39 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

39 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu otuz dokuzdur? Trafik kodu 39 olan Kırklareli’nin tüm ilçelerinin plaka kodları.

39 plaka Kırklareli

39 Plaka Kodu = Kırklareli İline Aittir

Aşağıda 39 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Babaeski
 • 39 M 2251 – 39 M 3251 / Babaeski
 • 39 NA 001 – 39 NZ 999 / Babaeski
 • 39 T 2000 – 39 T 3000 / Babaeski
Lüleburgaz
 • 39 LA 001 – 39 LZ 999 / Lüleburgaz
 • 39 M 1651 – 39 M 2250 / Lüleburgaz
 • 39 SA 001 – 39 SD 999 / Lüleburgaz
 • 39 T 1000 – 39 T 1999 / Lüleburgaz

Lüleburgaz; Kırklareli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir.1 bucağı (Büyükkarıştıran), 34 köyü vardır. İlin güneyinde; kuzeyden Pınarhisar, batıdan Pehlivanköy, doğu ve güneyden Tekirdağ, Çerkezköy ve Muratlı ilçeleriyle çevrilidir.

Engebeli düzlüklerle kaplı, genelde yontukdüz (peneplen) görünümünde, ortalama yükseltisi 70-80 m’yi geçmeyen ilçe toprakları, Istıranca Dağları’ nın güney yamaçlarından doğan ırmaklar tarafından yarılmıştır. Bu ırmakların tümü, Ergene’ye katılır. Ergene Irmağı’nın yağışlı mevsimlerde yatağı genişlediğinden taşkınlara yol açarken, kurak dönemlerde sulan çekilir. İklim karasaldır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13.0°C, yağış tutan 600-650 mm’dir. Toprakların hemen tümünün tarım amacıyla kullanılması nedeniyle, doğal bitki örtüsü büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

İlçe merkezi, Osmanlı döneminden bu yana İstanbul-Edirne arasındaki yol üzerinde bulunduğundan gelişmiş bir konumdadır. Başta tarım (buğday, yulaf, arpa, fiğ, kurufasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma, erik), hayvancılık (koyun, sığır) vb temel etkinliklerinin yanı sıra, ilçe merkezinden un, peynir, likit yağ üretimi yapan fabrikalar, mandıralar; Türkgeldi Tarım İşletmeleri, Orman Fidanlığı vb kamu kuruluları vardır.

Advertisement

Deniz düzeyinden 56 m yükseltide, Edirne-lstanbul Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 60 km, Edirne-İstanbul Demiryolu’na 7 km uzaklıktadır.

İlçenin en önemli tarihsel eseri, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’dir. Cami, medrese, hamam, kervansaray, çarşı sıbyan mektebi (kütüphane), türbe ve köprüden oluşmaktadır. 1569’da Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. 1935’te kervansaray tamamen, hamamın da kubbesi yıkıldı. 15. yüzyıla ait olan Zindan Baba Türbesi, sonradan yapı şekli değiştirilerek külliye binalan içine alındı. Çifte Hamam üç taraftan dükkânlarla çevrilidir. Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Ergene Irmağı’ nın bir kolu olan Lüleburgaz Deresi üzerindedir. 9 gözlü köprünün 9 gözü yola alındığından bugün 7 gözlüdür.

Merkez
 • 39 AC 001 – 39 AZ 999 / Merkez
 • 39 DA 001 – 39 DZ 999 / Merkez
 • 39 EA 001 – 39 ET 999 / Merkez
 • 39 M 0001 – 39 M 1650 / Merkez
 • 39 T 0001 – 39 T 999 / Merkez


Leave A Reply