Tarih ile İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Tarih Konulu

0
Advertisement

İçinde ve anlamında tarih geçen deyimler ve atasözleri nelerdir? Bu atasözü ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Tarih konulu atasözleri, deyimler

Tarih ile İlgili Deyimler

Tarih ile İlgili Deyimler

 • ***tarih atmak (koymak)
  bir şeyin üzerine tarih yazmak.
 • ***tarih düşürmek
  önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla nazım biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına göre tarihini belirtmek.
 • ***tarihe geçmek
  önemi bakımından unutulmayacak bir durum kazanmak: Bütün ömründe tek bir kitap yazmış ve sadece bu kitabıyla tarihe geçmiştir. -A. Boysan.
 • ***tarihe karışmak
  unutulmak, yalnız adı kalmak:  Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğiniz şeyler tarihe karışmış yani hayattan çıkmıştır. -A. Ş. Hisar.
 • ***(bir şeyi) başlangıç tutmak (almak)
  bir işi, bir dönemin, başladığı nokta veya tarih olarak kabul etmek, belirtmek: Tarihler, bu sorunu açıklarken 1071 yılını başlangıç tutarlar. -C. Uçuk.
 • ***devir açmak
  tarihte özellik taşıyan yeni bir çağ başlatmak.

Tarih ile İlgili Atasözleri

 • zaman sana uymazsa sen zamana uy
  yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen onlara uymalısın.
 • eski çamlar bardak oldu
  devir değişti, eski tutumların değeri kalmadı.

Tarih Nedir? Sözlük Anlamı

“Tarih”
1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz
2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim
3. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
“Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!” – R. H. Karay
4. Tarih kitabı
“Cevdet Paşa’nın Osmanlı Tarihi.”
5. Tarih dersi
“Ertesi gün tarih imtihanı vardı.” – Y. Z. Ortaç

 • “tarih atmak (veya koymak) ”
  bir şeyin üzerine tarih yazmak
 • “tarihe karışmak ”
  unutulmak, yalnız adı kalmak
  “Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğiniz şeyler tarihe karışmış yani hayattan çıkmıştır.” – A. Ş. Hisar
 • “tarih düşürmek ”
  önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla nazım biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına göre tarihini belirtmek
 • “tarihe geçmek ”
  önemi bakımından unutulmayacak bir durum kazanmak
  “Bütün ömründe tek bir kitap yazmış ve sadece bu kitabıyla tarihe geçmiştir.” – A. Boysan
 • “tarih öncesi ”
  1. Yazının bulunmasından önceki çağlar
  2. Yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim, prehistorya
 • “mücevher tarih ”
  Divan edebiyatında, ebcet hesabına göre yalnız noktalı harfleri sayıldığında söz konusu olayın tarihini gösteren dize veya söz
 • “tarih yanılgısı ”
  Tarihlendirmede yanılgı içinde bulunma, anakronizm
 • “sözlü tarih ”
  Olayların, durumların veya gelişmelerin yaşayanlardan, dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisi
 • “yazın tarihi ”
  Edebiyat tarihi
 • “hicri tarih ”
  Hicri takvimin belirttiği tarih
 • “doğum tarihi ”
  Bir kimsenin doğduğu tarih
 • “fi tarihinde ”
  Oldukça eski bir zamanda, bir zamanlar
  “Sen enayiliğine doyma! Ta fi tarihinde söyledimdi sana.” – N. Hikmet
 • “miladi tarih ”
  Miladi takvimin belirttiği tarih
 • “edebiyat tarihi ”
  Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap, yazın tarihi
  “Edebiyat tarihinde ise onun adına hiçbir türlü rastlayamazsınız.” – S. Birsel


Leave A Reply