Turizm Nedir? – Sözlük Anlamı, Turizm Ne Anlama Gelir? Hakkında Bilgi

0

Turizm ne anlama gelir? Turizm kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Turizm Nedir? - Sözlük Anlamı

Arka resim kaynak: pixabay.com

Turizm Nedir? – Sözlük Anlamı

Turizm : 1. Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi
2. Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü

Advertisement
 • İç turizm : Halkın kendi ülkesinde yaptığı gezi
 • mas turizm : Kitle turizmi
 • destinasyon turizmi : Nokta turizmi
 • kitle turizmi : Eğlenmek, gezmek amacıyla gruplar hâlinde yapılan gezi
 • nokta turizmi : Gezi, ziyaret ve alışveriş programı önceden belirlenen varış noktasında yapılan turistik düzenleme, destinasyon turizmi

Turizm İle İlgili Kısa Bilgi

İnsanların eğlenmek, dinlenmek, görüp gezmek, sanatsal ve kültürel yapıtları tanımak amacıyla gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında yaptıkları gezi ve araştırmalara TURİZM denir.

Günümüz insanı bir yıllık çalışması sonunda tatilini farklı yerlerde geçirmek ister. Böylece hem görgüsünü, bilgisini artırmanın yanında farklı yöreleri de tanıma olanağına kavuşur.

Gittiği yerlerde konaklama, gezme, yiyip-içme ve eğlenme gibi gereksinimlerini karşılarken para harcar. Bu harcadığı paralar o yörenin kalkınmasına katkı sağlar. Dolayısıyla da o ülkenin kalkınıp güçlenmesini de sağlar.

Turizm, gelişmekte olan ülkeler için iyi bir gelir kaynağıdır. Turistlerin bıraktığı dövizlerle o ülke hızla kalkınır. Bunu gören ülkeler turizme önem vermişlerdir.

Advertisement
turizm

Kaynak: pixabay.com

Turizm, sadece devletin katkılarıyla gelişmez. Ülkedeki her insan turizmin gelişmesi için çaba sarf etmek zorundadır.

Turizmin önemini kavratmak, halkı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasını Turizm Haftası olarak değerlendiririz.

Ülkemiz, turistleri çeken pek çok güzelliğe ve değerlere sahiptir. Bu nitelikleri şöylece özetleyebiliriz.

 • a) Zengin tarihimiz.
 • b) Değişik sanatların beşiği oluşumuz.
 • c) Coğrafi bakımdan bir günde dört mevsimi yaşayabilecek iklimsel özelliklere sahip oluşumuz. j
 • d) Zengin parklarımız

Ülkemizin özellikle Akdeniz bölgesi aynı günde tarihi kalıntıları, denizi ve dağ turizmini yapabilme özelliği taşır.

İstanbul şehri, dünya başkenti olma özelliği taşımaktadır. Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sanatsal özellikleriyle eşsiz bir mozayiği andırır.

TURİZM NASIL GELİŞTİRİR?

 1. Düzgün bakımlı deniz, kara ve hava yolu ağı olmalıdır.
 2. Konaklamak için temiz, bakımlı, otel, motel ve pansiyonlar olmalıdır.
 3. Turistlerin her türlü gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sunulmalıdır.
 4. Rehberlik hizmetleri
 5. Yöre halkının güleryüzlü olması, konukseverlik göstermesi, turistleri aldatmaması gereklidir.

Advertisement


Leave A Reply