Northumberland Nerede?

0
Advertisement

Northumberland nerededir? Northumberland hakkında coğrafi ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Northumberland, İngiltere’nin en kuzeyindeki il (county). Kuzeyinde İskoçya, doğusunda Kuzey Denizi, batısı ile güneyinde Cambria, Tyne and Wear ve Durham illeri vardır. Yüzölçümü 5.032 kilometrekaredir. Coğrafi yapı büyük çeşitlilik gösterir: Doğuda kıyı ovalan, batıda seyrek nüfuslu, engebeli kırlık alanlar, güneyde kömür yatakları ve bir sanayi bölgesini içine alan Tyne Vadisi bulunur.
Alnwick Şatosu - Northumberland
Cheviot Tepeleri (300-760 m) ilin İskoçya ile arasındaki sınırı oluşturur. Batıda yer alan, kumtaşı ve kireçtaşı oluşumlu tepeler Rede ve Kuzey Tyne ırmaklarıyla yarılmıştır. Farne Adaları ve Bebbanburh Kalesi’ nin (bugün Bamburgh Kalesi) bulunduğu volkanik kökenli Whın Şili’de Roma döneminden kalma sur kalıntıları vardır. Sıcaklık yazın bile ender olarak 16°C’nin üstüne çıkar. Kıyılarda sık sık serin deniz sisi görülür. Yağış miktarı kıyıda 635 mm’den Cheviot Tepelerinde 1.270 mm’ye kadar değişmekle birlikte, genellikle düşüktür. Yarısı dağlar ve çorak topraklarla kaplı olan il, yabanıl manzarasıyla ünlüdür. Northumberland’da yerleşim Tarihöncesi-ne uzanır. İS 122’de, bugünkü Tyne ile Solway Firth arasına inşa edilen Hadrianus Duvan’yla yöre kesin biçimde Roma egemenliğine girdi. Roma kalıntıları arasında önemli bir eski eser koleksiyonu ve Ches-ter’daki (Cilurnum) kale kalıntıları sayılabilir. 547’de Ida, sonradan Sakson krallarının sarayı olan Bebbanburh Kalesi’ni inşa ederek Bernicia Krallığı’m kurdu. 603’te Strathclyde Britonları ve İskoçlardan oluşan birleşik kuvvet yenilgiye uğratıldı ve Forth ile Humber arasındaki bölge Northumbria adıyla anılmaya başladı. 7. yüzyıl Sakson
devletlerinin en güçlüsü olan Northumbria’ daki Lindisfarne (Kutsal Ada), ülkede Hıristiyanlığın yayılma merkezi oldu.

Normanlar bölgeyi yakıp yıktıktan sonra İskoçya’dan ve Kuzey Denizinden gelecek saldırılara karşı kaleler kurdular. İskoçya’yla birleşene değin (1603) sürekli sınır savaşları yapıldı. Kuzeyli Katolikler 1569’da İskoçya kraliçesi Mary’yi desteklemek üzere ayaklandılar. 1644’te, İngiliz İç Savaşlarının ilkinde, İskoçlar Newcastle’ı işgal ettiler.

Northumberland ortaçağda yün ve hayvan postu ticaretiyle zenginleşti. Roma döneminde başlayan kömür ticareti, 13. yüzyıldan sonra Londra ve Tyne arasında hızla gelişti. Buna bağlı olarak gemi yapımcılığı ilerledi ve 19. yüzyıl başlarında buhar türbini gibi yeni buluşlarla yatırımlar, bugün ekonomiye egemen olan büyük gemi yapım ve onarım tesislerinin kurulmasını sağladı. Sac gemi yapımı başlayınca 1830’larda yörede demir dökümhaneleri çoğaldı. 17. yüzyıl Daşında Fransa’daki Lor-raine’den alınan tekniklerle tuzlacılık ve camcılık gibi kömüre bağlı sanayiler gelişti. Tyneside (bugün Tyne and Wear) yüz yıl boyunca kimya sanayisinde ülkenin önde gelen bölgesi oldu; ama cam eşya yapımı gibi bu sanayi dalı da uzun ömürlü olmadı. 12-19. yüzyıllar arasında Allendale’de kurşun, gümüş ve demir çıkarılıyordu.

Tyne ve Blyth ırmaklarının kıyısındaki modern sanayi komplekslerinde ağır elektrikli makineler, çömlek ve sabun üretilmektedir. Kıyı ovasının büyük bölümünde, İngiltere’nin en zengin otlaklarını içeren ve makineli karma tarım yapılan çiftliklerde koyun, büyükbaş hayvan ve arpa yetiştirilir. Başta Cheviot türü olmak üzere koyun sayısı büyükbaş hayvan sayısının çok üstündedir. İlin güney ve doğusunda büyük kentler, sanayi ve madencilik yerleşmeleri, seyrek nüfuslu kırlık alanda ise Wooler, Rothbury ve Bellingham gibi küçük pazar köyleri vardır. Nüfus (1991 geç.) 300.600.

Advertisement

Leave A Reply