Söz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Söz Geçen Sözler

9

İçinde söz kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin anlamları. Söz ile ilgili atasözlerinin açıklamaları ve anlamları.

Söz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Söz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • ***adam olana bir söz yeter
  anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur.
 • ***ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer
  güzel insanlar her yerde ilgi çekerler, her zaman onların sözü kabul edilir.
 • ***ağanın gözü, yiğidin sözü
  çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir.
 • ***ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  kendini acındıranlardan kork.
 • ***ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez
  ahmağa gereğinden çok ilgi gösterir, abdala gereğinden çok söz hakkı verirseniz sizi çok uğraştırır.
 • ***akıllı, sözünü akılsıza söyletir
  başkası adına konuşmak, insanın başını derde sokar.
 • ***ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz
  ardıç ağacının ateşi çabuk geçer, kül olur; yalancının sözü de böyledir, ona da güvenilmez.
 • ***atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
  büyüklerinin sözünü tutmayıp onların gösterdikleri yoldan gitmeyenler toplum içinde ziyan olup giderler.
Devamı
 • ***büyük lokma ye büyük söz söyleme
  başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme.
 • ***cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)
  ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.
 • ***çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz
  bol kazancın içinde yasa dışı elde edilmiş para bulunduğu gibi çok konuşanın sözleri arasında da mutlaka yalan bulunur.
 • ***doğru söz acıdır
  eksikleri, yanlışları, yolsuzlukları bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz, bu işi yapanlara acı gelir.
 • ***doğru söz yemin istemez
  sözün doğruluğunda kuşku yoksa yemine gerek yoktur.
 • ***hak söz ağıdan acıdır
  eksikleri, yanlışları, yolsuzlukları bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz, bu işi yapanlara acı gelir.
 • ***haklı söz, haksızı Bağdat’tan çevirir
  doğru söz, yanlış yolda çok ilerlemiş kişiyi bile yola getirir.
 • ***hayvan yularından, insan ikrarından (sözünden) tutulur
  yularından tutulan hayvan başka yöne sapamadığı gibi insan da söylediği sözün dışına çıkamaz.
 • ***insan sözünden (ikrarından), hayvan yularından tutulur
  yularından tutulan hayvan başka yöne sapamadığı gibi insan da söylediği sözün dışına çıkamaz.
 • ***iyi insan sözünün üstüne gelir
  yokluğunda kendisinden söz edilen kimse, konuşmanın üzerine gelirse o iyi insandır, denilir.
 • ***karı koca bir sözle yakın, bir sözle uzaktır
  bir kadınla bir erkek, birbirlerine bağlandıklarını bildiren bir sözle karı koca olurlar, böyle bir bağın kalmadığını bildiren bir sözle de yabancı olurlar.
 • ***kaş ile göz gerisi söz
  güzellik, her şeyden önce kaş ve göz güzelliğidir, vücudun başka yerlerinin güzel olması önemli değildir.
 • ***kem söz, kalp (kem) akçe sahibinindir
  kötü söz söyleyenindir.
Devamı
 • ***körün istediği bir göz, iki olursa ne söz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.
 • ***kötü söz insanı dininden çıkarır
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • ***sakalım yok ki sözüm dinlensin
  ancak yaşlı kimselerin söz ve öğütleri dinlenir.
 • ***söz ağızdan çıkar
  mert olan kişi, sözünde durur; verdiği sözü yerine getirir.
 • ***söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider
  bir sözü dinleyenler kimi zaman söyleyenin aklından geçirmediği bir anlamda anlayabilirler.
 • ***söz gümüşse sükût altındır
  susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.
 • ***söz sözü açar
  bir konu üzerinde konuşulurken ilgisi dolayısıyla söz başka bir konuya geçer, sohbet uzar, gider.
 • ***söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir
  sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir, söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.
 • ***söz var iş bitirir, söz var baş yitirir
  sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir, söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.
 • ***sözü mü olur?
  üzerinde konuşacak kadar önemi yok.
 • ***sözü söyle alana, kulağında kalana
  söylediklerin bir kulağından girip öbür kulağından çıkan kimseye nefes tüketme.
 • ***su küçüğün, söz (sofra, yemek) büyüğün
  1) temel bir ihtiyaç olan su önce küçüğe verilir, konuşmaya ise ilk önce büyükler başlar; 2) her şeyin bir sırası vardır; kişiler bu sıralamada yaşlarına, kültürlerine vb. özelliklerine göre yer alırlar.
 • ***suyun sessizinden, insanın sözsüzünden korkmalı
  duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
 • ***tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz
  kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez.
 • ***tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
Devamı
 • ***tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
  güzel bir konuşmayı dinlemeyi herkes sever, sıkıcı bir konuşma dinlemek zorunda kalanlar, sıkıldıklarını belli etmekten kendilerini alamazlar.
 • ***tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin
  işe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak imkânsızdır.
 • ***ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır
  büyüklerin verdiği her öğüt yaşadıkları veya tanık oldukları bir olaya dayanır, bir büyüğün kulak ardı ettiğimiz sözünün önemini, başımız derde girip sızlanmaya başladığımız zaman anlarız.
 • ***yiğidin sözü, demirin kertiği
  mert adamın ağzından çıkan söz demire kazınmış çentik gibi kalıcı olur; dediğini yapar, sözünden dönmez.
Adam olana bir söz yeter
“Adam Olana Bir Söz Yeter” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR: Anlayışlı kişiler, kendilerine söylenen tek bir sözle, yapmaları gerekeni yapar, sözümüzü defalarca tekrar ettirmezler.

Advertisement

Anlayışlı olmak, olayları gerçek anlamda kavrayıp yorumlamak, yapılması gerekeni kendiliğinden yapmak demektir. Başarı sağlamak da anlayışa bağlıdır. Kendisine söylenen bir tek söz üzerine yapılması gerekeni hemen yapmaya koyulan, bizim fazla söz söylememize yer bırakmayan kişiler, başarıya daha çabuk ulaşırlar. Ama anlayışı yetersiz olanlara ne kadar söz söylense de fayda etmez. Öyle kişilerin kırılacak gururları da olmaz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demişler.


9 yorum

Leave A Reply