Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Ömür Geçen

0

İçinde veya anlamında ömür geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Ömür hakkında atasözleri deyimler ve anlamları.

Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler

Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler

ATASÖZLERİ:

 • *** alıcı kuşun ömrü az olur
  başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.
 • *** leyleğin ömrü (günü) laklakla geçer
  boş, anlamsız konuşanların durumunu anlatmak için söylenen bir söz.
 • *** yırtıcı kuşun ömrü az olur
  başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.

DEYİMLER:

 • *** ömre bedel
  bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli):  Orada ümitler ve hayal sukutlarıyla geçen, bir ömre bedel hareketli hayatı!  -R. H. Karay.
 • *** ömrü uzamak
  1) uzun süre yaşamak; 2) çok dayanmak.
 • *** ömrü vefa etmemek
  bir sonuca ulaşmadan ölmek.
 • *** ömrümün varı
  gözümün nuru:  Yürü dilber, yürü ömrümün varı -Halk türküsü.
 • *** ömrüne bereket
  ömrün uzun olsun, var ol, sağ ol” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** ömrüne ömür katmak
  sevinmesine, mutlu olmasına sebep olmak.
 • *** ömür çürütmek
  uzun zaman emek vermiş olmak veya boşuna vakit geçirmiş olmak.
 • *** ömür geçirmek
  yaşamak: … ihtiyar adam hazin bir ömür geçiriyordu.  -F. R. Atay.
 • *** ömür sürmek
  1) iyi ve rahat yaşamak; 2) yaşamı belli şartlar içinde sürüp gitmek.
 • *** ömürler olsun
  eli öpülenin öpene “çok yaşa” anlamında söylediği bir söz.
 • *** ömürsün
  1) beklenilmeyen iyi davranışlar karşısında kullanılan bir söz; 2) “neşeli, hoşsohbet, komik, eğlendiren birisin” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** size (sizlere) ömür
  bir kimsenin öldüğünü bildirmek için kullanılan bir söz.
 • *** üç günlük ömür
  ömrün kısalığını anlatan bir söz.

Ömür Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Ömür”
  1.Yaşam
  “Yok yere geçirdim günü, ah nideyim ömrüm seni.” – Yunus Emre
  2. Çok hoşa giden şey
  “Bu adamın arkadaşlığı ömürdür.”
 • “ömür çürütmek ”
  uzun zaman emek vermiş olmak veya boşuna vakit geçirmiş olmak
 • “ömre bedel ”
  bir ömre değecek kadar iyi, güzel, değerlli olan
  “Orada ümitler ve hayal sukutlarıyla geçen, bir ömre bedel hareketli hayatı!” – R. H. Karay
 • “ömrü vefa etmemek ”
  bir sonuca ulaşmadan ölmek
 • “ömrüne ömür katmak ”
  sevinmesine, mutlu olmasına sebep olmak
 • “ömür geçirmek ”
  yaşamak
  “İhtiyar adam hazin bir ömür geçiriyordu.” – F. R. Atay
 • “ömrü oldukça ”
  yaşadıkça
  “Ekonomik özgürlüğümden bir nebze olsun ödün vermeyeceğim ömrüm oldukça.” – A. Erhat
 • “ömrümün varı ”
  gözümün nuru
  “Yürü dilber, yürü ömrümün varı” – Halk türküsü
 • “ömürsün ”
  1. beklenilmeyen iyi davranışlar karşısında kullanılan bir söz
  2. “neşeli, hoşsohbet, komik, eğlendiren birisin” anlamında kullanılan bir söz
 • “ömür sürmek ”
  1. iyi ve rahat yaşamak
  2. yaşamı belli şartlar içinde sürüp gitmek
 • “ömrü uzamak ”
  1. uzun süre yaşamak
  2. çok dayanmak
 • “ömrüne bereket ”
  “ömrün uzun olsun, var ol, sağ ol” anlamında kullanılan bir söz
 • “ömürler (veya ömrün bol) olsun ”
  eli öpülenin öpene “çok yaşa” anlamında söylediği bir söz
 • “ömrübillah ”
  Şimdiye değin, hiçbir vakit
  “Ömrübillah güneşi üzerine doğdurmamış olmakla övünüyor.” – H. Taner
 • “ömür törpüsü ”
  1. Uzun ve üzücü iş
  2. Sıkıntı veren kimse
 • “ömrühayat ”
  Geçirilen, yaşanılan bütün süre
  “Ben ömrühayatımda bir gün bile şekvacı olmadım.” – A. İlhan
 • “dayanım ömrü ”
  Dayanma ömrü
 • “ömür adam ”
  Neşeli, hoşsohbet, komik, eğlendiren ve beğenilen kimse
  “Evliya Çelebi ömür adam. Benim yapabileceğim en kısa özet onun ömür adam olduğudur.” – A. Boysan
 • “dayanma ömrü ”
  Bir malzemenin kopmasına, kırılmasına ve görevini yapamaz duruma gelmesine kadar göstermiş olduğu direnç, dayanım ömrü
 • “ömür boyu ”
  Sağ kalındığı, yaşandığı sürece, ömür boyunca, yaşam boyu, yaşam boyunca, hayat boyu
  “Yeter ki bana kıymayın. Ömür boyu muhbiriniz olurum sizin.” – A. Ümit
 • “raf ömrü”
  Çeşitli katkı maddeleriyle kalıcılığı sağlanmış bir ürünün bozulmadan korunduğu süre

Leave A Reply