Sivil Savunma Günü (28 Şubat) Önemi, Kutlanması Etkinlikler İle İlgili Yazı

0

Sivil Savunma Günü ne zaman? 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nün önemi ve anlamı nedir, yapılan etkinlikler hakkında bilgi, ile ilgili yazı

Sivil Savunma Günü

Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

Sivil savunma; zor zamanda sivil halkı korumaya yönelik olarak yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerdir. Savaş zamanında can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve sivil halkın savunmaya destek vermesi için hizmet verir. Afetlerde yardıma koşup can ve mal kaybını en aza indirmeye çalışır. Adı üzerinde olduğu gibi “Sivil Savunma” yani halkın savunmasıdır. Bu da 15 yaşındaki herkesin sivil savunma yükümlüsü olduğunu gösterir. Sivil savunma bir felaket durumunda kendimizi nasıl savunacağımızı bize öğretir.

Hepimiz şunları bilmeliyiz:

• Tehlike durumundaki uyarı ve alarm işaretleri,
• Ani saldırılara hazırlık,
• Gizlenme ve sığınma yeri,
• Yangına hazırlık,
• İlk yardım kuralları Sivil savunmanın önemini belirtmek amacıyla her yıl okullarımızda 28 Şubat “Sivil Savunma Günü” olarak kutlanır. Bu günün önemi vurgulanır. Toplumu bu konuda bilgilendirmek amacı ile o gün sivil savunma ile ilgili yayınlar yapılır.

Sivil Savunma Günü

1959 yılında çıkarılan Sivil Savunma Kanunu ile sivil savunmanın amacı ve görevi belirlenmiştir.

Sivil savunmanın belli başlı görevleri şöyle sıralanabilir:
  • • Sivil savunma hizmetlerini yurdun genelinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlamasını, uygulanmasını ve denetimini yapmak,
  • • Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemleri, acil kurtarma ve ilk yardım etkinliklerini planlamak ve yürütmek,
  • • Yangından korunma ve önlemlerini, itfaiyenin standartlarını belirlemek, personeli eğitmek, denetlemek ve eş güdümü sağlamak,
  • • Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek,
  • • Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır durumda bulundurmak, gerektiğinde göreve sevk etmek,
  • • Binalardaki sığınakların kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirlemek ve buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırmak,
  • • Afetlerde kurtarma, ilk yardım, acil ve geçici barındırma hizmetleri vermek,
  • • Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma, uyandırma ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek,
  • • Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma yükümlülerini göreve yöneltmek.

Hepimizin Sivil Savunma Günü kutlu olsun.


Leave A Reply