8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

0

8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları anlatımı, özetleri. 8. sınıf İnkılap Tarihi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Çağdaş Kent Selanik
Mustafa Kemal’in Okul Hayatı
Cephelerde Mustafa Kemal
Mustafa Kemal’in Hayatında İz Bırakan Şehirler
Lider Mustafa Kemal
Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
Cephelerde Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
Bağımsızlığa Giden Yol
Mondros Ateşkes Anlaşması Hakkındaki Görüşler
Milli Uyanış
Bağımsızlık Yolunda İlk Adım
Nutukla Milli Mücadeleye Hazırlık
Misakimilli Kararları
İsyanlar Bastırılıyor
İç İsyanlar
Ölü Doğan Anlaşma: Sevr
Ya İstiklal Ya Ölüm
Doğu ve Güney Cepheleri
Milletin Gücü
İstiklale Giden Yol
Her Koşulda Eğitim
Maarif (Eğitim) Kongresi Hazırlanıyor
Şahlan Sakarya
İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!
Milli Mücadelede Atatürk’ün Rolü
Zafere Ulaştık
Sanat ve Edebiyatımızda Milli Mücadele
Türkiye Yolunda Adımlar
Saltanat Kaldırılıyor
Sınırlar Çiziliyor
Sevr ve Lozan antlaşmalarını karşılaştırma
Milli Ekonomiye Geçiş Dönemi
İzmir iktisat Kongresi
Cumhuriyetin Başkenti
Ankara’nın başkent oluşu
Cumhuriyetin ilân edilmesi
Adım Adım Çağdaşlık
3 Mart 1924’te Oluşturulan Kurumlar
Demokrasi İçin Partiler
Atatürk’ün çok partili siyasi hayata verdiği önem
Çağdaş Topluma Doğru
Şapka ve Kıyafet İnkılabı
Ölçü ve tartıların değişmesi
Hukuk ve Aile
Hukuk alanındaki gelişmeler
Cumhuriyete Karşı İsyan
Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
Nutuk’tan Öğreniyorum
Yeni Türk Harflerinin Kabulü ve Millet Mektepleri
Menemen Kubilay Olayı
Örnek Kent Ankara
Ölçü ve Tartılarda Yenilik
Cumhuriyet ve Millî Kültür
Çağdaş Üniversiteler Kuruluyor
Soyadı Kanununun Kabulü
Türk Kadını Haklarına Kavuşuyor
Sağlık Alanında Gelişmeler
Tarımsal Kalkınma
Cumhuriyet Döneminde Sanat ve Spor
10. Yıl Nutku
ATATÜRKÇÜLÜK
Çağdaş Türkiye’ye Doğru
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşumu
Atatürkçülükte Millî Güç Unsurlarının Önemi
Cumhuriyetle Bir Bütünüz
Cumhuriyetle Varız
Türk Olmanın Gururu
Halkçılık
Neden Devletçilik
Laiklik
Çağdaşlaşmanın Temeli İnkılapçılık
Modern Türkiye’nin Kuruluşu ve Atatürk İlkeleri
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar
En Değerli Eser
Atatürk ve Ezilen Milletler
Cumhuriyet Gençliğe Emanet
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası
Türk Dış Politikasının Temel ilkeleri
Hatay Anavatana Katılıyor
Atatürk ‘ün İzindeyiz
Eserlerini Koruyacağız
ATATÜKTEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Yeniden Bir Dünya Savaşı
Demokrasiye Kavuşuyoruz
Soğuk Savaş Dönemi
Kalkınan Türkiye
Türk Ordusu Görev Başında
İç ve Dış Tehditler
SSCB’den Sonraki Gelişmeler
Körfez Savaşlarının Etkileri
Güçlü Türkiye İçin
Avrupa Birliği Yolunda Türkiye


Leave A Reply