereçlerle donatır. Tüm yurtta dengeli bir biçimde hizmet verir.

Özellikle çağımızda eğitilmiş, bilgi ve becerilerle donatılmış insana çok ihtiyacımız vardır. İnsan yaşamını kolaylaştıran araçlar, makineler, taşıtlar vb. kullanabilmek, üretimi arttırmak, ilerleyen dünyaya ayak uydurmak için eğitilmiş insan gücü gereklidir.

Ekonomik alanda başarılı olmak için; eğitim ve öğretim hizmetlerinin kusursuz yürütülmesi gerekir. Bu da parasal güce bağlıdır. Devletimiz her yerde gerekli okullar açacak ekonomik güce henüz sahip değildir. Devlet okullarındaki sınıflarda öğrenci sayıları çok fazladır, yarım gün öğretim yapılmaktadır. Laboratuvar, kitaplık, spor alanları yeterli sayıda ve nitelikte olmadığından gençlerimizi dilediğimizce eğitemiyoruz. Bu nedenle eğitim, ulusal bir sorunumuzdur.

Advertisement

Eğitim kurumlarını çoğaltmak, nitelik kazandırmak amacıyla 1980 yılından sonra: “Kendi okulunu kendin yap” kampanyası başlatıldı. Bu çağrıya uyan varsıl yurttaşlarımız ve bazı kuruluşlar pek çok sayıda okul yaptırıp Türk çocuklarının hizmetine sundular. Kendi adlarını taşıyan bu okullar köylerimize kadar hizmet götürdü. Bu olumlu çalışmalara katılmak isteyen hayırsever yurttaşlarımızın arsa, mal, mülk, okul, para bağışlarını bir düzene koymak için 19 Şubat 1981’de Milli Eğitim Vakfı kuruldu. Vakfın her ilde şubesi vardır, genel merkezi Ankara’dadır.

Vakıf, milli eğitimimizi geliştirici araştırmalar yapar. Okulların araç ve gereç, ihtiyaçlarını sağlar. Okul açılmasına, onarılmasına yardımcı olur. Başarılı öğretmenleri ödüllendirir. Eğitsel değeri olan yarışmalar düzenler. Eğitimimizin Atatürk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yardımcı olur. Tüm bu çabaların amacı; Türk çocuğunu, Türk gencini yetenekleri doğrultusunda eğitmek, üretici bir Türkiye yaratmaktır.

Bizler bu yararlı çalışmaları benimsemeliyiz, desteklemeliyiz.


Leave A Reply