Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarihi Açısından Önemi

2
Advertisement

Çanakkale Savaşı ve Zaferi tarihimizde neden önemli bir yere sahiptir? Çanakkale savaşının tarihe etkileri, önemi hakkında bilgi.

Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarihi Açısından Önemi

Çanakkale bir destandır. Öyle bir destan ki, Çanakkale denen büyük manayı, yedisinden yetmişine kadar, her Türk ezbere bilir. Bu destanı, okumayan, dinlemeyen ve türküsünü söylemeyen Türk yok gibidir.

Denizi örtecek kadar kalabalık düşman gemilerinin Çanakkale’yi zorlayıp, nihayet birer demir yığını halinde sulara gömüldüğü ve düşmanların “Çanakkale geçilmez!” diyerek, burayı terk ettiği “18 Mart” en güçlü orduların teknik, silah ve donanma üstünlüğüne karşı, azmin inancın ve eşsiz vatanseverliğin en büyük zaferidir.

Türk ordularını, son bozgunların etkisiyle önemsemeyen düşman orduları, Türk Milletinin özünde taşıdığı cevheri bilmiyorlardı. Rus çarlığına, her çeşit yardımı kolayca yapabileceklerini ve boğazları denetim altında tutabileceklerini umuyorlardı. Bu nedenle istihkamlarımızı günlerce topa tuttular. Kahraman Mehmetçiğin isabetli top atışları ve döşenen mayınlarla düşmanın en güçlü gemileri boğazın sularına gömüldü. Deniz savaşlarında ağır bir yenilgiye uğrayan İngiliz ve Fransız orduları, sömürgelerden de topladıkları binlerce askerle Gelibolu yarımadasına çıktılar ve Çanakkale Boğazı’nı, kara ordusuyla açma hevesine kapıldılar. Conkbayırı ve Anafartalar’da savaşın kanlı çarpışmaları oldu. Kahraman ordumuz, süngüsü ve yiğitliği ile görülmemiş bir savunma örneği verdi. Anafartalar yöresini savunan 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, yeniden çıkarma yaparak ansızın saldıran İngilizleri, büyük kahramanlıklar göstererek durdurdu. Bu savaşta, O’nun kahramanlığını, dost, düşman herkes öğrendi. Emrindeki er ve subaylara: “Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” diyen Mustafa Kemal’in bu zaferde rolü çok büyüktür. O’nu, Türk Milletinin ruhunda, inancında ölmezliğe ulaştıracak, büyük kahramanlıkların, büyük başarıların, en büyük belirtisi bu zaferdir.

O’nun bu başarısı, o kadar eşsizdir ki, Leyman Von Sandres bile alkış ve takdirlerini belli etmekten kendini alamamıştır. Çanakkale zaferinin büyük etkileri olmuştur. Bütün Türklük için, korkunç bir düşman olan Çarlık Rusyası çöktü. Kars, Artvin, Ardahan yeniden Anavatana katıldı. İngilizler, Bağdat’ta ilerlerken, Türk askerlerine tutsak oldular.

Advertisement

Bu zafer, Türk kahramanlığının, Türk yiğitliğinin ve Türk vatanseverliğinin eşsiz bir destanıdır. Bu destanı yaratan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz sonsuzdur


2 yorum

Leave A Reply