Nasıl Duyarız?

0
Advertisement

Kulağın basitçe yapısı, duyma görevini nasıl gerçekleştirir? Kısaca nasıl duyarız, kulaklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Kulaklarımız ses dalgalarını yakalar. Sonra beynimize haber gönderir, biz de duyarız.

İşitmemiz için yalnız kulağın dış kısmı yetmez. Kulağın bir kısmı başın içindedir. Bu kısma iç kulak denir. İç kulak dış kulaktan çok daha önemlidir.

Dış kulaktan iç kulağa bir boru gider. Bu boru nihayetinde ince bir deri ile kapalıdır. Bu deri davula benzer, adına kulak zarı denir. Kulak zarının hemen içinde üç küçük kemik vardır. Bunların isimleri çekiç, örs ve üzengidir. Çekiç kulak zarına bitişiktir.

Çekiç, örs ve üzenginin bulunduğu yerden boğaza bir boru gider. Bu borunun adı üstaki borusudur.

Advertisement

Sinirler vücudun habercileridir. Vücudun her tarafından beyne haberler götürürler, ve beyinden de vücudun her tarafına haber getirirler.

Ses haberlerini beyine taşıyan sinirlerin ucu, kulağın salyangoz kabuğu şeklindeki kısmmdadır. Kulağın bu kısmı sıvı ile doludur.

Dış kulak, ses dalgalarını toplayarak iç kulağa gönderir. Eğer kulağınıza bir megafon tutarsanız daha iyi işitirsiniz. Zira megafon dış kulaktan daha fazla ses dalgası toplar. Şu halde eğer dış kulaklarımız megafon gibi olsaydı daha iyi işitecektik. Fakat bu çok büyük kulaklar bazı bakımlardan işimize gelmezdi. Bundan başka büyük şehirler o kadar gürültülüdür ki, bu gürültüleri daha çok duysaydık belki de dayanamazdık.

Ses dalgaları kulak zarına gider. Zarı titreştirir, zar üç kemiği titreştirir. Titreşimler kulağın en içindeki sinirlere götürülür. Bu sinirler de haberi beyine ulaştırır.

Advertisement

Bir sesin hangi yönden geldiğini biliriz. Kulağımızın iki tane olması bu işte bize yardım eder. Eğer ses sağımızda ise iki kulak da ses dalgasının bir kısmını toplar ama, sağ kulağa ulaşan dalgalar daha kuvvetlidir. Ses önümüzde olduğu zaman her iki kulak aynı derecede iyi işitir.

Üstaki borusu işitmemize yaramaz, fakat işitebilmemiz için kulak zarlarının korunmasına yarar. Her iki kulağın kulak zarının, iç tarafına boğazdan hava gelmesine müsaade eder. Bu hava kuvvetli seslerin kulak zarlarını patlatmasına engel olur.

Bir kaç saat uçak içinde havada kaldığınızı farzedelim. Uçakta kulak zarlarınızın her iki tarafındaki basınç yerde bulunduğunuz zamandakinden çok daha azdır. Fakat hızla yere inerken kulak zarınızın dış tarafındaki basınç hızla artar. Bu yüzden kulaklarınızın içindeki basıncın da çok hızla artması önemlidir. Yutkunmanız üstaki borularına daha fazla havanın gitmesine yardım eder ve bu suretle zarları patlamaktan korur.

Çok kuvvetli bir ses olacağını bildiğiniz zaman, ağzımzı açmak iyi tedbirdir. O zaman hava kulak zarlarınızın iki tarafını da her zamankinden daha kuvvetli iteceği için gürültü kulaklarınıza çok fazla dokunmaz.

Advertisement

Bir kimsenin kulaklarının tıkandığını hiç duydunuz mu? İnsanların kulakları çoğunlukla nezle olduğu zaman tıkanır. Nezle üstaki borularının zarını şişirir. O zaman nezle olan kimsenin boğazından kulaklarına bu borulardan hava giremez.

Kulaklarınıza zarar veren herhangi bir şey sizi sağır yapabilir. Kulaklarınızda kulak kiri olur. Bu, kulaklarınızın kuru ve sert bir hale gelmesine engel olur. Bazen o kadar çok kir olur ki temizlenmesi gerekir. Fakat kulak kirini çıkarmak için sakın sivri bir şey kullanmayınız. Kulak zarını delebilirsiniz.


Leave A Reply