Northumbria Krallığının Tarihi

0
Advertisement

Northumbria Krallığı tarihi ile ilgili bilgiler. Anglosakson dönemin önemli krallıklarından olan Northumbria Krallığı hakkında bilgi.

Northumbria, Eski İngilizce northanhymbre, Anglosakson döneminde İngiltere’nin en önemli krallıklarından biri. Humber Irmağının kuzeyindeki topraklarda kurulmuştu. En güçlü olduğu dönemde İrlanda Denizinden Kuzey Denizine kadar uzanıyordu.
Northumbria Krallığı
7. yüzyıl askeri açıdan en güçlü olduğu dönemdi. Edwin (hd 616-632), Oswald (hd 633-641) ve Oswiu’nun (hd 641-670) üstünlüğü güneydeki bütün krallıklarca da kabul edilmişti. Bununla birlikte Northumbria’nın Anglosakson tarihi açısından asıl önemi 7. yüzyıl sonları ile 8. yüzyılı kapsayan “altın çağ”dır; bu dönem din, sanat ve düşünde önemli gelişmelere tanık oldu. Wearmouth ve Jarrow manastırları yalnız İngiltere’nin değil, Batı Avrupa’nın da kültürel yaşamında rol oynadı. Ünlü ilahiyatçı ve tarihçi Aziz Bede (ö. 735) Jarrow’da keşişlik etmişti. Bu manastırın yanı sıra Hexham, Whitby ve Lindisfarne manastırlarında da çok zengin kütüphaneler vardı. Lindisfar-ne’da bulunan İncil (British Museum) yazı ve tezhip sanatlannda Northumbria’nın eriştiği düzeyi göstermektedir. Bevvcastle ile Ruthwell’de de, usta Northumbria heykelcilerinin ürünü olan taş haçlar vardır.

Northumbria Krallığı iki bağımsız devletin, kuzeydeki Bernicia ile güneydeki Dei-ra’nın birleşmesiyle kuruldu. Bernicia hükümdarı (593-616) Aethelfrith Deira’yı ele geçirerek bu yeni krallığı kurmuştu. Aethel-frith’i savaşta öldüren Deira hanedanı Ed-win’i başa geçirdi. Ama bunun ve başka birkaç kısa dönemin dışında Northumbria Bernicia soyunun yönetiminde kaldı. 7. yüzyıl ortalarında da ülkenin batı kıyısına kadar yayılmış olduğu sanılan krallık çok geçmeden Tay Irmağına uzanarak, hızla kuzeye doğru genişledi.

Northumbria Krallığı Dan saldırılarıyla birlikte gerilemeye başladı. Danlar 866’da York’u ele geçirerek bu bölgeye yerleştiler. 10. yüzyıl başlarında İrlanda Denizinden gelen İskandinavyalılar da Northumbria’nın kuzeyine yerleşti. Bu sırada, kuzeyde yeni kurulan İskoçya Krallığı Northumbria sınırını Tweed Irmağına kadar geriletmişti. Sonunda, güneydeki Wessex Krallığı bütün İngiltere’ye egemen oldu. York’un son İskandinav hükümdarının bölgeden atılmasından (944) sonra bağımsız Northumbria Krallığı sona erdi ve bu topraklar Northumberland adıyla İngiltere Krallığı’na bağlı bir kontluk yapıldı.


Leave A Reply