Stronsiyum Nedir? Stronsiyum Elementinin Özellikleri

0

Stronsiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Stronsiyum elementi ile ilgili bilgi.

Stronsiyum; periyodik çizelgenin II A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 2 değerlikte bulunur. İlk kez 1790’da îskoçya’daki Strontian kurşun ocaklarında çıkarılan bir mineral içinde bulunduğu Crowford tarafından saptandı. Daha sonra Davy tarafından 1808’de bu mineralden ayrıştırıldı. Toprakta selestit (SrSO4) ve strontianit (SrCO3) biçiminde bulunur.

Sembolü: Sr
Atom Numarası: 38
Atom Ağırlığı: 87.62
Elemet serisi: Alkalin

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşü beyaz

PERİYODİK TABLO

Metalik stronsiyum, klorürle potasyumklorürün ergimiş elektrolizinden ya da stronsiyum oksidin stronsiyumun damıtılabileceği bir sıcaklıkta indirgenmesiyle elde edilir. Bu durumdaki stronsiyumun üç allotropu olup bunlar 235°C ve 540°C birbirlerine dönüşürler. Hava temasıyla çok şiddetli biçimde oksitlenmesi nedeniyle esmerleşen beyaz bir madde olan stronsiyumun korunması için yağı, gaz için de saklanması gerekir.

Stronsiyum çok çabuk yükseltgenir, soğukta suyu ayrıştırır ve ametallerin birçoğuyla birleşir. Asitlerle çeşitli tuzlan veren stronsiyumun tuzlan baryum tuzlanna benzer ve alevi kırmızıya boyar. Doğal stronsiyum dört kararlı izotopun kanşımıdır. Ayrıca on iki kararsız izotopu bilinir. Bunlardan en önemlisi yarılanma süresi 28 yıl olan Sr-90 izotopudur. Nükleer patlamalar sonucunda oluşan bu izotop insan sağlığı açısından tehlikelidir. Bilinen yüksek enerjili beta ışıyıcılannm en uzun ömürlüsü olan bu izotop, nükleer güç sistemlerinde kullanılır. Bu sistemlerden de hafif ve uzun ömürlü güç kaynağına gereksinme duyulan uzay araçlarında yararlanılır. Stronsiyum bromür ve stronsiyum iyodürden tıpta yararlanılır. Stronsiyum laktat, nefritlerde sidikteki albümin oranını azaltmak için verilir. Stronsiyumun hidroksiti olan strons iyan Sr (OH)2 daha önceleri şekeri melastan ayırmada kullanılırdı.

Ancak günümüzde bunun yerine daha ucuz olan kalsiyum hidroksit kullanılır. Stronsiyum titinatise kırılma indisi son derece yüksek olan ve elmasınkinden daha yüksek bir optik dağıtıcılığa sahiptir. Bu özelliğinden ötürü mücevher yapımında kullanılmışsa da çok yumuşak olması nedeniyle bu alandaki kullanımı sınırlıdır.

Elde Edilmesi:

SrCl elektrolizi ile elde edilir.

katot: Sr2+(l) + 2e → Sr

anot: Cl(l) → 1/2Cl2 (g) + e

SrO un alüminyum ile indirgenmesiyle elde edilir.

6SrO + 2Al → 3Sr + Sr3Al2O6


Leave A Reply