Ramazanoğulları Beyliği Tarihçesi, Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Döneminde Yaşananlar

0
Advertisement

Ramazanoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kuruldu? Döneminde neler yaşandı? Kurucusu ve diğer hükümdarları kimlerdir? Ramazanoğulları Beyliği’nin tarihi, hakkında bilgi.

Ramazanoğulları Beyliği Haritası

Ramazanoğulları Beyliği Haritası

Ramazanoğulları, Anadolu Türk beyliğidir. (1352-1608). Adana Bölgesi’nde egemenlik kurdu. Beyliğe adını veren Türkmen beyi Ramazan’ın adına ilk kez 1353’te rastlanır. Dulkadiroğulları beyi Karaca’nın Memlûk Valisi Bay-Boğa ile birlikte Memluklara karşı hareket etmesi üzerine, Memlûk sultanı tarafından Dulkadiro-ğulları Beyliği’nin toprakları Ramazan Bey’e verildi (1352-1353). Oğlu İbrahim Bey, Memlûklu Sultanlığı’na bağlı olarak 1381’de Türkmenlerin önderi, 1383’te Adana valisi olarak görülür. Bir süre sonra Karamanoğulları Bey’i Alaattin Bey ile İtitfak içinde olduğunu ileriye süren Memlûklar, üzerine asker gönderdiler.

Halep Valisi Yelboğa en-Nasırı, Sis’te yapılan savaşta İbrahim Bey ve kardeşi Kara Mehmet’i öldürdü (1383). İbrahim Bey’den sonra küçük kardeşi Şihabettin Ahmet Bey, Türkmen beyi ve Adana egemeni oldu. 1410’da Ahmet Bey Memlûk Devleti’nin başkenti Kahire’ye giderek sultan Nasrettin Ferec’i zayeret etti. 1415’de yedi aylık bir kuşatmadan sonra Karamanoğullarına bağlı olan Tarsus’u ele geçirerek yönetimini oğlu İbrahim Bey’e verdi. 1416’da ölmesi üzerine oğulları arasında taht kavgaları başladı, İbrahim beyliğin başına geçti.

1417’de Halep’te bulunan Memluk Sultanı Melik Müeyyet’e gitti ve bağlılığını bildirdi. Memluklara bağlı olan Tarsus’u almak isteyen Karamanoğulları ile birleşmesi üzerine beylikten alındı, yerine kardeşi İzzettin Hamza getirildi (Eylül 1418). Karamanoğulları beyi İbrahim Bey tarafından Memluk Sultanı Baybars’ın adamlarına teslim edilince öldürüldü (15 Aralık 1427). Hamza Bey karşıtlarıyla yaptığı savaşlardan birinde öldürüldü (1426), yerine oğullarından önce Mehmet, sonra da Ali geçti. Bu tarihten sonra Ramazanoğulları Beyliği’nin eski önemini giderek yitirdiği görülür. Ridaniye Savaşı‘ndan (1517) sonra beyliğin başına Halil Bey’in oğlu Kubat Bey’in getirildiği yalnız Adana’ya sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Ramazanoğulları Beyliği Haritası

Ramazanoğulları Beyliği Haritası

Halil Bey’in öteki oğlu Piri Bey tüm Çukurova’yı elinde tutuyordu. Çok geçmeden beyliğin tüm toprakları Piri Bey’e verildi. Piri Bey bölgedeki ayaklanmaları bastırdı, daha sonra Karaman, Halep ve Şam beylerbeylikleri yaptı. Yeniden beyliğinin başına geçmesi için Kanuni Sultan Süleyman‘a ricada bulunup kabul edilmesi üzerine yeniden beyliğinin başına geçti ve 90 yaşım aşkın 1568’de öldü. Yerine oğlu Derviş Bey geçtiyse de altı ay sonra öldü, yerine ağabeyi İbrahim Bey geçti. İbrahim Bey’i oğlu Mehmet Bey ve Pir Mansur Bey izledi. Pir Mansur Bey’in 1608/1609’da beylikten çekilmesi üzerine Adana bir Osmanlı vilayeti olarak Kıbrıs Beylerbeyliği’ne bağlandı.

Ramazanoğulları Beyliği döneminde Adana ve Tarsus’ta bayındırlık etkinlikleri gerçekleştirdi, birçok cami, medrese, han, hamam vb yapılar yapıldı. Adana’daki Akça Mescit, Hasan Ağa Camisi, Irmak Hamamı, Ramazanoğlu Türbesi, Ulu Cami, Yağ Camisi bu eserlerin başlıcalarıdır.

Advertisement

Leave A Reply